Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Zacznij używać wizualizacji

Wizualizacje umożliwiają prezentowanie danych w taki sposób, aby użytkownicy aplikacji mogli je interpretować i eksplorować. Przykładowo wykres słupkowy, który porównuje liczbę sprzedaży w różnych regionach lub tabela z dokładnymi wartościami dla tych samych danych. Dobre wizualizacje ułatwiają szybkie i dokładne interpretowanie wyświetlanych danych.

Pola

Każde pole zawiera co najmniej jedną wartość i odpowiada kolumnie w tabeli bazy danych. Dane w polu mogą być jakościowe lub ilościowe.

Podczas tworzenia wizualizacji pola umożliwiają tworzenie wymiarów i miar. Dodatkowo pola mogą być używane na różne sposoby podczas dodawania wizualizacji do aplikacji. Niektóre wizualizacje, takie jak tabele, mogą przedstawiać pola w stanie niezmodyfikowanym.

Jeśli w aplikacji korzysta się z pól zawierających dane dotyczące daty lub znacznika czasu, można zdefiniować określone atrybuty daty (takie jak rok lub tydzień), aby zastosować je w ramach wizualizacji.

Używanie zasobów danych w wizualizacjach

Pola

Wymiary

Wymiary określają sposób grupowania danych w wizualizacji. Na przykład: łączna sprzedaż według kraju lub liczba produktów na dostawcę. Wymiary zazwyczaj stanowią wycinki na wykresie kołowym lub na osi X wykresu słupkowego z pionowymi słupkami. Wymiary są tworzone na podstawie pól w tabelach modelu danych.

Gdy kilka pól tworzy naturalną hierarchię, sensowne jest utworzenie grupy hierarchicznej.

Wymiary wyliczane można tworzyć za pomocą wyrażeń. Wymiar wyliczany składa się z wyrażenia, które obejmuje co najmniej jedno pole. Mogą być używane wszystkie standardowe funkcje.

Grupowanie danych z wymiarami

Miary

Miary są obliczeniami używanymi w wizualizacjach. Zwykle są reprezentowane na osi Y wykresu słupkowego albo w kolumnie tabeli. Miary są tworzone na podstawie wyrażenia złożonego z funkcji agregacji, takich jak Sum lub Max, które są połączone z co najmniej jednym polem.

W niektórych typach wizualizacji można za pomocą modyfikatorów zmienić sposób obliczania miary w dostępnych wymiarach. Na przykład wartości miary mogą być kumulowane w jednym lub dwóch wymiarach albo można obliczyć średnią miary dla określonej liczby kroków.

W przypadku wykresów słupkowych i wykresów liniowych można też dodać linie trendu. Linia trendu jest wizualną reprezentacją kierunku wartości w danym przedziale czasowym.

Miary

Wyrażenia

Wyrażenie może zawierać odwołania do pól, zmiennych i miar.

W większości przypadków wyrażenia są agregacjami, czyli obliczeniami, które potencjalnie mogą obejmować wiele rekordów. Oznacza to, że wszystkie odniesienia do pól w wyrażeniach muszą być złożone w funkcję agregacji. Jeśli nie jest używana żadna funkcja agregująca, stosowana jest funkcja Only().

Używając wyrażeń w tytułach, podtytułach, stopkach, a nawet wymiarach, można tworzyć bardziej dynamiczne wizualizacje o znacznie większych możliwościach. Oznacza to na przykład, że tytuł wizualizacji nie musi być tekstem statycznym, ale może być oparty na wyrażeniu i zmieniać się w zależności od dokonanych wyborów.

Używanie wyrażeń w wizualizacjach

Wizualizacje

Wizualizacje umożliwiają prezentowanie danych w taki sposób, aby użytkownicy aplikacji mogli je interpretować i eksplorować. Przykładowo wykres słupkowy, który porównuje liczbę sprzedaży w różnych regionach lub tabela z dokładnymi wartościami dla tych samych danych. Dobre wizualizacje ułatwiają szybkie i dokładne interpretowanie wyświetlanych danych.

Wizualizacje można łatwo dodawać i dostosowywać. Mogą mieć postać wykresów, takich jak wykresy słupkowe, wykresy kołowe, tabele, mierniki i mapy drzewa. Każdy typ wykresu ma unikatową funkcjonalność. Qlik Cloud automatycznie wyróżnia elementy powiązane z wyborami w celu użycia ich do drążenia lub filtrowania.

Po utworzeniu wizualizacji może pojawić się potrzeba wprowadzenia korekt w celu poprawy sposobu, w jaki wizualizacja dostarcza użytkownikom informacji. Można na przykład zmienić używane dane albo dostosować wygląd wizualizacji. Można dodać wymiary lub miary i tym samym nadać informacjom większą głębię lub usunąć niektóre z nich w celu poprawy czytelności i uporządkowania wizualizacji.

Wybór odpowiedniej wizualizacji

Tworzenie wizualizacji

Najlepsze praktyki

Przed rozpoczęciem tworzenia wizualizacji zapoznaj się z najlepszymi praktykami dotyczącymi projektowania wizualizacji i wybierania ich typów.

Najlepsze praktyki w zakresie wybierania typów wizualizacji

Najlepsze praktyki w zakresie projektowania wizualizacji

Wytyczne dotyczące wizualizacji, pól i nazewnictwa

 

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!