Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Unless

unless öneki ve soneki bir deyimin veya bir çıkış cümlesinin değerlendirilip değerlendirilmemesi gerektiğini belirleyen koşullu bir cümle oluşturmak için kullanılır. Bu, uzun if..end if deyiminin kısa bir alternatifi olarak da görülebilir.

Söz Dizimi:  

(Unless condition statement | exitstatement Unless condition )

statement veya exitstatement ancak condition False olarak değerlendirilirse yürütülür.

unless öneki, ek when veya unless önekleri de dahil olmak üzere, bir veya birden fazla başka deyime zaten sahip olan deyimlerde kullanılabilir.

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
condition True veya False olarak değerlendirilen bir mantıksal ifade.
statement Kontrol ifadeleri dışında herhangi bir Qlik Sense kod deyimi.
exitstatement Bir exit for, exit do veya exit sub cümlesi ya da bir exit script deyimi.

Ne zaman kullanılır?

Unless deyimi bir Boole sonucu döndürür. Genellikle bu tür bir fonksiyon, kullanıcı komut dosyasının parçalarını koşullu olarak yüklemek veya dışlamak istediğinde, koşul olarak kullanılır.

Aşağıdaki satırlarda Unless fonksiyonunun nasıl kullanılabileceğine ilişkin üç örnek gösterilir:

exit script unless A=1;

unless A=1 LOAD * from myfile.csv;

unless A=1 when B=2 drop table Tab1;

Bölgesel ayarlar

Aksi belirtilmedikçe bu konudaki örneklerde aşağıdaki tarih formatı kullanılır: AA/GG/YYYY. Tarih formatı, veri yükleme kodunuzda SET DateFormat deyiminde belirtilir. Varsayılan tarih formatı, bölgesel ayarlarınız ve diğer unsurlar nedeniyle sisteminizde farklı olabilir. Aşağıdaki örneklerdeki formatları ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Dilerseniz yükleme kodunuzdaki formatları aşağıdaki örneklere uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Uygulamalar ve komut dosyaları için bölgesel ayarları değiştirme.

Uygulamalardaki varsayılan bölgesel ayarlarda kullanıcı profili temel alınır. Bu bölgesel format ayarları, Qlik Cloud kullanıcı arayüzünde görüntülenen dil ayarlarıyla ilgili değildir. Qlik Cloud, kullandığınız tarayıcıyla aynı dilde görüntülenir.

Bir uygulama oluşturucuysanız, oluşturduğunuz uygulamanın varsayılan bölgesini ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Qlik Cloud Analizleri içinde uygulama ve komut dosyası oluşturmak için tercih ettiğiniz bölgesel ayarları belirleme.

Örnek 1 – Unless ön eki

Örnek 2 – Unless son eki

Örnek 3 – Birden fazla Unless ön eki

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!