Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Arbeta i delade utrymmen

Ett delat utrymme är en del av molnhubben som används för att utveckla appar i samarbete med andra och styra åtkomsten till appar. Du kan hitta dina delade utrymmen genom att använda listrutan med utrymmen i Katalog.

Alla användare med en Professional-licens kan skapa ett utrymme. Det här beteendet styrs av en inställning i Management Console. Huvudadministratören kan stänga av den här standardinställningen i Management Console. Gå till Inställningar > Rättigheter och stäng av alternativet Professional-rättigheter kan skapa delade utrymmen. Om den automatiska rolltilldelningen är avstängd kan endast användare med rollerna Klientadministratör, Analytics-administratör eller Skapare av delade utrymmen skapa delade utrymmen.

Anteckning om informationMer information om användarroller finns i Tilldela användarroller.

Utrymmesroller tilldelas medlemmar när de läggs till i ett delat utrymme. Varje roll är en uppsättning med behörigheter som definierar vad medlemmar kan göra i det delade utrymment. Det finns fem behörigheter i delade utrymmen:

 • Ägare: Du är förste administratör och kan hantera utrymmet och dess medlemmar samt skapa innehåll i utrymmet. Den här rollen går inte att tilldela till andra medlemmar i utrymmet.
 • Kan hantera: Du kan hantera utrymmet och dess medlemmar samt skapa innehåll i utrymmet.
 • Kan redigera: Du kan lägga till och redigera innehåll i appar. Du kan inte hantera utrymmet och dess medlemmar.
 • Kan visa: Du kan visa appar i utrymmet, men kan inte skapa innehåll eller hantera utrymmet.
 • Kan använda data: Du kan använda datakällor, men kan inte skapa eller redigera datakällor. Kan inte skapa innehåll eller hantera utrymmet. Mer information om datakällor inne i ett utrymme finns i Hantera datakällor i utrymmen.

Medlemmar kan tilldelas olika roller i ett utrymme. De kan också tas bort från utrymmen. Mer information om hur du hanterar behörigheter i ett delat område finns i Hantera behörigheter i delade utrymmen.

Du kan skapa nya appar direkt i ett delat utrymme. Du kan även flytta appar från ditt personliga utrymme till ett delat utrymme så att andra medlemmar kan arbeta på dem. Mer information om att samarbeta med användare i ett utrymme finns i Använda appar i delade utrymmen.

Du kan dela appar i ett delat utrymme med icke-medlemmar av ett utrymme, se:Dela appar med användare som inte är medlemmar i ett utrymme

Skapa delade utrymmen

Utrymmets ägare är den användare som skapade utrymmet. Ett utrymmes ägare kan inte ändras i molnhubben. Utrymmesägare kan ändras i Management Console.

Anteckning om information

Utrymmesnamn måste vara unika.

Gör följande:

 1. Klicka på listrutan med utrymmen och välj Lägg till utrymme.

  Du kan även klicka på Lägg till nytt och välja Skapa utrymme.

 2. Ange ett namn på och en beskrivning av utrymmet.
 3. Klicka på Skapa.

Lägga till medlemmar i ett delat utrymme

Medlemmar kan läggas till i utrymmet av ägaren eller medlemmar med Kan hantera-behörighet. Om din huvudadministratör har aktiverat grupper kan du även lägga till grupper av medlemmar i ditt utrymme.

Anteckning om information

Om en medlem har både individuell behörighet och gruppbehörighet i ett utrymmer tillämpas den högsta behörighetsnivån.

Gör följande:

 1. I utrymmet klickar du på Hantera utrymme och väljer Medlemmar.
 2. Sök efter medlemmar utifrån namn och välj medlemmarna du vill lägga till i utrymmet.
 3. Välj en behörighet för medlemmarna och klicka på Lägg till medlemmar.
 4. Klicka på Klart.

Redigera namn och beskrivningar för delade utrymmen

Du kan ändra namn och beskrivning för utrymmet.

Gör följande:

 1. I utrymmet klickar du på Hantera utrymme och väljer Redigera utrymme.
 2. Ändra på namn och beskrivning och klicka på Spara.

Ta bort delade utrymmen

Du kan ta bort ett utrymme. Endast huvudadministratören, Analytics-administratören eller en användare med behörigheten Är ägare eller Kan hantera kan ta bort ett utrymme.

 1. I utrymmet klickar du på Hantera utrymme och väljer Redigera utrymme.
 2. Klicka på Ta bort.

Utveckla och dela appar med delade utrymmen

Du kan utveckla appar i samarbete med andra och dela dem med andra medlemmar i molnhubben på flera olika sätt. Här är ett exempelarbetsflöde för hur delade utrymmen kan användas:

 1. Skapa en app

  Skapa en app i ditt personliga utrymme. Lägg till datakällor, skapa en datamodell och skapa schemalagda laddningar för appen.

  Den som skapat en app är den enda som kan hantera data i appen, så datamodellen måste vara klar innan appen kan utvecklas i samarbete med andra användare.

  Skapa appar och lägga till data

 2. Skapa ett delat utrymme

  Lägg till ett delat utrymme i din molnhubb för att utveckla din app i samarbete med andra.

 3. Flytta appen till utrymmet

  När appen är klar för samarbete flyttar du den till ditt delade utrymme.

  Flytta appar mellan utrymmen

 4. Lägga till användare i utrymmet

  Lägg till de som ska samarbeta i ditt utrymme och tilldela dem Kan redigera-behörighet. De som ska samarbeta måste ha en Professional-licens.

 5. Lägga till data i utrymmet

  Om du vill kan du lägga till ytterligare dataresurser i utrymmet som andra medarbetare kan använda.

  Lägga till och hantera dina analysdata

 6. Utveckla appar i utrymmet genom samarbete

  Alla Kan redigera-användare kan lägga till ark, berättelser och bokmärken i appen. Deras innehåll är privat tills de väljer att göra det offentligt i appen.

  Använda appar i delade utrymmen

  Ge åtkomst till ark, bokmärken och berättelser

 7. Lägg till målgruppen för appen i utrymmet

  När appen är klar för sin målgrupp kan du lägga till dem i ditt utrymme.

  Om utrymmet används endast för utveckling kan du flytta appen till ett annat utrymme dit appubliken har åtkomst.

  Hantera behörigheter i delade utrymmen

  Flytta appar mellan utrymmen

 8. Uppdatera appen

  Du kan få feedback från appubliken. En app i ett utrymme kan uppdateras när som helst med ändringar av datamodellen eller innehåll i appen.

 9. Dra tillbaka en app från ett delat utrymme

  När appen inte behövs längre kan du ta bort den från molnhubben.

  Ta bort appar

 10. Dra tillbaka utrymmet

  När utrymmet inte behövs längre kan du ta bort den från molnhubben.