Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Analyses maken met Qlik Sense

U maakt analyses door een Qlik Sense-app te maken, er gegevens aan toe te voegen en vervolgens visualisaties van de gegevens in werkbladen in de app toe te voegen.

Apps kunnen in de hub worden toegevoegd door gebruikers met Recht professioneel of volledige gebruiker. Qlik Cloud Analyse-hubleden kunnen apps bekijken en er interactief mee werken in ruimten waarvan ze lid zijn. Als ze voldoende machtiging hebben in de gedeelde of beheerde ruimte, kunnen ze inhoud zoals werkbladen en presentaties aan de apps toevoegen.

Informatie

Apps die zijn gemaakt in Qlik Sense Enterprise on Windows en gepubliceerd in de Qlik Cloud Analyse-hub, kunnen niet worden bewerkt of gedeeld in de hub. Als u deze apps wilt bewerken, moet u de apps vanuit de QMC exporteren en importeren in de Qlik Cloud Analyse-hub.

Er zijn meerdere manieren om apps te ontwikkelen en te delen in uw cloudhub. Dit is een voorbeeld van de levenscyclus van een app:

 1. Uw app maken

  Maak een nieuwe app en ontwikkel deze in de hub. Als u de app samen met anderen wilt ontwikkelen, kunt u de app toevoegen aan een gedeelde ruimte.

  Apps maken en gegevens toevoegen

  Werken in ruimten

  Als u eigenaar bent van een app in de cloudhub en deze wilt gebruiken als template, kunt u de app dupliceren en de kopie bewerken.

  Apps dupliceren

  U kunt ook een app importeren, bijvoorbeeld een die is geëxporteerd vanuit een andere implementatie van Qlik Sense.

  Apps uploaden

 2. Gegevens toevoegen

  Als u een nieuwe app hebt gemaakt, kunt u nieuwe gegevensbronnen toevoegen of bestaande gegevensbronnen uit uw persoonlijke of gedeelde ruimten gebruiken en uw gegevensmodel bouwen.

  Analysegegevens laden en modelleren

  Als u een app hebt gekopieerd, kunt u de gegevensbronnen wijzigen, het gegevensmodel herzien en vervolgens de werkbladen en presentaties bewerken. Als u een app met gegevensbronnen dupliceert waarvan u niet de eigenaar bent, moet u deze bronnen toevoegen.

  Als u een app hebt geüpload, moet u de oorspronkelijke gegevensbronnen opnieuw aan de app toevoegen. U kunt ook nieuwe gegevensbronnen toevoegen en de inhoud veranderen.

  U kunt uw gegevensmodel gezamenlijk ontwikkelen met andere leden van gedeelde ruimten. Ga voor meer informatie naar Gezamenlijk load-scripts voor gegevens ontwikkelen in gedeelde ruimten.

 3. Uw app ontwikkelen

  Zodra u uw gegevens hebt toegevoegd, kunt u werkbladen en visualisaties gaan maken. Visualisaties zijn diagrammen en andere objecten die uw gegevens visualiseren. App-gebruikers kunnen selecties maken in de visualisaties om de gegevens die in uw app worden weergegeven, te wijzigen. U gebruikt werkbladen om gerelateerde visualisaties te presenteren binnen een app, zoals een dashboard.

  Werken met werkbladen

  Werken met visualisaties

  Nadat u uw werkbladen en visualisaties hebt toegevoegd, kunt u optioneel presentaties en bladwijzers aan uw app toevoegen. Presentaties verzamelen momentopnamen van uw app, zodat u de inzichten die u hebt ontdekt kunt delen met andere gebruikers.

  Inzichten delen met gegevenspresentaties

  Met bladwijzers kunt u uw huidige analytische gegevensselecties in uw app opslaan. Deze kunnen worden gedeeld met andere gebruikers, zodat ze snel handige selecties kunnen toepassen op werkbladen in uw app.

 4. Uw werkbladen en presentaties openbaar maken

  Uw werkbladen en presentaties zijn privé tot u ze openbaar maakt. Als u uw app met andere gebruikers deelt, zorg er dan voor dat u deze openbaar maakt.

  Toegang verlenen tot werkbladen, bladwijzers en presentaties

 5. Een planning voor het laden van gegevens maken

  U kunt het herladen van uw app-gegevens plannen om er zeker van te zijn dat uw visualisaties de meest actuele informatie bevatten.

  App-gegevens laden

 6. Uw app delen met andere leden

  U kunt uw persoonlijke app delen met leden van uw cloudhub door de app naar een gedeelde ruimte te verplaatsen. Bovendien kunt u de app naar een beheerde ruimte publiceren.

  Werken in gedeelde ruimtes

  Werken in beheerde ruimten

 7. Uw app bijwerken

  Als app-eigenaar kunt u feedback ontvangen van uw app-gebruikers. Een gedeelde app kan te allen tijde worden bijgewerkt. U kunt werkbladen en presentaties weer privé maken om er verder aan te werken. U kunt wijzigingen aanbrengen in het gegevensmodel.

 8. Een app verwijderen uit de cloudhub

  Wanneer de app niet meer nodig is, kunt u deze uit de cloudhub verwijderen.

  Apps verwijderen

GERELATEERD LESMATERIAAL:

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!