Ana içeriğe geç

Uygulamalar ile çalışma

Bulut hub'ına uygulamalar ekleyebilir, uygulamaları düzenleyebilir ve paylaşabilirsiniz.

Uygulamalar, Professional rolü olan kullanıcılar tarafından bulut hub'ına eklenebilir. Bulut hub'ı üyeleri, üyesi oldukları alanlardaki uygulamaları görüntüleyebilir ve bunlarla etkileşim kurabilir. Paylaşılan veya yönetilen alanda izinleri varsa, uygulamalara sayfalar ve hikayeler gibi içerikler ekleyebilirler.

Not:

Qlik Sense Enterprise on Windows üzerinde oluşturulan ve bulut hub'ında yayınlanan uygulamalar, bulut hub'ı içinde düzenlenemez veya paylaşılamaz. Bu uygulamaları bulut hub'ında düzenlemek istiyorsanız, uygulamaları QMC'dan dışa aktarmalı ve bulut hub'ına içe aktarmalısınız.

Uygulama geliştirmenin ve bu uygulamaları bulut hub'ınızda paylaşmanın farklı yolları vardır. Örnek bir uygulama yaşam döngüsü şöyledir:

 1. Uygulamanızı bulut hub'ında oluşturma

  Yeni bir uygulama oluşturabilir ve bulut hub'ında bunu geliştirebilirsiniz. Uygulamayı iş birliği içinde geliştirmek istiyorsanız paylaşılan bir alana ekleyebilirsiniz.

  Uygulama oluşturma ve veri ekleme

  Alanlarda çalışma

  Bulut hub'ında, şablon olarak kullanmak istediğiniz bir uygulamanız varsa bu uygulamayı çoğaltabilir ve kopyayı düzenleyebilirsiniz.

  Bulut hub'ında uygulamaları çoğaltma

  Aynı zamanda, örneğin başka bir Qlik Sense dağıtımından dışa aktarılan uygulamada gibi bir uygulamayı da içe aktarabilirsiniz.

  Uygulamaları yükleme

 2. Veri ekleme ve uygulamanızı geliştirme

  Yeni bir uygulama oluşturduysanız veri kaynakları ekleyebilir, veri modelinizi oluşturabilir ve sonra sayfalar ve hikayeler oluşturabilirsiniz. Uygulama paylaşılan alandaysa alana önceden eklenmiş veri kaynaklarını da kullanabilirsiniz.

  Bir uygulamayı kopyaladıysanız veri kaynaklarını değiştirebilir, veri modelini revize edebilir ve sonra sayfaları ve hikayeleri düzenleyebilirsiniz. Sahibi olmadığınız veri kaynaklarını içeren bir uygulamayı çoğaltırsanız bu kaynakları eklemeniz gerekir.

  Bir uygulamayı yüklediyseniz orijinal veri kaynaklarını uygulamaya tekrar eklemeniz gerekir. Yeni veri kaynakları da ekleyebilir ve içeriği değiştirebilirsiniz.

  Uygulamanızdaki sayfalar ve hikayeler, siz herkese açık yapana kadar özeldir. Daha fazla bilgi için bkz. Sayfalara, yer işaretlerine ve hikayelere erişim verme.

 3. Veri yeniden yükleme zamanlaması oluşturma

  Görselleştirmelerinizin en güncel bilgileri yansıttığından emin olmak için verilerinizin zamanlanmış yeniden yüklemelerini oluşturabilirsiniz.

  Bulut hub'ında uygulama verilerini yeniden yükleme

 4. Uygulamanızı diğer üyelerle paylaşma

  Uygulamayı paylaşılan bir alana taşıyarak kişisel uygulamanızı bulut hub'ınızın üyeleriyle paylaşabilirsiniz. Uygulamayı yönetilen bir alanda da yayınlayabilirsiniz.

  Paylaşılan alanlarda çalışma

  Yönetilen alanlarda çalışma

 5. Uygulamanızı güncelleme

  Uygulama sahibi olarak, uygulama kullanıcılarınızdan geri bildirim alabilirsiniz. Paylaşılan bir uygulama istendiği zaman güncellenebilir. Üzerinde daha fazla çalışmak için sayfaları ve hikayeleri tekrar özel yapabilirsiniz. Veri modelinde değişiklikler yapabilirsiniz.

 6. Bulut hub'ında bir uygulamayı kullanımdan kaldırma

  Uygulama artık gerekmiyorsa uygulamayı bulut hub'ından silebilirsiniz.

  Uygulamaları silme