Przeskocz do zawartości głównej

Tworzenie analiz za pomocą Qlik Sense

Analizy tworzy się za pomocą Qlik Sense, tworząc aplikację, dodając do niej dane, a następnie dodając wizualizacje danych w arkuszach w aplikacji.

Aplikacje mogą być dodawane w hubie w chmurze przez użytkowników mających dostęp profesjonalny. Członkowie huba mogą wyświetlać aplikacje i korzystać z nich interaktywnie w przestrzeniach, których są członkami. Jeśli mają uprawnienia do udostępnionej lub zarządzanej przestrzeni, mogą dodawać do aplikacji zawartość, taką jak arkusze i narracje.

Informacja

Aplikacje utworzone w Qlik Sense Enterprise on Windows i opublikowane do huba w chmurze nie mogą być edytowane ani udostępniane z huba w chmurze. Jeśli wymagane jest edytowanie tych aplikacji w hubie w chmurze, należy wyeksportować te aplikacje z QMC i zaimportować je do huba w chmurze.

Istnieją różne sposoby opracowywania aplikacji i udostępniania ich w hubie w chmurze. Oto przykładowy cykl życia aplikacji:

 1. Tworzenie aplikacji

  Utwórz nową aplikację, a następnie opracuj ją w hubie w chmurze. Jeśli chcesz opracowywać aplikację w ramach współpracy, możesz dodać ją do przestrzeni udostępnionej.

  Tworzenie aplikacji i dodawanie danych

  Praca w przestrzeniach

  Jeśli posiadasz aplikację w hubie w chmurze, której chcesz użyć jako szablonu, możesz zduplikować tę aplikację, a następnie edytować kopię.

  Duplikowanie aplikacji w hubie w chmurze

  Możesz również zaimportować aplikację, na przykład wyeksportowaną z innego wdrożenia Qlik Sense.

  Przesyłanie aplikacji

 2. Dodaj dane

  Jeśli została utworzona nowa aplikacja, można dodać do niej nowe źródła danych lub użyć istniejących już źródeł danych z przestrzeni prywatnej albo udostępnionej i utworzyć model danych.

  Ładowanie i modelowanie danych analitycznych

  Jeśli aplikacja została skopiowana, można zmienić źródła danych, zmodyfikować model danych, a następnie poddać edycji arkusze i narracje. Jeśli zduplikujesz aplikację zawierającą źródła danych, których nie jesteś właścicielem, wówczas konieczne będzie dodanie tych źródeł.

  Jeśli aplikacja została załadowana, wówczas należy do niej ponownie dodać oryginalne źródła danych. Można także dodać nowe źródła danych i zmienić zawartość.

 3. Rozwijanie aplikacji

  Po dodaniu danych możesz rozpocząć tworzenie arkuszy i wizualizacji. Wizualizacje to wykresy, rozszerzenia i inne obiekty, które wizualizują dane. Użytkownicy aplikacji mogą dokonywać wyborów w wizualizacjach, aby zmieniać dane wyświetlane w aplikacji. Arkusze służą do prezentowania powiązanych wizualizacji w aplikacji, takich jak pulpit nawigacyjny.

  Praca z arkuszami

  Praca z wizualizacjami

  Po dodaniu arkuszy i wizualizacji możesz opcjonalnie dodać do aplikacji narracje i zakładki. Narracje zbierają migawki z Twojej aplikacji, dzięki czemu możesz udostępniać odkryte wnioski innym użytkownikom.

  Udostępnianie wniosków przy użyciu narracji dotyczących danych

  Zakładki umożliwiają zapisywanie bieżących wyborów analitycznych danych w aplikacji. Można je udostępniać innym użytkownikom, aby mogli szybko zastosować przydatne wybory do arkuszy w Twojej aplikacji.

  Oznaczanie selekcji zakładkami

 4. Upublicznianie arkuszy i narracji

  Twoje arkusze i narracje są prywatne do czasu, gdy ustawisz je jako publiczne. Jeśli udostępniasz swoją aplikację innym użytkownikom, ustaw ją jako publiczną.

  Udzielanie dostępu do arkuszy, zakładek i narracji

 5. Tworzenie harmonogramu ładowania danych

  Można tworzyć zaplanowane przeładowania danych, aby mieć pewność, że wizualizacje odzwierciedlają aktualne informacje.

  Ładowanie danych aplikacji w hubie w chmurze

 6. Udostępnianie aplikacji innym członkom

  Aplikację prywatną można udostępnić członkom huba w chmurze, przenosząc aplikację do przestrzeni udostępnionej. Można również opublikować aplikację w zarządzanej przestrzeni.

  Praca w przestrzeniach udostępnionych

  Praca w przestrzeniach zarządzanych

 7. Aktualizowanie aplikacji

  Możliwe, że jako właściciel aplikacji otrzymasz opinie od użytkowników Twojej aplikacji. Udostępnioną aplikację można zaktualizować w dowolnym momencie. Arkusze i narracje możesz ponownie ustawić jako prywatne, aby kontynuować prace nad nimi. Możesz wprowadzać zmiany do modelu danych.

 8. Wycofanie aplikacji w hubie w chmurze

  Gdy aplikacja nie jest już potrzebna, można ją usunąć z huba w chmurze.

  Usuwanie aplikacji