Przeskocz do zawartości głównej

Praca z aplikacjami

Aplikacje można dodawać, edytować i udostępniać w hubie w chmurze.

Aplikacje mogą być dodawane w hubie w chmurze przez użytkowników pełniących rolę Professional. Członkowie huba w chmurze mogą wyświetlać aplikacje i korzystać z nich interaktywnie w przestrzeniach, których są członkami. Jeśli mają uprawnienia do udostępnionej lub zarządzanej przestrzeni, mogą dodawać do aplikacji zawartość, taką jak arkusze i narracje.

Uwaga:

Aplikacje utworzone w Qlik Sense Enterprise on Windows i opublikowane do huba w chmurze nie mogą być edytowane ani udostępniane z huba w chmurze. Jeśli wymagane jest edytowanie tych aplikacji w hubie w chmurze, należy wyeksportować te aplikacje z QMC i zaimportować je do huba w chmurze.

Istnieją różne sposoby opracowywania aplikacji i udostępniania ich w hubie w chmurze. Oto przykładowy cykl życia aplikacji:

 1. Utworzenie aplikacji w hubie w chmurze

  Możesz utworzyć nową aplikację, a następnie opracować ją w hubie w chmurze. Jeśli chcesz opracowywać aplikację w ramach współpracy, możesz dodać ją do przestrzeni udostępnionej.

  Tworzenie aplikacji i dodawanie danych

  Praca w przestrzeniach

  Jeśli posiadasz aplikację w hubie w chmurze, której chcesz użyć jako szablonu, możesz zduplikować tę aplikację, a następnie edytować kopię.

  Duplikowanie aplikacji w hubie w chmurze

  Możesz również zaimportować aplikację, na przykład wyeksportowaną z innego wdrożenia Qlik Sense.

  Przesyłanie aplikacji

 2. Dodawanie danych i opracowywanie aplikacji

  Jeśli została utworzona nowa aplikacja, można dodać do niej nowe źródła danych lub użyć istniejących już źródeł danych z przestrzeni prywatnej albo udostępnionej, utworzyć model danych, a następnie utworzyć arkusze i narracje.

  Jeśli aplikacja została skopiowana, można zmienić źródła danych, zmodyfikować model danych, a następnie poddać edycji arkusze i narracje. Jeśli zduplikujesz aplikację zawierającą źródła danych, których nie jesteś właścicielem, wówczas konieczne będzie dodanie tych źródeł.

  Jeśli aplikacja została załadowana, wówczas należy do niej ponownie dodać oryginalne źródła danych. Można także dodać nowe źródła danych i zmienić zawartość.

  Twoje arkusze i narracje są prywatne do czasu, gdy ustawisz je jako publiczne. Więcej informacji zawiera temat Udzielanie dostępu do arkuszy, zakładek i narracji.

 3. Tworzenie harmonogramu ładowania danych

  Można tworzyć zaplanowane przeładowania danych, aby mieć pewność, że wizualizacje odzwierciedlają aktualne informacje.

  Ładowanie danych aplikacji w hubie w chmurze

 4. Udostępnianie aplikacji innym członkom

  Aplikację prywatną można udostępnić członkom huba w chmurze, przenosząc aplikację do przestrzeni udostępnionej. Można również opublikować aplikację w zarządzanej przestrzeni.

  Praca w przestrzeniach udostępnionych

  Praca w przestrzeniach zarządzanych

 5. Aktualizowanie aplikacji

  Możliwe, że jako właściciel aplikacji otrzymasz opinie od użytkowników Twojej aplikacji. Udostępnioną aplikację można zaktualizować w dowolnym momencie. Arkusze i narracje możesz ponownie ustawić jako prywatne, aby kontynuować prace nad nimi. Możesz wprowadzać zmiany do modelu danych.

 6. Wycofanie aplikacji w hubie w chmurze

  Gdy aplikacja nie jest już potrzebna, można ją usunąć z huba w chmurze.

  Usuwanie aplikacji