Przeskocz do zawartości głównej

Przygotowania

Otwieranie programu Qlik Sense

Otwieranie programu Qlik Sense SaaS

Aby uruchomić program Qlik Sense, trzeba wpisać jego adres internetowy w przeglądarce, na przykład https://<Twój adres dzierżawy>. Jeśli w przeglądarce zostanie otwarte okno logowania, należy wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. Dokładny adres i wprowadzane poświadczenia zależą od sposobu wdrożenia programu Qlik Sense w organizacji.

Umieszczanie plików źródłowych kursu w nowej aplikacji

Folder Building an App files w pliku zip zawiera pliki danych. Przed utworzeniem aplikacji konieczne jest zapewnienie dostępu do plików danych. Wykonaj następujące czynności:

Tworzenie nowej aplikacji w programie Qlik Sense SaaS

  1. Zaloguj się do programu Qlik Sense.
  2. Kliknij polecenie Utwórz.
  3. Kliknij polecenie Utwórz aplikację.
  4. Wpisz nazwę aplikacji, na przykład Kurs — tworzenie aplikacji.
  5. Wybierz Przestrzeń swojej nowej aplikacji.
  6. Kliknij polecenie Utwórz.

Przesyłanie plików źródłowych kursu do Qlik Sense SaaS

W przypadku korzystania z programu Qlik Sense SaaS konieczne będzie przesłanie plików danych do chmury.

  1. Otwórz aplikację.
  2. Przeciągnij wszystkie pliki danych z folderu Building an App files i upuścić je w wyznaczonym obszarze w oknie dialogowym wysyłania nad opcją Dodaj dane z plików i innych źródeł.

    Pliki danych są dodawane do Twoich plików danych osobowych i gotowe do skojarzenia.

Dodano pliki danych gotowe do skojarzenia.

Tabele danych w Menedżerze danych gotowe do skojarzenia

Następnym krokiem jest skojarzenie i załadowanie danych do swojej aplikacji.