Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Qlik GeoOperations Shapefile analiz bağlantısı

Qlik GeoOperations Shapefile analiz bağlantıları Veri yükleme düzenleyicisi, Kod düzenleyici içinden veye hub'dan eklenir.

Bir bağlantı oluşturduktan sonra şekil dosyalarını ( ESRI biçimi için SHP ve DBF içeren ZIP dosyaları) bu bağlantı üzerinden yükleyebilirsiniz. Bu sırada kod, komut dosyanıza eklenir.

Yeni bir bağlantı oluşturma

 1. Veri yükleme düzenleyicisi veya Kod düzenleyici içinde Veri kaynakları'na tıklayın.

 2. Yeni bağlantı oluştur'a tıklayın ve listeden Qlik GeoOperations Shapefile seçeneğini belirleyin.

 3. İsteğe bağlı olarak bağlantıya yeni bir ad verebilirsiniz.

 4. Oluştur'a tıklayın.

Qlik GeoOperations Shapefile bağlantısı üzerinden verileri seçme ve yükleme

Şekil dosyalarından yükleme sırasında tek seferde yalnızca bir geometrik tür kullanılabilir. Dosyada birden fazla tür varsa yüklenecek geometriyi seçmeniz gerekir.

 1. Veri bağlantıları bölümünde, Qlik GeoOperations Shapefile bağlantınızda Verileri seç seçeneğine tıklayın.

 2. URL bölümünden GeoJSON dosyasının konumunu girin.

  Yalnızca HTTPS veya LIB protokolüne sahip URL'lere izin verilir.

  Şu sözdizimini kullanarak uygulamanın alanındaki veri kaynaklarından dosyaları kullanabilirsiniz: lib://DataFiles/<dosya adi>. Örneğin, lib://DataFiles/SalesGeographies.geojson.

  Ayrıca şu sözdizimini kullanarak dosyaları depolayan bir alanı da belirtebilirsiniz: lib://<alan adi>:DataFiles/<dosya adi>. Örneğin, lib://EuropeSales:DataFiles/SalesGeographies.geojson.

  Şu sözdizimini kullanarak bir Web Depolama Sağlayıcı Bağlayıcısından bir dosya da belirtebilirsiniz: lib://<Web Depolama Sağlayıcı>/<dosya adı>. Örneğin, lib://Dropbox/SalesGeographies.geojson.

 3. Anahtar alan bölümünde her bir geometriye ait kimlikleri içeren alanı seçin.

  Otomatik oluştur seçeneğini belirlerseniz bir anahtar alan oluşturulur.

  Belirt seçeneğini belirlerseniz alan adını girin.

 4. Karakter kodlaması bölümünden, GeoJSON dosyasında kullanılan karakter kodlamasını seçin.

  Otomatik seçeneğini belirlerseniz bağlantı, kodlamayı otomatik olarak algılamaya çalışır.

  Belirt seçeneğini belirlerseniz kodlamayı girin.

 5. İsteğe bağlı olarak, Beklenen geometri türü bölümünde yüklenecek geometri türünü seçebilirsiniz.

  Otomatik seçeneğini belirlerseniz bağlantı, geometri türünü otomatik olarak algılamaya çalışır. Dosyanız birden fazla geometri türü içeriyorsa yüklemek istediğiniz geometri türünü seçmeniz gerekir.

 6. Koordinat referans sistemi bölümünde yüklenecek verilerin CRS'sini seçin.

  Veriler, uygulamaya yüklenmeden önce seçilen CRS 'den WGS84'e (EPSG:4326) yansıtılır.

  Otomatik seçeneğini belirlerseniz bağlantı, dosyadaki CRS'yi otomatik olarak algılamaya çalışır. Dosyada hiçbir CRS bulunamazsa EPSG:4326 (WGS84) kullanılır.

  Bilgi notu

  Bir CRS değeri ayarlandığında dosyadaki bilgiler geçersiz kılınır, bu işlem sadece bu tbilginin bulunmadığı veya yanlış olduğunun bilindiği dosyalarda kullanılması gerekir. Birkaç CRS'si olan verilerin olduğu dosyalar desteklenmez.

 7. Tablolar bölümünden yüklenecek tabloları seçin.

 8. Alanlar bölümünden yüklenecek tablolardaki alanları seçin.

 9. Kod ekle'ye tıklayın.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!