Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Val i tabeller

Du kan göra val i en tabell genom att klicka på eller rita i dimensionskolumnerna.

Måttvärden kan inte väljas. När du gör ett val är det alltid dimensionsvärdena du väljer. Du kan endast göra val i en kolumn åt gången.

Tabeller med tre valda fält i dimensionen

Tabeller med valda fält i en dimension.

Om du vill avmarkera en rad klickar du på den. Du bekräftar ett urval genom att klicka på Checkmark eller genom att klicka utanför visualiseringen. Du kan även trycka på returtangenten. Du avbryter genom att klicka på Cancel eller trycka på Esc. Om du bekräftar visas konsekvenserna av ditt val i alla visualiseringar som är associerade med tabellen.

Du kan inte välja dimensionsvärden som är null. Null-värden i en tabell representeras av streck (–). Rader utan giltiga dimensionsvärden tas inte med i valet.

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!