Gå till huvudinnehåll

Binary

binary-satsen används för att ladda data från en annan Qlik Sense-app eller ett QlikView-dokument, inklusive section access-data. Övriga element i appen ingår inte, exempelvis ark, berättelser, visualiseringar, original eller variabler.

Endast en binary-sats tillåts i skriptet. binary-satsen måste vara den första satsen i skriptet, till och med före SET-satserna som oftast finns i början av skriptet.

Syntax:  

binary [[path] filename ]

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
path

Sökvägen till filen, som ska vara en referens till en datakoppling till en filresurs. Behövs inte om filename är ett ID för en app i ett utrymme.

filename

Filens namn, inklusive tillägget .qvw eller .qvf.

Det kan även vara ID:t för en app i ett utrymme i din klientorganisation. Öppna en app om du vill visa appens ID i URL:en.

Om inte ett filnamn eller app-ID anges laddas satsen från själva appen. Den laddas alltså från appen som innehåller binary-satsen.

Begränsningar:  

Du kan inte ladda upp QVW- eller QVF-filer till mappen /DataFiles. Du kan ladda upp filen till en filresurs istället, till exempel AWS S3 eller Google Drive, och sedan ladda data från en datakoppling som är ansluten till filresursen.