Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Star

Den textsträng som används för att representera den totala uppsättningen av alla värden i ett fält i databasen kan ställas in med hjälp av star-satsen. Den påverkar efterföljande LOAD- och SELECT-satser.

Syntax:  

Star is[ string ]

Argument:  

Argument
Argument Beskrivning
string

En godtycklig text. Observera att strängen måste sättas inom citationstecken om den innehåller blanktecken.

Om ingenting anges, antas star is;, dvs. stjärnsymbolen måste specificeras explicit för att vara tillgänglig. Definitionen används fram tills en ny star-sats skapas.

Om section access används bör inte Star is-satsen användas i datadelen av skriptet (under Section Application). Däremot kan stjärntecknet användas i de skyddade fälten i Section Access-delen av skriptet. I så fall behöver du inte använda den explicita Star is-satsen eftersom denna alltid är implicit i section access.

Begränsningar

 • Du kan inte använda stjärntecknet i nyckelfält, dvs. fält som länkar tabeller.
 • Du kan inte använda stjärntecknet i några fält som påverkas av Unqualify-satsen eftersom detta kan påverka fält som länkar tabeller.
 • Du kan inte använda stjärntecknet i icke-logiska tabeller, till exempel tabeller av typerna info-load eller mapping-load.
 • När stjärntecknet används i ett reduceringsfält (ett fält som länkar till data) i section access representerar det värdena som listas i detta fält i section access. Det representerar inte andra värden som kan ingå i data, men som inte är listade i section access.
 • Du kan inte använda stjärntecknet med fält som påverkas av någon typ av datareduktion utanför Section Access-området.

Exempel

I exemplet nedan finns ett utdrag av ett dataladdningsskript med section access.

Star is *;

 

Section Access;

LOAD * INLINE [

ACCESS, USERID, OMIT

ADMIN, ADMIN,

USER, USER1, SALES

USER, USER2, WAREHOUSE

USER, USER3, EMPLOYEES

USER, USER4, SALES

USER, USER4, WAREHOUSE

USER, USER5, *

];

 

Section Application;

LOAD * INLINE [

SALES, WAREHOUSE, EMPLOYEES, ORDERS

1, 2, 3, 4

];

 

Följande gäller:

 • Star -tecknet är *.
 • Användaren ADMIN ser alla fält. Inget har utelämnats.

 • Användaren USER1 kan inte se fältet SALES.
 • Användaren USER2 kan inte se fältet WAREHOUSE .
 • Användaren USER3 kan inte se fältet EMPLOYEES.
 • Användaren USER4 läggs till två gånger i lösningen för att UTESLUTA två fält för den här användaren, SALES och WAREHOUSE.
 • USER5 har en ”*” som tillägg, vilket betyder att alla fält under OMIT är otillgängliga, d.v.s. användaren USER5 kan inte se fälten SALES, WAREHOUSE och EMPLOYEES men den här användaren kan se fältet ORDERS.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!