Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Directory

Directory-satsen anger i vilken katalog datafilerna ska sökas i följande LOAD-satser tills en ny Directory-sats anges.

Syntax:  

Directory[path]

 

Argument:  

Argument
ArgumentBeskrivning
path

En text som kan tolkas som sökvägen till data-filen.

Sökvägen är sökvägen till filen, antingen:

  • Rotmapp till ett kopplingsbibliotek.

    Exempel: Lib://SomeFolder/

  • URL-adress (HTTP eller FTP), som pekar till en plats på internet eller ett intranät.

    Exempel: http://www.qlik.com

Exempel:  

Directory lib://DataFiles/; 

Directory lib://OneDrive - dr.no@example.com/Data/;

Mer information

 

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!