Ga naar hoofdinhoud

Binary

De opdracht binary wordt gebruikt voor het laden van de gegevens vanuit een andere Qlik Sense-app of een QlikView-document, met inbegrip van sectietoegangsgegevens. Er zijn geen andere elementen van de app toegevoegd, zoals werkbladen, presentaties, visualisaties, masteritems of variabelen.

Slechts één binary opdracht is toegestaan in het script. De binary opdracht moet de eerste opdracht van het script zijn, zelfs nog vóór de SET-opdrachten die zich gewoonlijk aan het begin van het script bevinden.

Syntaxis:  

binary [[path] filename ]

Argumenten:  

Argumenten
Argument Beschrijving
path

Het pad naar het bestand, dat een verwijzing zou moeten zijn naar een gegevensverbinding met een gedeeld bestand. Niet nodig als filename een app-ID is in een ruimte.

filename

De naam van het bestand, inclusief de bestandsextensie .qvw of .qvf.

Het kan ook de id zijn van een app in een ruimte van uw tenant. Open een app om de app-id weer te geven in de URL.

Als een bestandsnaam of app-ID niet is opgegeven, laadt de opdracht vanuit de app zelf. In andere woorden: er wordt geladen vanuit de app die de binary-opdracht bevat.

Beperkingen:  

U kunt geen QVW- of QVF-bestanden naar de map /DataFiles uploaden. U kunt het bestand wel uploaden naar een bestandsshare, zoals AWS S3 of Google Drive en de gegevens vervolgens laden vanuit een gegevensverbinding die is verbonden met de bestandsshare.