Ana içeriğe geç

Binary

binary deyimi, bölüm erişim verisi dahil olmak üzere başka bir Qlik Sense uygulaması veya QlikView belgesinden verileri yüklemek için kullanılır. Uygulamanın sayfalar, hikayeler, görselleştirmeler, ana öğeler veya değişkenler gibi diğer öğeleri dahil edilmez.

Kodda yalnızca bir binary deyimine izin verilir. binary deyimi kodun ilk deyimi olmalıdır. Genellikle kodun başında yer alan SET deyimlerinin bile önüne gelir.

Syntax:  

binary [[path] filename ]

Arguments:  

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
path

Bir dosya paylaşımına yönelik veri bağlantısının referansı olması gereken dosya yolu. filename, bir alanda uygulama ID ise gerekli değildir.

filename

.qvw veya .qvf dosya uzantısı da dahil olmak üzere dosyanın adı.

Bu, kiracınızdaki alandaki bir uygulamanın uygulama kimliği de olabilir. Uygulama kimliğini URL'de görüntülemek için uygulamayı açın.

Dosya adı veya uygulama kimliği sağlanmazsa, ifade uygulamanın kendisinden yüklenir. Bir başka deyişle, binary ifadesini içeren uygulamadan yüklenecektir.

Limitations:  

  • Yönetilen alandaki bir uygulamadan veri yüklemek için binary kullanamazsınız. Uygulama, kişisel alanda ya da paylaşılan alanda olmalıdır.

  • QVW veya QVF dosyalarını /DataFiles klasörüne yükleyemezsiniz. Bunun yerine, dosyayı örneğin, AWS S3 veya Google Drive gibi bir dosya paylaşım çözümüne yükleyebilir ve ardından verileri dosya paylaşım çözümüne bağlı bir veri bağlantısından yükleyebilirsiniz.