Przeskocz do zawartości głównej

DataRobot

NA TEJ STRONIE

DataRobot

DataRobot to platforma uczenia maszynowego do automatyzacji, zapewniania i przyspieszania analiz predykcyjnych, która pomaga specjalistom od danych i analitykom w tworzeniu i wdrażaniu dokładnych modeli predykcyjnych.

Aby się połączyć z DataRobot, musisz utworzyć model lub mieć do niego dostęp i wdrożyć go w punkcie końcowym na platformie DataRobot. Ten punkt końcowy musi być publicznie dostępny dla Qlik Cloud.

https://www.datarobot.com/platform/.

Ograniczenia

  • DataRobot ma przydziały dotyczące punktów końcowych:

    https://docs.datarobot.com/.

  • Zasoby dostępne w usługach DataRobot, w których wdrożono model, wpłyną ograniczająco na wydajność ładowania Qlik Sense i responsywność wykresu.

  • Łącznik DataRobot ma ograniczenie 200 tysięcy (100 tysięcy w przypadku DataRobot Timeseries) wierszy na żądanie. Są one wysyłane do usługi punktu końcowego w partiach po 2 tysiące wierszy. Jeżeli wymagane jest przetworzenie większej liczby wierszy, użyj instrukcji Loop w skrypcie ładowania danych, aby przetworzyć więcej wierszy w partiach.

  • Jeżeli aplikacja jest regularnie ładowana, najlepsza praktyka polega na buforowaniu prognoz przy użyciu pliku QVD i wysyłaniu do punktu końcowego prognoz tylko nowych wierszy. Poprawi to wydajność ponownego ładowania aplikacji Qlik Sense i zmniejszy obciążenie punktu końcowego DataRobot.

  • Podczas używania połączeń DataRobot w wyrażeniu wykresu zaleca się podanie typów danych pól, ponieważ model musi je przetworzyć w poprawnym formacie ciągu lub liczbowym. Ograniczenie rozszerzeń po stronie serwera w wyrażeniach wykresu polega na tym, że typy danych nie są automatycznie wykrywane tak jak w skrypcie ładowania.

  • Jeśli używasz względnej nazwy połączenia i zdecydujesz się przenieść aplikację z przestrzeni udostępnionej do innej przestrzeni udostępnionej lub jeśli przeniesiesz aplikację z przestrzeni udostępnionej do przestrzeni prywatnej, aktualizacja połączenia analitycznego w celu odzwierciedlenia nowej lokalizacji przestrzeni zajmie trochę czasu.