Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

DataRobot-analysebron

DataRobot is een machine learning-platform voor het automatiseren, bevestigen en versnellen van voorspellende analyses waarmee gegevenswetenschappers en -analisten nauwkeurige voorspellende modellen kunnen ontwikkelen en implementeren.

Als u verbinding wilt maken met DataRobot, moet u een model dat u hebt gemaakt of waar u toegang toe hebt, hebben geïmplementeerd in een eindpunt op het DataRobot-platform. Dit eindpunt moet openbaar toegankelijk zijn voor Qlik Cloud.

https://www.datarobot.com/platform/.

Beperkingen

  • DataRobot heeft eindpuntquota:

    https://docs.datarobot.com/.

  • De beschikbare resources in de DataRobot-services waarin het model is geïmplementeerd, beïnvloeden en beperken de prestaties bij het opnieuw laden van Qlik Sense en bij diagramresponsiviteit.

  • De DataRobot-connector is beperkt tot 200.000 rijen per verzoek (100.000 voor DataRobot Timeseries). Deze worden naar de eindpuntservice verzonden in batches van 2000 rijen. In scenario's waarbij meer rijen moeten worden verwerkt, gebruikt u een Loop in het load-script voor gegevens om meer rijen in batches te verwerken.

  • In een scenario waarbij een applicatie regelmatig opnieuw wordt geladen, is het handig om de prognoses met behulp van een QVD-bestand op te slaan in cache en alleen de nieuwe rijen naar het prognose-eindpunt te sturen. Dit verbetert de prestaties van het opnieuw laden van de Qlik Sense-applicatie en beperkt de belasting van het DataRobot-eindpunt.

  • Als u DataRobot verbindingen gebruikt in een diagramuitdrukking, wordt aangeraden om de gegevenstypen van de velden op te geven, omdat het model die moet verwerken in de juiste tekenreeks/numerieke indeling. Een beperking van server side extensions in diagramuitdrukkingen is dat de gegevenstypen niet automatisch worden gedetecteerd zoals in het load-script.

  • Als u een relatieve verbindingsnaam gebruikt en u besluit uw app van een gedeelde ruimte naar een andere gedeelde ruimte te verplaatsen, of als u uw app van een gedeelde ruimte naar uw privéruimte verplaatst, duurt het even voordat de analytische verbinding is bijgewerkt en de nieuwe locatie weerspiegelt.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!