Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Apps publiceren

U kunt apps in een beheerde ruimte publiceren vanuit een persoonlijke of gedeelde ruimte. Door te publiceren wordt er een kopie van de app in de beheerde ruimte gemaakt.

U moet de machtiging Eigenaar of Kan publiceren hebben in de beheerde ruimten waarin u de app (opnieuw) publiceert. Als de app die wordt gepubliceerd zich in een gedeelde ruimte bevindt, hebt u ook de ruimterol Kan bewerken of hoger nodig in die gedeelde ruimte om de app te kunnen publiceren.

In Details kunt u bekijken in welke ruimten een app is gepubliceerd.

In het publicatiedialoogvenster van apps staat aangegeven wanneer ze voor het laatst in een beheerde ruimte zijn gepubliceerd.

InformatieGeplande reloads zijn niet inbegrepen voor de gepubliceerde kopie van een app. Voor gepubliceerde apps moeten geplande reloads opnieuw worden geconfigureerd op de app in de beheerde ruimte.
Informatie

Apps waarbij Inzichtenadviseur in de hub is ingeschakeld, moeten opnieuw worden geladen nadat ze in een beheerde ruimte zijn gepubliceerd.

Informatie

Zodra een on-demand selectie-apps is gepubliceerd naar een beheerde ruimte, kunt u de navigatiekoppeling in de selectie-apps of gepubliceerde app niet meer bewerken. Als u de navigatiekoppeling wilt bewerken, moet u de gepubliceerde app verwijderen. Vervolgens bewerkt u de koppeling in de selectie-app en de publiceert u de app opnieuw om de ruimte te beheren.

Raadpleeg Apps gebruiken in beheerde ruimtes voor meer informatie over het publiceren van apps in een beheerde ruimte.

  1. Klik op More in de app en selecteer Publiceren.
  2. Selecteer een beheerde ruimte.

  3. Wijzig eventueel de Naam gepubliceerde app, Beschrijving en Labels van de app.
  4. Klik op Publiceren.

Apps opnieuw publiceren

Apps in beheerde ruimtes worden bijgewerkt door de bron-app opnieuw te publiceren. Als u een app opnieuw publiceert, kunt u een nieuwe versie van de app publiceren of bestaande kopieën van de app in beheerde ruimten vervangen.

Een app hoeft zich niet in dezelfde ruimte te bevinden om opnieuw te worden gepubliceerd. U kunt bijvoorbeeld apps ontwikkelen met afzonderlijke ontwikkel- en verificatieruimten, elk met kopieën van de oorspronkelijke app. Elke ruimte kan zijn kopie van de app opnieuw publiceren naar de beheerde ruimte.

Als een andere kopie van de app opnieuw is gepubliceerd en de app in de beheerde ruimte heeft vervangen, ziet u het dialoogvenster Publiceren. Als u bij het publiceren de naam zodanig wijzigt dat deze overeenkomt met de naam van de app in de beheerde ruimte, zult u die app opnieuw publiceren.

  1. Klik op Meer in de app en selecteer Publiceren.
  2. Als u een nieuwe versie van de app wilt publiceren, klikt u op Nieuwe publiceren.

  3. Als u bestaande gepubliceerde exemplaren van de app wilt vervangen, selecteer dan de exemplaren die u wilt vervangen.
  4. Om gegevens op te nemen in de app, selecteert u Gegevens opnemen.
  5. Klik op Opnieuw publiceren.

Eigendom van apps bij het publiceren van apps

Als een app wordt gepubliceerd naar een beheerde ruimte, heeft de gepubliceerde kopie van de apps dezelfde eigenaar als de bron-app.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!