Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Använda appar i hanterade utrymmen

Hanterade utrymmen delar säkra appar med en begränsad grupp användare. Appar publiceras till hanterade utrymmen från personliga eller delade utrymmen.

Anteckning om informationHanterade utrymmen är inte tillgängliga i Qlik Sense Business eller Qlik Cloud-analys standard.

Appar som publiceras till hanterade utrymmen bibehåller en överordnad/underordnad-relation till den ursprungliga appen. Uppdateringar i den överordnade appen kan återpubliceras i underordnade appar. Överordnade appar kan flyttas mellan utrymmen utan att relationen bryts. Om den överordnade appen tas bort, blir appen i det hanterade utrymmet överbliven och kan inte publiceras om.

Det finns begränsningar för hur medlemmar i hanterade utrymmen kan lägga till innehåll eller ändra datamodellen för en app. Behörigheter i hanterade utrymmen förklaras i Datakällor för appar i hanterade utrymmen.

Begränsningar

Följande begränsningar gäller för hanterade utrymmen:

 • Du kan inte publicera on-demand-mallappar till ett hanterat utrymme.
 • Du kan inte ändra datamodellen för en publicerad app i ett hanterat utrymme.

 • Du kan inte hämta appar från eller ladda upp appar till ett hanterat utrymme.
 • Du kan inte flytta en app i ett hanterat utrymme.
 • Du kan endast använda originalobjekten när du kopierar att ark i en app som är publicerad i ett hanterat utrymme. Fälten är inte tillgängliga i resurspanelen.

 • När du har skapat en datakoppling i ett hanterat utrymme kan kopplingen inte flyttas till något annat utrymme utan hjälp av administratör. För att flytta kopplingen till ett annat utrymme ska du kontakta en administratör eller skapa kopplingen på nytt i önskat utrymme med samma inställningar.

  Dokumentation om hur en administratör kan flytta en koppling finns i Hantera datakopplingar.

Publicera appar till hanterade utrymmen

EN användare med utrymmesrollen Ägare eller Kan publicera i ett hanterat utrymme kan publicera appar till detta hanterade utrymme. Om appen som publiceras är i ett delat utrymme behöver du också utrymmesrollen Kan redigera eller högre i det delade utrymmet för att kunna publicera appen. När en app publiceras till ett hanterat utrymme skapas en kopia av den appen i det hanterade utrymmet. Samma app kan publiceras till flera hanterade utrymmen.

Appar visar information om när de senast publicerades i ett hanterat utrymme i publiceringsdialogen.

Anteckning om informationSchemalagda laddningar ingår inte i den publicerade kopian av en app. För publicerade appar måste schemalagda laddningar konfigureras igen i det hanterade utrymmet.
Anteckning om informationAppar som har aktiverat Insikter i Qlik Cloud-analys-hubben måste laddas om efter publicering till ett hanterat utrymme.
Anteckning om information

Alla ark, bokmärken och berättelser som är offentliga när en app publiceras från ett delat utrymme till ett hanterat utrymme kan inte avpubliceras i den kopia av appen som finns i det hanterade utrymmet.

 1. Klicka på More på appen och välj Publicera.
 2. Välj ett hanterat utrymme.

 3. Om du vill kan du ändra Namn på publicerad app, Beskrivning och Taggar för appen.
 4. Klicka på Publicera.

Publicera om appar

Appar i hanterade utrymmen uppdateras genom att källappen publiceras om. När du publicerar om en app, kan du antingen publicera en ny version eller ersätta befintliga kopior av appen i hanterade utrymmen.

Du kan publicera om en app även om den inte finns i samma utrymme. Antag till exempel att du utvecklar appar med skilda utrymmen för utveckling och verifiering, och att det finns kopior av originalappen i båda utrymmena. Varje utrymme kan publicera om sin egen kopia till det hanterade utrymmet.

Om en annan kopia av appen har publicerats om och ersatt appen i det hanterade utrymmet visas publiceringsdialogen. Om du ändrar namnet vid publiceringen så att det matchar namnet på appen i det hanterade utrymmet kommer du att publicera om den appen.

 1. Klicka på Mer på appen och välj Publicera.
 2. Om du vill publicera en ny version av appen klickar du på Publicera ny.

 3. Om du vill ersätta befintliga publicerade kopior av appen väljer du de kopior som ska ersättas.
 4. Om du vill inkludera data i appen väljer du Inkludera data.
 5. Klicka på Publicera igen.

Ladda appar i hanterade utrymmen

Utrymmesägare och användare med behörigheten Kan hantera kan ladda appar manuellt och skapa schemalagda laddningar för appar i utrymmet.

Exportera appar från hanterade utrymmen

Du kan exportera en app i ett hanterat utrymme utan data. På så sätt kan användare som kanske inte har åtkomst till källappen skapa säkerhetskopior av appen. Detta är användbart när källappen har tagits bort eller har gått förlorad på annat sätt (till exempel på grund av ett problem med behörigheter).

För att exportera en app från ett hanterat utrymme behöver du rollen Ägare eller Kan hantera i utrymmet. Huvudadministratörer kan inte exportera appar från ett hanterat utrymme, såvida inte de också har de nödvändiga utrymmesrollerna.

När en app har exporterats från ett hanterat utrymme kan den laddas upp igen till ett delat eller personligt utrymme och publicera den igen i det hanterade utrymmet.

 • Klicka på Mer på appen och välj Exportera utan data.

Publicera innehåll till Forum i appen

När appen har publicerats kan nya ark, bokmärken och berättelser läggas till i den och delas med andra utrymmesmedlemmar. Mer information finns i Ge åtkomst till ark, bokmärken och berättelser.

Ta bort appar från hanterade utrymmen

När en app i ett hanterat utrymme tas bort raderas den från utrymmet. En borttagen app kan inte publiceras om. En användare med behörigheten Kan publicera måste publicera appen till det hanterade utrymmet igen.

 • Klicka på på appen och välj Ta bort.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!