Przeskocz do zawartości głównej

Publikowanie aplikacji

NA TEJ STRONIE

Publikowanie aplikacji

Aplikacje można publikować z przestrzeni prywatnej lub udostępnionej do przestrzeni zarządzanej. W celu publikowania do przestrzeni zarządzanych użytkownik musi posiadać w tych przestrzeniach uprawnienie Może publikować. Publikowanie powoduje utworzenie kopii aplikacji w przestrzeni zarządzanej. Aby dowiedzieć się, do jakich przestrzeni aplikacja została opublikowana, należy skorzystać z obszaru Szczegóły.

W oknie dialogowym Opublikuj widoczne są informacje o terminie ostatniej publikacji konkretnej aplikacji do przestrzeni zarządzanej.

Uwaga: Zaplanowane ładowania nie są uwzględniane w opublikowanej kopii aplikacji. W przypadku aplikacji opublikowanych należy ponownie skonfigurować zaplanowane ładowania w aplikacji w przestrzeni zarządzanej.
Uwaga:

Aplikacje, dla których włączono Insight Advisor w hubie, muszą zostać ponownie załadowane po opublikowaniu w przestrzeni zarządzanej.

Więcej informacji dotyczących publikowania aplikacji w przestrzeni zarządzanej zawiera temat Korzystanie z aplikacji w przestrzeniach zarządzanych.

  1. Kliknij More na aplikacji i wybierz pozycję Usuń.
  2. Wybierz przestrzeń zarządzaną.

  3. Opcjonalnie zmień Nazwę opublikowanej aplikacji, Opis i Znaczniki aplikacji.
  4. Kliknij polecenie Opublikuj.

Ponowne publikowanie aplikacji

Aplikacje w przestrzeniach zarządzanych są aktualizowane przez ponowne opublikowanie aplikacji źródłowej. Po ponownym opublikowaniu aplikacji możesz opublikować nową wersję aplikacji lub zastąpić istniejące kopie aplikacji w przestrzeniach zarządzanych.

Aplikacja nie musi znajdować się w tym samym miejscu, aby można ją było ponownie opublikować. Na przykład możesz tworzyć aplikacje z oddzielnymi przestrzeniami programistycznymi i weryfikacyjnymi, z których każda zawiera kopie oryginalnej aplikacji. Każda przestrzeń może opublikować ponownie swoją kopię aplikacji w przestrzeni zarządzanej.

Jeśli inna kopia aplikacji zostanie ponownie opublikowana i zastąpi aplikację w przestrzeni zarządzanej, zostanie wyświetlone okno dialogowe publikowania. Jeśli zmienisz nazwę podczas publikowania, aby była zgodna z nazwą aplikacji w przestrzeni zarządzanej, opublikujesz tę aplikację ponownie.

  1. Kliknij More na aplikacji i wybierz pozycję Usuń.
  2. Jeśli chcesz opublikować nową wersję aplikacji, kliknij Opublikuj nową.

  3. Jeśli chcesz zastąpić istniejące opublikowane kopie aplikacji, wybierz kopie do zastąpienia.
  4. Aby dołączyć dane do aplikacji, wybierz Uwzględnij dane.
  5. Kliknij opcję Opublikuj ponownie.