Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Publikowanie aplikacji

Aplikacje można publikować z przestrzeni prywatnej lub udostępnionej do przestrzeni zarządzanej. Publikowanie powoduje utworzenie kopii aplikacji w przestrzeni zarządzanej.

W celu publikowania lub ponownego publikowania w przestrzeniach zarządzanych użytkownik musi mieć w tych przestrzeniach uprawnienie Właściciel lub Może publikować. Jeśli publikowana aplikacja znajduje się w przestrzeni udostępnionej, do opublikowania aplikacji potrzebna jest również rola Może edytować lub wyższa w tej przestrzeni udostępnionej.

Aby dowiedzieć się, do jakich przestrzeni aplikacja została opublikowana, należy skorzystać z obszaru Szczegóły.

W oknie dialogowym Opublikuj widoczne są informacje o terminie ostatniej publikacji konkretnej aplikacji do przestrzeni zarządzanej.

InformacjaZaplanowane ładowania nie są uwzględniane w opublikowanej kopii aplikacji. W przypadku aplikacji opublikowanych należy ponownie skonfigurować zaplanowane ładowania w aplikacji w przestrzeni zarządzanej.
Informacja

Aplikacje, dla których włączono Wnioski w hubie, muszą zostać ponownie załadowane po opublikowaniu w przestrzeni zarządzanej.

Informacja

Po opublikowaniu aplikacji selekcji On-demand w przestrzeni zarządzanej nie można edytować łącza nawigacyjnego w aplikacji selekcji ani aplikacji opublikowanej. Jeśli chcesz zaktualizować łącze nawigacyjne, usuń opublikowaną aplikację. Następnie edytuj łącze w aplikacji selekcji i ponownie opublikuj aplikację w przestrzeni zarządzanej.

Więcej informacji dotyczących publikowania aplikacji w przestrzeni zarządzanej zawiera temat Korzystanie z aplikacji w przestrzeniach zarządzanych.

  1. Kliknij More na aplikacji i wybierz pozycję Usuń.
  2. Wybierz przestrzeń zarządzaną.

  3. Opcjonalnie zmień Nazwę opublikowanej aplikacji, Opis i Znaczniki aplikacji.
  4. Kliknij polecenie Opublikuj.

Ponowne publikowanie aplikacji

Aplikacje w przestrzeniach zarządzanych są aktualizowane przez ponowne opublikowanie aplikacji źródłowej. Po ponownym opublikowaniu aplikacji możesz opublikować nową wersję aplikacji lub zastąpić istniejące kopie aplikacji w przestrzeniach zarządzanych.

Aplikacja nie musi znajdować się w tym samym miejscu, aby można ją było ponownie opublikować. Na przykład możesz tworzyć aplikacje z oddzielnymi przestrzeniami programistycznymi i weryfikacyjnymi, z których każda zawiera kopie oryginalnej aplikacji. Każda przestrzeń może opublikować ponownie swoją kopię aplikacji w przestrzeni zarządzanej.

Jeśli inna kopia aplikacji zostanie ponownie opublikowana i zastąpi aplikację w przestrzeni zarządzanej, zostanie wyświetlone okno dialogowe publikowania. Jeśli zmienisz nazwę podczas publikowania, aby była zgodna z nazwą aplikacji w przestrzeni zarządzanej, opublikujesz tę aplikację ponownie.

  1. Kliknij Więcej na aplikacji i wybierz pozycję Usuń.
  2. Jeśli chcesz opublikować nową wersję aplikacji, kliknij Opublikuj nową.

  3. Jeśli chcesz zastąpić istniejące opublikowane kopie aplikacji, wybierz kopie do zastąpienia.
  4. Aby dołączyć dane do aplikacji, wybierz Uwzględnij dane.
  5. Kliknij opcję Opublikuj ponownie.

Własność aplikacji podczas jej publikowania

Gdy aplikacja jest publikowana w przestrzeni zarządzanej, opublikowana kopia aplikacji ma tego samego właściciela co aplikacja źródłowa.

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!