Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Hantera anteckningar

Huvudadministratörer kan aktivera och inaktivera anteckningar i klientorganisationen. Anteckningar är aktiverade som standard.

Användare kan skapa anteckningar och använda dem för att samarbeta med varandra och dela insikter. Mer information finns i Avbilda och dela insikter med anteckningar.

Alla användare i en klientorganisation, det vill säga användare med Professional- eller Analyzer-användarallokering, kan skapa anteckningar.

Huvudadministratören kan se alla anteckningar i klientorganisationen genom att välja Katalog i navigeringsfältet och sedan välja Anteckningar från filtret Typer. För att kunna se innehållet i anteckningen måste huvudadministratören dock vara medlem i utrymmet där anteckningen skapades.

Datasäkerhet

En antecknings upphovsperson kan skapa en ögonblicksbild av data denna har åtkomst till och lägga till bilden i anteckningen. Detta gäller även känsliga data som andra kanske har begränsad åtkomst till enligt section access-regler. Om anteckningen finns i ett delat eller hanterat utrymme kan alla andra medlemmar i utrymmet se ögonblicksbilderna i anteckningen. Var försiktig när du delar data som andra användare kanske inte är behöriga att se.

Anteckning om varningEn användare kan ha åtkomst till synlighet för alla andra användare i samma klientorganisation – sådan synlighet kan inkludera (men inte vara begränsad till): användarnamn, e-postadresser och användares subject, som är en unik sträng använd för att identifiera användaren som tillhandahålls Qlik Cloud av konfigurerad Identity Provider.

Aktivera eller inaktivera anteckningar

Anteckningar är aktiverade som standard. Anteckningar kan aktiveras och inaktiveras i Management Console på sidan Inställningar under Funktionskontroll.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!