Gå till huvudinnehåll

Datasäkerhet och styrning

I Qlik Sense Enterprise SaaS hanteras datasäkerhet och datastyrning med hjälp av utrymmen. Utrymmen hanteras på sidan Utrymmen i Management Console. Du kan ta bort ett utrymme, byta ägare, redigera utrymmet och skapa nya utrymmen. Med hjälp av utökade appar och dedikerad kapacitet kan du arbeta med större appar. Du kan tilldela utökade appar eller dedikerad kapacitet till utrymmen när du skapar eller redigerar utrymmen. Hantera utrymmen