Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Använda Hanteringskonsol

Det är i Hanteringskonsol du hanterar din Qlik Cloud-klientorganisation. Du kan till exempel lägga till användare, hantera utrymmen och appar, hantera systemsäkerhet och konfigurera funktionsinställningar.

Endast användare med en administratörsroll (huvudadministratör, analysadministratör eller dataadministratör) har tillgång till Hanteringskonsol. Du måste vara huvudadministratör för att få åtkomst till vissa områden, till exempel användarhantering och systemsäkerhet.

Öppna Hanteringskonsol

För att öppna Hanteringskonsol går du till startmenyn Startmeny för Qlik Sense SaaS. och väljer sedan Hanteringskonsol. Du kan också lägga till /console i din klientorganisations adress: https://<din klientorganisations adress>/console.

Du börjar på Startsidan som ger dig en översikt över resursförbrukningen i klientorganisationen. Du kan övervaka användningen av olika resurser, till exempel datakapacitet, genererade rapporter eller utförda automatiseringar. På Startsidan listas också klientorganisationens egenskaper och funktioner. Mer information finns i Övervaka resursförbrukning.

Hantera användare

Välj Användare i Hanteringskonsol för att visa en lista över alla användare i din klientorganisation och hantera användarbehörigheter. Mer information finns i Hantera användare – Användarbaserade prenumerationer.

Du kan lägga till nya användare från Användare eller med en identitetsleverantör. En identitetsleverantör (IdP) hanterar identitetsinformation för användare och tillhandahåller autentiseringstjänster. Du konfigurerar identitetsleverantörer under Identitetsleverantör. Mer information finns i Identitetsleverantörer.

Hantera utrymmen

Välj Utrymmen i Hanteringskonsol för att visa information om de utrymmen som skapats i klientorganisationen. Du kan också skapa nya utrymmen här. Mer information finns i Hantera utrymmen.

Hantera användarresurser

Du kan visa och hantera innehåll som skapats av användare från Hanteringskonsol, till exempel appar, skript, datakopplingar, med mera. Mer information finns i Hantera användarresurser

Hantering av systemets säkerhet

Du kan konfigurera systemsäkerheten i Hanteringskonsol.

API-nycklar: generera API-nycklar för autentisering av användare, utvecklare eller anropande program till en API. Mer information finns i Hantera API-nycklar.

Content Security Policy: hantera säkerhetspolicyer för innehåll. Content Security Policy innebär ett extra säkerhetsskikt som hjälper till att upptäcka och reducera effekten av vissa angreppstyper, bland annat XSS (skriptkörning över flera webbplatser) och datainfogning. Mer information finns i Hantera Content Security Policy.

Oauth: skapa och hantera OAuth-klienter. OAuth är ett standardiserat säkerhetsprotokoll som gör att tredjepartsprogram kan komma åt API-resurser utan att röja slutanvändarens inloggningsuppgifter. Mer information finns i Skapa och hantera OAuth-klienter.

Hantera Qlik-komplement

Du kan utöka Qlik Cloud-miljön med komplement och webhooks.

Komplement: hantera komplement i klientorganisationen och ladda upp nya komplement. Mer information finns i Hantera komplement.

Webb: skapa webbintegrationer för att lägga till ursprung som finns med på godkända-listan för åtkomst till klientorganisationen. Webbintegrationen som innehåller godkända-listan är kopplad till ett ID som används i till exempel ett kombinationsprogram som ansluter till din klientorganisation. Mer information finns i Hantera webbintegrationer.

Webhooks: hantera och skapa webhooks. Du kan också skapa webhooks från Application Automation-gränssnittet. Mer information finns i Webhooks.

Hantera systemanpassning och funktionsinställningar

Aktivera funktioner och anpassa din Qlik Cloud-miljö från Hanteringskonsol.

Generiska länkar: skapa generiska länkar för att göra lokala appar tillgängliga i molnet. Mer information finns i Hantera generiska länkar.

Inställningar: konfigurera klientorganisationsalias och e-postserver, aktivera eller inaktivera funktioner i klientorganisationen och konfigurera funktionsinställningar. Mer information finns här:

Hantera datagatewayer

Hantera Qlik-datagatewayer under Datagatewayer i Hanteringskonsol. Datagatewayer möjliggör ett säkert sätt att få tillgång till eller flytta brandväggsskyddade data för användning i Qlik Cloud. Mer information finns i Datagateways.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!