Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Använda Management Console

Det är i Management Console du hanterar din Qlik Cloud-klientorganisation. Du kan till exempel lägga till användare, hantera utrymmen och appar, hantera systemsäkerhet och konfigurera funktionsinställningar.

Endast användare med en administratörsroll (huvudadministratör, analysadministratör eller dataadministratör) har tillgång till Management Console. Du måste vara huvudadministratör för att få åtkomst till vissa områden, till exempel användarhantering och systemsäkerhet.

Öppna Management Console

För att öppna Management Console går du till startmenyn Startmeny för Qlik Sense SaaS. och väljer sedan Management Console. Du kan också lägga till /console i din klientorganisations adress: https://<din klientorganisations adress>/console.

Du börjar på Startsidan som ger dig en översikt över resursförbrukningen i klientorganisationen. Du kan övervaka användningen av olika resurser, till exempel datakapacitet, genererade rapporter eller utförda automatiseringar. På Startsidan listas också klientorganisationens egenskaper och funktioner. Mer information finns i Övervaka resursförbrukning.

Hantera användare

Välj Användare i Management Console för att visa en lista över alla användare i din klientorganisation och hantera användarbehörigheter. Mer information finns i Hantering av användare för Qlik Sense Enterprise SaaS och Qlik Sense Business.

Du kan lägga till nya användare från Användare eller med en identitetsleverantör. En identitetsleverantör (IdP) hanterar identitetsinformation för användare och tillhandahåller autentiseringstjänster. Du konfigurerar identitetsleverantörer under Identitetsleverantör. Mer information finns i Identitetsleverantörer.

Hantera utrymmen

Välj Utrymmen i Management Console för att visa information om de utrymmen som skapats i klientorganisationen. Du kan också skapa nya utrymmen här. Mer information finns i Hantera utrymmen.

Hantera användarresurser

Du kan visa och hantera innehåll som skapats av användare från Management Console, till exempel appar, datakopplingar, automatiseringar och mycket mer.

Aviseringar: Hantera aviseringar som har skapats i klientorganisationen. Ta bort aviseringar samt aktivera och inaktivera schemalagda utvärderingar. Mer information finns i Hantera aviseringar.

Prenumerationer: Hantera användares prenumerationer på rapporter. Mer information finns i Hantera rapportprenumerationer.

Scheman: Visa och ta bort laddningsscheman för appar i systemet. Mer information finns i Hantera laddningsscheman.

Händelser: Följa upp händelser i systemet och få information om händelsens typ och vilken användare som initierade den. Mer information finns i Granska systemhändelser.

Appar: Hantera appar i klientorganisationen. Mer information finns i Hantera appar för huvud- och analysadministratörer.

Datainnehåll: Hantera datakopplingar i klientorganisationen. Mer information finns i Hantera datakopplingar.

Automatiseringar: Hantera automatiseringar i klientorganisationen. Mer information finns i Hantera automatiseringar.

AutoML: Hantera experiment och ML-distributioner i klientorganisationen. Mer information finns i Hantera experiment och ML-driftsättningar.

Teman: Hantera teman i klientorganisationen och ladda upp nya teman. Mer information finns i Hantera teman.

Hantering av systemets säkerhet

Du kan konfigurera systemsäkerheten i Management Console.

API-nycklar: Generera API-nycklar för autentisering av användare, utvecklare eller anropande program till en API. Mer information finns i Hantera API-nycklar.

Content Security Policy: Hantera säkerhetspolicyer för innehåll. Content Security Policy innebär ett extra säkerhetsskikt som hjälper till att upptäcka och reducera effekten av vissa angreppstyper, bland annat XSS (skriptkörning över flera webbplatser) och datainfogning. Mer information finns i Hantera Content Security Policy.

OAuth: Skapa och hantera OAuth-klienter. OAuth är ett standardiserat säkerhetsprotokoll som gör att tredjepartsprogram kan komma åt API-resurser utan att röja slutanvändarens inloggningsuppgifter. Mer information finns i Skapa och hantera OAuth-klienter.

Hantera Qlik-komplement

Du kan utöka Qlik Cloud-miljön med komplement och webhooks.

Komplement: Hantera komplement i klientorganisationen och ladda upp nya komplement. Mer information finns i Hantera komplement.

Webb: Skapa webbintegrationer för att lägga till ursprung som finns med på godkända-listan för åtkomst till klientorganisationen. Webbintegrationen som innehåller godkända-listan är kopplad till ett ID som används i till exempel ett kombinationsprogram som ansluter till din klientorganisation. Mer information finns i Hantera webbintegrationer.

Webhooks: Hantera och skapa webhooks. Du kan också skapa webhooks från Application Automation-gränssnittet. Mer information finns i Webhooks.

Hantera systemanpassning och funktionsinställningar

Aktivera funktioner och anpassa din Qlik Cloud-miljö från Management Console.

Generiska länkar: Skapa generiska länkar för att göra lokala appar tillgängliga i molnet. Mer information finns i Hantera generiska länkar.

Inställningar: Konfigurera klientorganisationsalias och e-postserver, aktivera eller inaktivera funktioner i klientorganisationen och konfigurera funktionsinställningar. Mer information finns här:

Hantera Forts

Forts är en Qlik Cloud-lösning där du kan ha kvar dina data där de redan är, på plats, i ditt privata datacenter eller i ett offentligt moln, samtidigt som du kan dra nytta av Qlik-molnet. Hantera Forts under Forts i Management Console. Mer information finns i Hantera Forts.

Hantera datagatewayer

Hantera Qlik-datagatewayer under Datagatewayer i Management Console. Datagatewayer möjliggör ett säkert sätt att få tillgång till eller flytta brandväggsskyddade data för användning i Qlik Cloud. Mer information finns i Datagateways.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!