Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Notları Yönetme

Notlar'ı kiracı yöneticisi olarak kiracıda etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilirsiniz. Notlar varsayılan olarak etkindir.

Kullanıcılar, başkalarıyla iş birliği yapmak ve içgörüleri paylaşmak için notlar oluşturabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Notes kullanarak içgörüleri yakalama ve paylaşma.

Bir kiracıdaki tüm kullanıcılar, başka bir deyişle Professional veya Analyzer kullanıcı atamasına sahip kullanıcılar not oluşturabilir.

Kiracı yöneticisi; gezinme çubuğunda Katalog'u, sonra Türler filtresinde Notlar'ı seçerek kiracıda tüm notları görebilir. Ancak, kiracı yöneticisi notun içeriğini yalnızca notun oluşturulduğu alanın bir üyesiyse görüntüleyebilir.

Veri güvenliği

Not yazarları, erişebilecekleri herhangi bir veriden bir nota anlık görüntü ekleyebilir. Buna, bölüm erişim kurallarına göre diğer kullanıcılarla sınırlandırılabilecek hassas veriler de dahildir. Not paylaşılan veya yönetilen bir alandaysa, diğer tüm alan üyeleri nottaki anlık görüntüleri görebilir. Not yazarları diğer kullanıcıların görme yetkisinin olmayabileceği verileri paylaşırken her zaman dikkatli olmalıdır.

Uyarı notuKullanıcının aynı kiracıdaki diğer tüm kullanıcıları görme erişimi olabilir; görme (bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) şunları içerebilir: kullanıcı adları, e-posta adresleri ve kullanıcıyı tanımlamak için kullanılan yapılandırılmış Kimlik Sağlayıcı tarafından Qlik Cloud bulutuna sağlanan kullanıcı öznesi.

Notları etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Notlar varsayılan olarak etkindir. Yönetim Konsolu içinde, Ayarlar sayfasında, Özellik kontrolü altında Notlar'ı etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz.

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!