Ana içeriğe geç

Notları Yönetme

Notlar'ı kiracı yöneticisi olarak kiracıda etkinleştirebilir ve devre dışı bırakabilirsiniz. Notlar varsayılan olarak etkindir.

Kullanıcılar, başkalarıyla iş birliği yapmak ve içgörüleri paylaşmak için notlar oluşturabilir. Daha fazla bilgi için bkz. Notes kullanarak içgörüleri yakalama ve paylaşma.

Bir kiracıdaki tüm kullanıcılar, yani Professional veya Analyzer erişimine sahip kullanıcılar not oluşturabilir.

Kiracı yöneticisi; gezinme çubuğunda Katalog'u, sonra Türler filtresinde Notlar'ı seçerek kiracıda tüm notları görebilir. Ancak, kiracı yöneticisi notun içeriğini yalnızca notun oluşturulduğu alanın bir üyesiyse görüntüleyebilir.

Veri güvenliği

Not yazarları, erişebilecekleri herhangi bir veriden bir nota anlık görüntü ekleyebilir. Buna, bölüm erişim kurallarına göre diğer kullanıcılarla sınırlandırılabilecek hassas veriler de dahildir. Not paylaşılan veya yönetilen bir alandaysa, diğer tüm alan üyeleri nottaki anlık görüntüleri görebilir. Not yazarları diğer kullanıcıların görme yetkisinin olmayabileceği verileri paylaşırken her zaman dikkatli olmalıdır.

Notları etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Notlar varsayılan olarak etkindir. Notlar'ı Management Console içindeki Ayarlar penceresinde, Notlar bölümünden etkinleştirip devre dışı bırakabilirsiniz.