Gå till huvudinnehåll

Hantera användare

I Qlik Sense SaaS kan du strukturera användarna som du vill lägga till i klientorganisationen på flera sätt. När du har lagt till användare i klientorganisationen kan du ordna dem i grupper baserat på om de bara ska använda appar eller om de behöver skapa innehåll i klientorganisationen. Det gör du med användarallokeringar. Du kan tilldela användare uppgiftsbaserade roller, så att vissa användare har specifika behörigheter i klientorganisationen. Det gör du med användarroller. Det här delavsnittet beskriver olika sätt att ordna och hantera användare i klientorganisationen.

I diagrammet nedan visas de olika stegen när du ska lägga till användare i klientorganisationen och ordna dem i olika roller.

Anteckning om informationDu behöver inte utföra stegen i någon särskild ordning när du lägger till användare i klientorganisationen, och du kan ändra användarallokeringen och användarrollerna när som helst.

User management workflow