Gå till huvudinnehåll

Hantera rapportprenumerationer

Det är bara huvudadministratörer som kan aktivera och inaktivera inställningen Prenumerationer för klientorganisationen. Både huvud- och analysadministratörer kan dock aktivera och inaktivera enskilda prenumerationer, radera dem eller ändra ägare till en prenumeration.

Förutsättningar

För prenumerationer på rapporter krävs följande:

  • Funktionen Prenumerationer är aktiverad. Huvudadministratörer kan ändra inställningen Prenumerationer i Management Console, under Inställningar > Delning via e-post > Prenumerationer.

  • En e-postserver är konfigurerad så att användare kan få rapporter via e-post, se Konfigurera e-postsupport.

  • Användare har e-postadresser associerade med sina konton.

Användares egenhantering av rapportprenumerationer

Användare kan prenumerera på rapporter om diagram och ark utan att vara beroende av administratörer. Under Prenumerationer i profilmenyn i hubben kan användare se en översikt över sina prenumerationer, där olika åtgärder är tillgängliga. Se: Schemalägga rapporter med prenumerationer. Den användare som skapar en prenumeration blir ägaren. En prenumerations ägare kan lägga till mottagare.

Administrera rapportprenumerationer

Huvudadministratörer och analysadministratörer kan redigera användares prenumerationer i Management Console.

Gör följande:

  1. Gå till Management Console och öppna Prenumerationer.
  2. Välj en eller flera prenumerationer i kolumnen längst till vänster.

  3. Ta bort, inaktivera eller aktivera prenumerationerna med knapparna.

Anteckning om tipsOm du vill redigera en enstaka prenumeration kan du använda Navigering-menyn. Från den här menyn kan du ändra ägare för prenumerationen.

Prenumerationsstatus

I kolumnen Skickat visas status för den senaste leveransen. I följande tabell visas möjliga statusar.

Senaste leveransstatus
Status i Skickat Beskrivning
Skapar ... När den inte skapas direkt visas en rotationsruta.
Skickat med e-post

Datum och tid avser när generering av PDF-filen påbörjades, inte när e-postmeddelandet skickades.

Anteckning om informationUtöver att schemalägga en leverans kan användare välja att Skicka nu. Då börjar PDF-filen genereras direkt och e-postmeddelandet levereras oberoende av eventuell schemalagd leverans.
Det gick inte att skicka Felmeddelande när appen, diagrammet eller arket saknas. Datum och tid avser när generering av PDF-filen påbörjades.
Tar bort … När den inte tas bort direkt visas en rotationsruta.
Aldrig skickat Om appen, diagrammet eller arket finns och prenumerationer är aktiverade, skickas rapporter enligt schemat eller när alternativet Skicka nu används.
Anteckning om informationDatum och tid i kolumnen Schemalagt avser när generering av PDF-filen påbörjas, inte när e-postmeddelandet skickas.