Gå till huvudinnehåll

Hantera automatiseringar

. En huvudadministratör kan hantera automatiseringar från Management Console. Automatiseringar är inaktiverade som standard och kan bara aktiveras av huvudadministratören.

Användare med användarallokeringen Professional kan skapa automatiseringar. Automatiseringar kan inte delas eller läggas till i delade eller hanterade utrymmen. Om du vill lära dig att skapa automatiseringar går du till Qlik-programautomatisering.

Aktivera automatiseringar

Huvudadministratören kan aktivera automatiseringar för alla användare från Management Console.

  1. Gå till KonfigurationInställningarFunktionskontroll.

  2. Klicka på Aktivera automatiseringar för att slå på automatiseringar i klientorganisationen.
    När automatiseringarna har aktiverats, kan användare skapa nya automatiseringar från hubben genom att klicka på knappen Lägg till nytt.

Delavsnittet med inställningar i Management Console visas med alternativet Aktiviera automatiseringar på

Visa automatiseringsinformation

Huvudadministratören kan se alla automatiseringar från Management Console, under Innehåll Automatiseringar.

I Management Console visas delavsnittet med automatiseringar under innehållet

Automatiseringarna visas i en tabell med grundläggande information om varje automatisering, till exempel huruvida automatiseringen är aktiverad eller inaktiverad, status för den senast körda automatiseringen och automatiseringens körläge. Om du vill ha mer information om den enskilda automatiseringen kan du klicka på Nedåtriktad pil för att expandera en rad i slutet av automatiseringsraden. Den här tabellen visar en historik över automatiseringskörningarna, status för varje körning samt hur länge den varade.

Automatiseringstabellen från Management Console med en expanderad automatiseringsrad

Aktivera enskilda automatiseringar

Huvudadministratörer kan behöva inaktivera automatiseringar för att förhindra att hastighetsbegränsningar överskrids. Automatiseringar aktiveras och inaktiveras från automatiseringstabellvyn i Management Console. När användare skapar automatiseringar är de aktiverade som standard.

  • Om du vill aktivera en inaktiverad automatisering väljer du automatiseringsraden och klickar på Aktivera.

  • Om du vill inaktivera en aktiverad automatisering väljer du automatiseringsraden och klickar på Inaktivera.
    När en huvudadministratör inaktiverar en automatisering kommer automatiseringens ägare att se statusen Inte aktiverad på översiktssidan för automatiseringen.

Översiktssidan med automatiseringsredigeraren visar statusen inaktiverad

En inaktiverad automatisering kan aktiveras av huvudadministratören från Management Console eller av automatiseringens ägare från översiktssidan för automatiseringen. Det betyder att huvudadministratören inte kan hindra automatiseringens ägare från att återaktivera sin automatisering.

Byta ägare till en automatisering

Huvudadministratören kan byta ägare till en automatisering från Management Console. Det ger huvudadministratören möjlighet att förhindra att en automatisering återaktiveras av ägaren. När du vill byta ägare klickar du på Tre punkter för att visa fler alternativ för att öppna menyn med fler alternativ. Därefter väljer du Byt ägare.

Automatiseringstabellen i Management Console visas med alternativet Byt ägare framhävt