Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Hantera automatiseringar

En klientorganisation eller analysadministratör kan hantera automatiseringar från Management Console. Automatiseringar är inaktiverade som standard i klientorganisationen och kan bara aktiveras av huvudadministratören.

Information om hur du skapar automatiseringar finns i Qlik Application Automation.

Aktivera automatiseringar i klientorganisationen

Huvudadministratören kan aktivera automatiseringar för alla användare från Management Console.

  1. Gå till Inställningar > Funktionskontroll.

  2. Klicka på Automatiseringar för att slå på automatiseringar i klientorganisationen.
    När automatiseringarna har aktiverats, kan användare skapa nya automatiseringar från hubben genom att klicka på knappen Lägg till nytt.

Visa automatiseringsinformation

En huvud- eller analysadministratör kan se alla automatiseringar under Automatiseringar i Management Console.

Automatiseringarna visas i en tabell med grundläggande information om varje automatisering, till exempel huruvida automatiseringen är aktiverad eller inaktiverad, status för den senast körda automatiseringen och automatiseringens körläge. Om du vill ha mer information om den enskilda automatiseringen kan du klicka på Nedåtriktad pil för att expandera en rad i slutet av automatiseringsraden. Den här tabellen visar en historik över automatiseringskörningarna, status för varje körning samt hur länge den varade.

Automatiseringstabellen från hanteringskonsolen med en expanderad automatiseringsrad

Aktivera enskilda automatiseringar

Huvud-eller analysadministratörer kan behöva inaktivera automatiseringar för att förhindra att hastighetsbegränsningar överskrids. Automatiseringar aktiveras och inaktiveras från automatiseringstabellvyn i Management Console. När användare skapar automatiseringar är de aktiverade som standard.

  • Om du vill aktivera en inaktiverad automatisering väljer du automatiseringsraden och klickar på Aktivera.

  • Om du vill inaktivera en aktiverad automatisering väljer du automatiseringsraden och klickar på Inaktivera.
    När en klientorganisation eller analysadministratör inaktiverar en automatisering kommer automatiseringens ägare att se statusen Inte aktiverad på översiktssidan för automatiseringen.

Översiktssidan med automatiseringsredigeraren visar statusen inaktiverad

En inaktiverad automatisering kan aktiveras av huvud- eller analysadministratören från Management Console eller av automatiseringens ägare från översiktssidan för automatiseringen. Det betyder att huvud- eller analysadministratören inte kan hindra automatiseringens ägare från att återaktivera sin automatisering.

Byta ägare till en automatisering

Huvud- eller analysadministratören kan byta ägare till en automatisering från Management Console. Det ger huvud- eller analysadministratören möjlighet att förhindra att en automatisering återaktiveras av ägaren. När du vill byta ägare klickar du på Tre punkter för att visa fler alternativ för att öppna menyn med fler alternativ. Därefter väljer du Byt ägare.

Automatiseringstabellen i hanteringskonsolen visas med alternativet Byt ägare markerat

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!