Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Hantera aviseringar

Som huvud- eller analysadministratör kan du hantera alla aviseringar som skapats i klientorganisationen. Det är dock bara huvudadministratörer som kan aktivera aviseringar i klientorganisationen.

Aktivera aviseringar

Du måste aktivera aviseringar under Dataaviseringar på sidan Inställningar i Hanteringskonsol.

Anteckning om tips

Om din klientorganisation använder den nya navigeringen ersätts Hanteringskonsol av Administrationsaktivitetscentret.

Mer information finns i Ny navigeringsplattform.

Om du vill använda e-postaviseringar måste du även konfigurera en e-postserver på sidan Inställningar. Mer information finns i Konfigurera e-postsupport.

Hantera alla aviseringar

Huvud- eller analysadministratörer kan utföra följande åtgärder för aviseringar på sidan Aviseringar i Hanteringskonsol:

  • Radera en avisering.
  • Inaktivera en avisering. Åtgärden stänger av en schemalagd utvärdering.
  • Aktivera en avisering som har inaktiverats
  • Ändra ägare för en avisering.

    • Den nya ägaren måste ha åtkomst till appen.

    • Om aviseringen har flera mottagare måste den nya ägaren ha.Användarrättighet Professional eller Full User.

    Anteckning om informationAppen kan innehålla data som begränsas med hjälp av section access och som används i urval i aviseringen. I så fall utvärderas inte aviseringen för den nya ägaren om inte denne har åtkomst. Den utvärderas även i fortsättningen för alla andra ägare som har åtkomst.

Hantera dina egna aviseringar

Om du vill ändra inställningarna för aviseringar som du äger eller prenumererar på kan du göra det i hubben. Mer information finns i Hantera dina aviseringar.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!