Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Hantera generering av On-Demand-appar

Genereringen av On-Demand-appar kontrolleras via On-Demand-apptjänst. Huvudadministratörer kan aktivera On-Demand-apptjänst i Management Console på fliken Inställningar. Tjänsten är som standard inaktiverad och måste aktiveras innan urval och mallappar kan länkas och on-demand-appar genereras.

När tjänsten ställs om från aktiverad till inaktiverad, tillåts att alla väntande begäranden om att generera On-Demand-appar slutförs. När tjänsten har inaktiverats accepteras dock inga nya begäranden om att generera appar, och utvecklare kan inte skapa eller redigera navigeringslänkar för On-Demand-appar. Dessa funktioner återställs när tjänsten aktiveras igen.

Se även: Hantera stora datamängder med on-demand-appar

Aktivera generering av On-Demand-appar

On-demand-appar genereras i hubben via navigeringslänkar som kopplar urvalsappar till mallappar. On-Demand-apptjänst måste aktiveras för att du ska kunna generera on-demand-appar.

När alternativet för dynamiska vyer är aktiverat kan du uppdatera diagram från ditt analysverktyg.

Generering av On-Demand-appar aktiveras på sidan Inställningar i Management Console.

Egenskaper för generering av on-demand-appar
Egenskap Beskrivning
Generera On-Demand-appar

När tjänsten ställs om från aktiverad till inaktiverad, tillåts att alla väntande begäranden om att generera On-Demand-appar slutförs. Men nya begäranden om att generera appar godkänns inte efter att tjänsten har inaktiverats.

Som standard är tjänsten inaktiverad.

Dynamiska vyer

Aktivera dynamiska vyer för att låta appark innehålla diagram som laddas från datakällor on-demand.

Om du har appar vars ark innehåller diagram som baseras på dynamiska vyer och inställningen Dynamiska vyer är inaktiverad för klientorganisationen, fortsätter apparna att fungera med följande begränsningar:

  • Alla dynamiska diagram visas nedtonade (och utan data) för att indikera att den dynamiska vyfunktionen har inaktiverats.
  • Arkredigeraren visar inte resurser med dynamisk vy.

Alla diagram och funktioner som inte är relaterade till dynamiska vyer fortsätter att fungera normalt.

Gör följande:

  1. Gå till sidan Inställningar i Management Console.
  2. Aktivera knappen Generering av On-Demand-appar i delavsnittet On-demand-data.
  3. Aktivera Dynamiska vyer, om det är aktuellt.

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!