Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Qlik GeoOperations-verbinding

Qlik GeoOperations vergemakkelijkt het scriptproces van GeoOperations door u te voorzien van een verbinding voor het opgeven van uw parameters. Qlik GeoOperations voegt het script vervolgens toe aan uw load-script.

Nadat u een Qlik GeoOperations-verbinding hebt toegevoegd, kunt u gegevens uit de verbinding selecteren voor het uitvoeren van bewerkingen. Naast Load, bestaat elke bewerking uit twee delen. Met de sectie Bewerking worden de afzonderlijke parameters geconfigureerd van de bewerking die u uitvoert. Bijvoorbeeld: het selecteren van het veld met de geometrische gegevens die u wilt vereenvoudigen en de resolutie waarnaar u wilt vereenvoudigen. Met de secties Gegevensverzameling wordt geconfigureerd welke gegevensverzameling voor de bewerking moet worden gebruikt. Bij sommige bewerkingen kunnen twee gegevensverzamelingen worden gebruikt.

Bewerkingen retourneren een tabel met velden die u in uw load-script kunt laden. U kunt de gewenste velden selecteren in de tabel en deze toevoegen aan het load-script. U kunt de scripts die zijn gegenereerd door Qlik GeoOperations ook aanpassen. Ga voor meer informatie naar Scripts uitvoeren met Qlik GeoOperations.

Tip

Aanbevolen wordt om de naam van de tabel te wijzigen om te voorkomen dat er fouten ontstaan bij meerdere exemplaren van dezelfde bewerking.

Als u meerdere bewerkingen in uw load-script gebruikt, wordt aanbevolen om de namen te wijzigen van de standaardvelden die door Qlik GeoOperations zijn gemaakt. Hiermee voorkomt u ongewenste tabelcombinaties en loops in het load-script.

Een nieuwe verbinding maken

Qlik GeoOperations-verbindingen worden toegevoegd in Editor voor laden van gegevens of vanuit de hub.

  1. Klik in Editor voor laden van gegevens of Script op Gegevensbronnen.

  2. Klik op Nieuwe verbinding maken.

  3. Onder Ruimte selecteert u de ruimte waarin de verbinding wordt geplaatst.

  4. Selecteer Qlik GeoOperations in de lijst met gegevensverbindingen.

  5. U kunt eventueel een nieuwe naam voor de verbinding toevoegen.

  6. Klik op Maken.

Bewerkingen

Met Qlik GeoOperations kunt u de volgende bewerkingen uitvoeren:

Bewerkingen kunnen grofweg in de volgende typen worden onderverdeeld:

Aggregatiebewerkingen

Qlik GeoOperations bevat bewerkingen voor het aggregeren van uw geodata.

Binning

Met Binning worden punten gegroepeerd die zich binnen een gespecificeerde drempelafstand bevinden. Dit is een methode van clustering die hexagonale of rechthoekige bins gebruikt.

Voorbeeld van Binning

Een kaart die is opgedeeld in hexagonale bins met kleurcodes.

Binning

Cluster

Cluster groepeert punten die zich binnen een gespecificeerde drempelafstand bevinden. Dit is nuttig voor gegevensverzamelingen die een groot aantal punten bevatten.

Voorbeeld van Cluster

Een kaart toont verschillende punten, met gegroepeerde punten die zijn samengevoegd tot één, groter punt dat het aantal punten weergeeft.

Cluster

Geometrische bewerkingen

Qlik GeoOperations bevat een aantal verschillende bewerkingen voor de geometrische berekening.

Dichtstbijzijnde

Dichtstbijzijnde vindt de meest dichtbije objecten in een gegevensverzameling die dichterbij zijn dan een specifieke afstand van elk object in een andere gegevensverzameling. Deze bewerking gebruikt en berekent directe afstanden of afstanden via wegen.

Voorbeeld van Dichtstbijzijnde

Een kaart toont de objecten die zich het dichtst bij een verzameling andere objecten bevindt.

Closest

Snijpunten

Snijpunten vindt elkaar kruisende objecten in twee gegevensverzamelingen. Deze functie berekent ook hoeveel geselecteerde gebieden elkaar kruisen.

Voorbeeld van Snijpunten

Een kaart toont de intersecties van states in twee verschillende gebieden.

Intersects

Oplossen

Oplossen maakt aangepaste gebieden, bijvoorbeeld: Regio A = Postcodes 1, 2, 5. Regio B = Postcodes 3, 4, 6.

Voorbeeld van Oplossen

Een kaart toont de verschillende states die opgaan in vereenvoudigde gebieden.

Oplossen

Vereenvoudigen

Vereenvoudigen generaliseert geometrieën zodat deze er beter uitzien en sneller zijn in het gebruik in meer uitgezoomde schaalgrootten. De meest externe geometrieën die in de app worden geladen, moeten voor gebruik worden vereenvoudigd.

Voorbeeld van Vereenvoudigen

Een kaart met states die zijn vereenvoudigd zodat ze sneller laden en er beter uitzien.

Simplify

Binnen

Binnen maakt relaties tussen alle items in een tabel die zich bevinden in gebieden die zijn gespecificeerd in een andere tabel.

Voorbeeld van Binnen

Een kaart toont de punten die zich binnen een verzameling specifieke gebieden bevinden.

Within

Opzoekbewerkingen

Qlik GeoOperations biedt bewerkingen voor het opzoeken van adressen of locaties.

Adres naar punt opzoeken

Adres naar punt opzoeken retourneert het punt van een adres, ook wel forward geocodering geheten. Voor Adres naar punt opzoeken is een afzonderlijke Qlik GeoCoding-licentie vereist. Ga voor meer informatie naar Qlik GeoCoding.

Adres naar punt opzoeken

IP opzoeken

Als u IP-adressen in uw gegevens hebt, kan IP opzoeken deze toevoegen als geografische locaties.

IP opzoeken

Punt naar adres opzoeken

Point tPunt naar adres opzoeken retourneert het adres dat zich dicht bij een punt bevindt, ook wel reverse geocodering geheten. Voor Punt naar adres opzoeken is een afzonderlijke Qlik GeoCoding-licentie vereist. Ga voor meer informatie naar Qlik GeoCoding.

Punt naar adres opzoeken

Laadbewerkingen

Qlik GeoOperations biedt laadbewerkingen om gegevensbronnen die niet worden ondersteund in Qlik Cloud te laden in uw apps.

Laden

Laden laadt gegevens uit alle ondersteunde gegevensbronnen (bijvoorbeeld EASRI shape-bestanden of GeoJSON).

Analytische bronnen van Qlik GeoOperations bevatten twee verbindingen die specifiek zijn bedoeld voor het uitvoeren van een Laad-bewerking met GeoJSON en shapebestanden.

Op route gebaseerde bewerkingen

Qlik GeoOperations heeft verschillende bewerkingen om routes te berekenen op basis van uw gegevens.

Dichtstbijzijnde

Dichtstbijzijnde vindt de meest dichtbije objecten in een gegevensverzameling die dichterbij zijn dan een specifieke afstand van elk object in een andere gegevensverzameling. Deze bewerking gebruikt en berekent directe afstanden of afstanden via wegen.

Voorbeeld van Dichtstbijzijnde

Een kaart toont de objecten die zich het dichtst bij een verzameling andere objecten bevindt.

Routes

Routes retourneert routes en afstanden tussen startpunten en bestemmingspunten in een gegevensverzameling.

Voorbeeld van Routes

Een kaart die de routes tussen punten weergeeft.

Reisgebieden

Reisgebieden retourneert de gebieden die binnen een specifieke tijd of afstand bereikbaar zijn vanaf startpunten in een gegevensverzameling. De standaardwaarde is reizen via wegen, maar directe afstanden is ook een optie.

Voorbeeld van Reisgebieden

Een kaart die bereikbare gebieden van twee punten weergeeft.

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!