Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Hoe ik dit heb gemaakt: regio's and subregio's oplossen (dissolve-bewerking)

U kunt aangepaste regio's maken met behulp van de bewerking Dissolve (oplossen). Met behulp van drill-down dimensies kunt u een hiërarchische relatie tussen meerdere opgeloste gebieden maken.

In dit voorbeeld is een kaart toegevoegd waarin Amerikaanse staten zijn opgelost in regio's en subregio's. De kaarten gebruiken een drill-down dimensie om de hiërarchie tussen regio, subregio en staat in te stellen.

Kaart met opgeloste regio's van de VS

Voorbeeldkaart van de Verenigde Staten opgelost in regio's

Wanneer u een regio selecteert, worden de subregio's in die regio getoond.

Kaart waarin een opgeloste regio is geselecteerd en waarin de opgeloste subregio's worden weergegeven

Kaart waarin een regio is geselecteerd en die nu de opgeloste subregio's toont

Wanneer u een subregio selecteert, worden de individuele staten in die subregio getoond.

Kaart met een geselecteerde subregio waarin de individuele staten worden weergegeven

Kaart van een geselecteerde subregio die nu de individuele staten toont

Er worden twee drill-down dimensies gebruikt om deze kaart te maken. Een bevat de namen van de regio's en staten. De tweede bevat de geometrie en wordt gebruikt als het locatieveld.

Gegevens

In dit voorbeeld wordt één enkele gegevensverzameling gebruikt die inline wordt toegevoegd in de editor voor het laden van gegevens.

Hoe ik dit heb samengesteld

 1. Voeg de gegevens toe in de Editor voor het laden van gegevens.
 2. Klik op Nieuwe verbinding maken en selecteer Qlik GeoOperations.
 3. Klik op Nieuwe verbinding maken.

 4. Onder Ruimte selecteert u de ruimte waarin de verbinding wordt geplaatst.

 5. Selecteer Qlik GeoOperations in de lijst met gegevensverbindingen.

 6. Klik op Maken.
 7. Klik onder Gegevensverbindingen op Gegevens selecteren op uw Qlik GeoOperations-verbinding.

 8. Onder Bewerking selecteert u Dissolve.

 9. Stel de volgende parameters in:

  • Veld oplossen: SubregionName

  • Resolutie: Bron.

 10. Onder Gegevensverzameling 1 stelt u de volgende parameters in:
  • Type: Geladen tabel
  • Tabelnaam: Regio's
  • Sleutelveld: Status
  • Geometrietype en geometrieveld: Benoemd gebied en Status.
 11. Selecteer de tabel en selecteer de volgende velden:
  • SubregionName
  • DissolvedPolygon
 12. Klik op Script invoeren.
 13. Vervang in het script DissolvedPolygon door DissolvedPolygon as SubregionPolygon.

  Tip

  Als u meerdere bewerkingen gebruikt, is het belangrijk om de standaard veldnamen die Qlik GeoOperations gebruikt te hernoemen om te voorkomen dat er ongewenste combinaties en loops in uw load-script ontstaan.

 14. Klik onder Gegevensverbindingen op Gegevens selecteren op uw Qlik GeoOperations-verbinding.

 15. Onder Bewerking selecteert u Dissolve.

 16. Stel de volgende parameters in:

  • Veld oplossen: RegionName

  • Resolutie: Bron.

 17. Onder Gegevensverzameling 1 stelt u de volgende parameters in:
  • Type: Geladen tabel
  • Tabelnaam: Regio's
  • Sleutelveld: Status
  • Geometrietype en geometrieveld: Benoemd gebied en Status.
 18. Selecteer de tabel en selecteer de volgende velden:
  • RegionName
  • DissolvedPolygon
 19. Klik op Script invoeren.
 20. Vervang in het script DissolvedPolygon door DissolvedPolygon as RegionPolygon.

 21. Laad de gegevens.
 22. In de werkbladweergave maakt u een drilldown-dimensie met de naam Regions. Voeg de volgende velden toe in de onderstaande volgorde:

  • RegionName
  • SubregionName
  • Status
 23. Maak een drilldown-dimensie met de naam RegionPolygons. Voeg de volgende velden toe in de onderstaande volgorde:

  • RegionPolygon
  • SubregionPolygon
  • Status
 24. Voeg een kaart toe.
 25. Voeg een gebiedslaag toe met Regions als de dimensie. Stel de volgende eigenschappen in:

  • Onder Locatie stelt u Locatieveld in op RegionPolygons.
  • In Kleuren stelt u Kleuren in op Aangepast en doet u het volgende:
   • Selecteer Kleuren bij selectie behouden
   • Selecteer 100 kleuren.
   • Stel Ondoorzichtigheid in op 50%.
   • Stel Omtrekkleur in op 000000.
 26. Centreer het gebied op de kaart, stel Pannen beperken in op Aangepast en klik op Panlimiet instellen.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!