Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Azure ML-analysebron

Azure ML is een machine learning-platform voor het automatiseren, bevestigen en versnellen van voorspellende analyses waarmee gegevenswetenschappers en -analisten nauwkeurige voorspellende modellen kunnen ontwikkelen en implementeren.

De volgende Azure ML services worden ondersteund:

  • Geautomatiseerde machine learning

  • Ontwerper

Als u verbinding wilt maken met Azure ML, moet u een model dat u hebt gemaakt of waar u toegang toe hebt, hebben geïmplementeerd in een eindpunt op het Azure ML-platform. Dit eindpunt moet openbaar toegankelijk zijn voor Qlik Cloud.

Azure Machine Learning

Beperkingen

  • Azure ML gebruikt beperkingen en quota:

    Quota voor resources beheren en verhogen met Azure Machine Learning

  • Azure quota van geïmplementeerde modellen en verzoeken hebben een impact op en beperken prestaties in het opnieuw laden van Qlik Sense en in diagramresponsiviteit bij het aanroepen van Azure ML-eindpunten.

  • De Azure ML-connector is beperkt tot 200.000 rijen per verzoek Deze worden naar de eindpuntservice verzonden in batches van 2000 rijen. In scenario's waarbij meer rijen moeten worden verwerkt, gebruikt u een lus in het load-script voor gegevens om meer rijen in batches te verwerken

  • In een scenario waarbij een applicatie regelmatig opnieuw wordt geladen, is het handig om de prognoses met behulp van een QVD-bestand op te slaan in cache en alleen de nieuwe rijen naar het prognose-eindpunt te sturen. Dit verbetert de prestaties van het opnieuw laden van de Qlik Sense-applicatie en beperkt de belasting van het Azure ML-eindpunt.

  • Als u Azure ML gebruikt in een diagramuitdrukking, is het belangrijk om de gegevenstypen van de velden op te geven, omdat het model die moet verwerken in de juiste tekenreeks/numerieke indeling. Een beperking van server side extensions in diagramuitdrukkingen is dat de gegevenstypen niet automatisch worden gedetecteerd zoals in het load-script.

  • Als u een relatieve verbindingsnaam gebruikt en u besluit uw app van een gedeelde ruimte naar een andere gedeelde ruimte te verplaatsen, of als u uw app van een gedeelde ruimte naar uw privéruimte verplaatst, duurt het even voordat de analytische verbinding is bijgewerkt en de nieuwe locatie weerspiegelt.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!