Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Qlik GeoOperations GeoJSON-verbinding

Qlik GeoOperations GeoJSON-verbindingen worden toegevoegd in Editor voor laden van gegevens of vanuit de hub.

Nadat u een verbinding hebt gemaakt, kunt u GeoJSON-bestanden laden via de verbinding. Het script wordt vervolgens toegevoegd aan uw load-script.

Een nieuwe verbinding maken

 1. Klik in Editor voor laden van gegevens op Gegevensbronnen.

 2. Klik op Nieuwe verbinding maken en selecteer Qlik GeoOperations GeoJSON in de lijst.

 3. U kunt eventueel een nieuwe naam voor de verbinding toevoegen.

 4. Klik op Maken.

Gegevens selecteren en laden via een Qlik GeoOperations GeoJSON-verbinding

Bij het laden van GeoJSON-bestanden kan slechts één geometrisch type per keer worden geladen. Als er meerdere typen in het bestand aanwezig zijn, moet u selecteren welke geometrie u wilt laden.

 1. Klik onder Gegevensverbindingen op Gegevens selecteren op uw Qlik GeoOperations GeoJSON-verbinding.

 2. Onder URL geeft u de locatie van het GeoJSON-bestand op.

  Alleen URL's met HTTPS- of LIB-protocollen zijn toegestaan.

  U kunt bestanden van de gegevensbronnen gebruiken in de ruimte van de app met behulp van de volgende syntaxis: lib://DataFiles/<file name>. Bijvoorbeeld lib://DataFiles/SalesGeographies.geojson.

  U kunt ook een ruimte opgeven waarin de bestanden worden opgeslagen met behulp van de volgende syntaxis: lib://<space name>:DataFiles/<file name>. Bijvoorbeeld lib://EuropeSales:DataFiles/SalesGeographies.geojson.

  U kunt ook een bestand opgeven van een Web Storage Provider-connector met behulp van de volgende syntaxis: lib://<Web Storage Provider>/<file name>. Bijvoorbeeld: lib://Dropbox/SalesGeographies.geojson.

 3. Onder Sleutelveld selecteert u het veld dat de id's voor elke geometrie bevat.

  Als u Automatisch genereren selecteert, wordt er een sleutelveld gegenereerd.

 4. Onder Tekencodering selecteert u de tekencodering die in het GeoJSON-bestand wordt gebruikt.

  Als u Automatisch selecteert, probeert de verbinding om automatisch te codering te detecteren.

  Als u Opgeven selecteert, geeft u de codering op.

 5. U kunt onder Verwacht geometrietype eventueel selecteren welk type geometrie moet worden geladen.

  Als u Automatisch selecteert, probeert de verbinding om automatisch het geometrietype te detecteren. Wanneer uw bestand meerdere geometrietypes bevat, moet u het geometrietype selecteren dat u wilt laden.

 6. Onder Coördinaatreferentiesysteem (CRS) selecteert u de CRS van de gegevens die moeten worden geladen.

  De gegevens worden vanuit het geselecteerde CRS naar WGS84 (EPSG:4326) geprojecteerd voordat ze in de app worden geladen.

  Als u Automatisch selecteert, probeert de verbinding om automatisch de CRS van het bestand te detecteren. Als er geen CRS in het bestand wordt gevonden, wordt EPSG:4326 (WGS84) gebruikt.

  Informatie

  bij het instellen van een CRS-waarde wordt de informatie in het bestand overschreven. Doe dit alleen voor bestanden die dergelijke informatie missen of waarvan bekend is dat de informatie onjuist is. Bestanden met gegevens met meerdere CRS'en worden niet ondersteund.

 7. Onder Tabellen selecteert u de tabellen die geladen moeten worden.

 8. Onder Velden selecteert u de velden die u wilt laden in de tabellen.

 9. Klik op Script invoeren.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!