Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Qlik GeoOperations bağlantısı

Qlik GeoOperations, parametrelerinizi gireceğiniz bir bağlantı sağlayarak GeoOperations kod yazma işlemini basitleştirir. Daha sonra Qlik GeoOperations, biçimlendirilmiş kodu komut dosyanıza ekler.

Qlik GeoOperations bağlantısı eklediğinizde işlem gerçekleştirmek için bu bağlantıdan verileri seçebilirsiniz. Yükleme'nin yanı sıra her işlem iki kısımdan oluşur. İşlem bölümünde, gerçekleştirdiğiniz işlem için parametreler ayrı ayrı yapılandırılır. Örneğin, basitleştirmek istediğiniz geometrik öğeleri barındıran alanı ve basitleştirmek istediğiniz çözünürlüğü seçme. Veri kümesi bölümlerinde işlemde kullanılacak veri kümeleri yapılandırılır. Bazı işlemlerde iki veri kümesi kullanılabilir.

İşlemler, komut dosyanıza yüklenebilecek alanlar içeren bir tablo döndürür. Tablodan istediğiniz alanları seçebilir ve bunları komut dosyasına ekleyebilirsiniz. Qlik GeoOperations tarafından oluşturulan kodları değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Qlik GeoOperations ile kod oluşturma.

İpucu notu

Aynı işlemin birden çok örneğiyle ilgili ad hataları oluşmasını önlemek için tabloyu yeniden adlandırmanız önerilir.

Komut dosyanızda birden çok işlem kullanıyorsanız Qlik GeoOperations tarafından oluşturulan varsayılan alanları yeniden adlandırmanız önerilir. Bu, komut dosyasında istenmeyen tablo birleştirmelerini ve döngülerini önler.

Yeni bir bağlantı oluşturma

Qlik GeoOperations bağlantıları Veri yükleme düzenleyicisi içinden veya hub'dan eklenir.

  1. Veri yükleme düzenleyicisi veya Kod düzenleyici içinde Veri kaynakları'na tıklayın.

  2. Yeni bağlantı oluştur'a tıklayın ve listeden Qlik GeoOperations seçeneğini belirleyin.

  3. İsteğe bağlı olarak bağlantıya yeni bir ad verebilirsiniz.

  4. Oluştur'a tıklayın.

İşlemler

Qlik GeoOperations, şu işlemleri sunar:

İşlemler genel olarak şu türler altında gruplandırılabilir:

Toplama işlemleri

Qlik GeoOperations, coğrafi verilerinizi toplayacak işlemler içerir.

Gruplama

Gruplama, belirtilen threshold mesafesi içinde bulunan noktaları gruplandırır. Bu, altıgen veya dikdörtgen gruplar oluşturan bir kümeleme yöntemidir.

Gruplama örneği

Renk kodlu altıgen gruplara bölünmüş bir harita.

Gruplama

Küme

Küme, belirtilen threshold mesafesi içinde bulunan noktaları gruplandırır. Bu, çok sayıda nokta içeren veri kümeleriyle çalışırken yararlı olur.

Küme örneği

Gruplanmış noktalar, içerdiği toplam nokta sayısını görüntüleyen tek, daha büyük bir noktada yoğunlaştırılmış olarak çeşitli noktaları görüntüleyen bir harita.

Küme

Geometrik işlemler

Qlik GeoOperations, birçok farklı geometrik hesaplama işlemi içerir.

En yakın

En yakın, bir veri kümesinde, başka bir veri kümesindeki her nesneye belirli bir mesafeden daha yakın olan en yakındaki nesneleri bulur. Bu işlem, doğrudan mesafeleri veya yollar üzerindeki mesafeleri kullanır ve hesaplar.

En yakın örneği

Başka bir grup nesneye en yakın nesneleri görüntüleyen bir harita.

En yakın

Kavşaklar

Kesişim, iki veri kümesinde kesişen nesneleri bulur. Ayrıca seçilmiş ne kadar alanın kesiştiğini hesaplar.

Kesişim örneği

İki farklı bölgedeki eyaletlerin kesişmesini görüntüleyen bir harita.

Kavşaklar

Dağılma

Dağılma, özel alanlar oluşturur. Örneğin: A Bölgesi = Zip 1, 2, 5. B Bölgesi = Zip 3, 4, 6.

Dağılma örneği

Basitleştirilmiş alanlar halinde çözülmüş çeşitli eyaletleri gösteren bir harita.

Dağılma

Sadeleştir

Basitleştir, geometrileri daha iyi görünecekleri ve daha yakınlaştırılmış ölçeklerde daha hızlı kullanılabilecekleri şekilde genelleştirir. Uygulamaya yüklenen harici geometrilerin çoğu kullanmadan önce basitleştirilmelidir.

Basitleştir örneği

Daha hızlı yüklenmesi ve daha iyi görünmesi içim basitleştirilmiş bir eyaletler haritası.

Sadeleştir

Menzil

İçinde işlevi, bir tabloda, başka bir tabloda belirtilen alanlar içinde bulunan tüm varlıklar arasında ilişkiler oluşturur.

İçinde örneği

Belirli bölgeler kümesi içinde olan noktaları görüntüleyen bir harita.

Menzil

Arama işlemleri

Qlik GeoOperations, adres ve konum arama işlemleri sunar.

Adresten nokta araması

Adresten noktaya arama, bir noktanın adresini döndürür (ileri yönde coğrafi kodlama). Adresten noktaya arama, ayrı bir Qlik Coğrafi Kodlama lisansı gerektirir. Daha fazla bilgi için bkz. Qlik Coğrafi Kodlama.

Adresten nokta araması

IP arama

Verinizde IP adresleri varsa IP arama, bunları coğrafi konumlar olarak ekleyebilir.

IP arama

Noktadan adres araması

Noktadan adrese arama, bir noktaya en yakın adresi döndürür (ters yönde coğrafi kodlama). Noktadan adrese arama, ayrı bir Qlik Coğrafi Kodlama lisansı gerektirir. Daha fazla bilgi için bkz. Qlik Coğrafi Kodlama.

Noktadan adres araması

Yükleme işlemleri

Qlik GeoOperations, Qlik Cloud içinde yerel olarak desteklenmeyen veri kaynaklarını uygulamalarınıza yüklemek için bir yükleme işlemi sunar.

Yükleme

Yükleme, Desteklenen tüm veri kaynaklarından (örneğin, ESRI shapefiles veya GeoJSON) veri yükler.

Qlik GeoOperations analiz kaynakları, özellikle GeoJSON ve shapesfiles ile Yükleme işlemi gerçekleştirmek için iki bağlantı içerir:

Rotaya dayalı işlemler

Qlik GeoOperations, verinizden rotaları hesaplayan birçok işleme sahiptir.

En yakın

En yakın, bir veri kümesinde, başka bir veri kümesindeki her nesneye belirli bir mesafeden daha yakın olan en yakındaki nesneleri bulur. Bu işlem, doğrudan mesafeleri veya yollar üzerindeki mesafeleri kullanır ve hesaplar.

En yakın örneği

Başka bir grup nesneye en yakın nesneleri görüntüleyen bir harita.

Rotalar

Rotalar, bir veri kümesindeki başlangıç noktaları ile varış noktaları arasındaki rotaları ve mesafeleri döndürür.

Rotalar örneği

Noktalar arasındaki rotaları görüntüleyen bir harita.

Seyahat alanları

Seyahat alanları, belirli bir zaman veya mesafe içinde bir veri kümesindeki başlangıç noktalarından erişilebilen alanları döndürür. Varsayılan olarak yollarda seyahat etmek için kullanılır, ancak doğrudan mesafeler de kullanılabilir.

Seyahat alanları örneği

İki noktadan ulaşılabilen alanları gösteren bir harita.

Daha fazla bilgi

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!