Ga naar hoofdinhoud

Adres naar punt opzoeken

Address to point lookup maakt puntgeometrieën voor adressen in een tabel, dit wordt ook wel geocodering genoemd. U kunt een adres opgeven door middel van een tekstreeks, velden gebruiken om de opzoekopdracht structuur te geven of een combinatie van beide gebruiken.

Informatie

Voor Address to point lookup is een Qlik GeoCoding-licentie vereist. De functionaliteit die Qlik GeoCoding biedt Address to point lookup en Point to address lookup wijkt af van andere functies voor het opzoeken van locaties. Met Qlik GeoCoding kunt u zoekopdrachten uitvoeren op adresniveau, terwijl dit bij gangbare Qlik locatiezoekopdrachten alleen mogelijk is op postcodeniveau.

Ga voor meer informatie naar Qlik GeoCoding.

Adressen die om een of andere reden niet kunnen worden gevonden, worden niet geretourneerd in het resultaat.

Address to point lookup kan de volgende parameters gebruiken voor het opzoeken van locaties, die zijn opgegeven als tekstreeksen of zijn opgenomen in velden:

 • Zoekreeks: Een tekenreeks waarnaar moet worden gezocht en die adressen bevat. Dit kunnen adressen zijn zoals 1600 Pennsylvania Ave, Washington DC, USA. Het kunnen ook onvolledige adressen zijn die zijn gecombineerd met gegevens uit andere velden. Bijvoorbeeld: 1117 Washington Ave waarbij Plaats is ingesteld op Philadelphia en Land is ingesteld op USA.

 • Land: Een tekenreeks of veld die ISO-codes van drie letters bevat. Er kunnen meerdere landen worden opgegeven, gescheiden door komma's. Bijvoorbeeld: SWE,NOR,FIN.

  Informatie

  Om Engelse of Pinyin-adressen in China te geocoderen, moet de parameter Country worden ingesteld op "CHN".

 • Status: Bestuurlijk gebied op niveau 1, hun naam of code.

 • Plaats: Woonplaats, gemeente of andere plaats.

 • Postcode: De postcode van het adres.

 • Straat: De straatnaam. In plaats van straatnaam en huisnummer in afzonderlijke parameters of velden op te geven, kunt u beide samen opgeven, gescheiden door een spatie.

 • Huisnummers: Huisnummers.

Tip

Voor de beste resultaten geeft u de voorkeur aan specifieke gegevens en laat u brede gegevens weg waar mogelijk. Als u bijvoorbeeld zowel een postcode als een gemeente hebt en u zeker weet dat de postcode juist is, kunt u de gemeente het beste niet opgeven.

Address to point lookup retourneert de volgende velden:

 • <dataset key field>: Het sleutelveld van de opgegeven gegevensverzameling.

 • Address: Het gevonden adres, in de standaardadresindeling van het land.

 • <geometry>: Het punt voor het gevonden item.

 • HouseNumber: Het huisnummer voor het gevonden item.

 • Street: De straat voor het gevonden item.

 • PostalCode: De postcode voor het gevonden item.

 • City: De naam van het bestuursdistrict op gemeentelijk niveau voor het gevonden item.

 • Adm1: De naam of afgekorte naam voor het bestuursdistrict van het eerste bestuurlijke niveau (staat/provincie) voor het gevonden item.

 • CountryIso2: De landcode voor het gevonden item.

 • Match: Een waarde tussen 0 en 1 die weergeeft hoe goed de overeenkomst was. Een waarde van 1 betekent een perfecte overeenkomst.

 • Alle velden behalve het sleutelveld uit de gegevensverzameling, met als prefix de naam van de gegevensverzameling.

 1. Klik onder Gegevensverbindingen op Gegevens selecteren op uw Qlik GeoOperations-verbinding.

 2. Onder Bewerking selecteert u Address to point lookup.

 3. Onder Bewerkingsparameters geeft u bij de desbetreffende parameters uw adresgegevens op.

  Selecteer Waarde om een tekstreeks op te geven.

  Als u een veld wilt opgeven, selecteert u Veld en geeft u de naam van het desbetreffende veld op.

 4. Onder Threshold voor overeenkomst, stelt u de threshold in voor het retourneren van resultaten.

  Standaard is deze waarde 0,5. Als u onjuiste treffers krijgt, moet u deze waarde verhogen. Een waarde van 1 betekent een perfecte overeenkomst.

 5. Onder Taal geeft u de tweeletterige taalcode op voor de taal waarin de adresgegevens geretourneerd moeten worden.

  Als de taal niet is opgegeven, worden de adresgegevens geretourneerd in de standaardtaal voor de opgezochte locatie.

 6. Onder Gegevensverzameling 1, selecteert u het type gegevensbron dat moet worden gebruikt in de bewerking en de parameters ervan.

  De gegevenstypen en parameters zijn hetzelfde als die in de load-bewerking. Voor meer informatie over de parameters van elk van de gegevensverzamelingen, raadpleegt u:

 7. Onder Tabellen selecteert u de tabel die geladen moet worden.

 8. Onder Velden selecteert u het veld dat geladen moet worden.

 9. Klik op Script invoeren.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!