Gå till huvudinnehåll

Hantera dina aviseringar

Välj Aviseringar i profilmenyn om du vill hantera dina aviseringar. Nu visas aviseringar som du äger och aviseringar som någon har delat med dig. Om du bara vill se aviseringar som du äger ändrar du filtret till Ägs av dig.

Vill du visa fler detaljer klickar du på en avisering, eller också kan du använda åtgärdsmenyn till höger om varje avisering.

Hantera aviseringar som du äger

Om du äger aviseringen kan du utföra följande åtgärder:

 • Mer information

  Visa detaljer, historik, mottagare och meddelandeinställningar.

 • Meddelandeinställningar

  Hantera hur du vill ta emot meddelanden som skickas av den här aviseringen.

  Om du går till Profilinställningar > Meddelanden kan du ändra globala inställningar för aviseringar. Om du vill ändra inställningarna för en specifik avisering går du till Profilinställningar > Aviseringar. Leta reda på aviseringen, klicka på More-menyn och välj Meddelandeinställningar.

 • Redigera avisering i appen

  Redigera aviseringen i appen med de urval som användes för att skapa aviseringen.

 • Utvärdera nu

  Utvärdera aviseringen manuellt.

 • Aktivera/Inaktivera

  Slå av och på schemalagd utvärdering.

 • Mottagare

  Visa aviseringens mottagare. Om du är aviseringens ägare kan du ta bort mottagare.

 • Ta bort

  Ta bort aviseringen. Åtgärden tar även bort aviseringen för alla mottagare.

 • Data och villkor

  Visa mått, dimensioner, urval och villkor som används i aviseringen. Du kan även använda Visa i app för att gå till arket där aviseringen skapades med de urval som används i aviseringen.

 • Historik

  Visa historiken för när aviseringen har lösts ut.

Hantera aviseringar som har delats med dig

Följande åtgärder är tillgängliga för aviseringar som någon har delat med dig.

 • Mer information

  Visa detaljer, historik, mottagare och meddelandeinställningar.

 • Meddelandeinställningar

  Hantera hur du vill ta emot meddelanden som skickas av den här aviseringen.

  Om du går till Profilinställningar > Meddelanden kan du ändra globala inställningar för aviseringar. Om du vill ändra inställningarna för en specifik avisering går du till Profilinställningar > Aviseringar. Leta reda på aviseringen, klicka på More-menyn och välj Meddelandeinställningar.

 • Data och villkor

  Visa mått, dimensioner, urval och villkor som används i aviseringen. Du kan även använda Visa i app för att gå till arket där aviseringen skapades med de urval som används i aviseringen.

 • Historik

  Visa historiken för när aviseringen har lösts ut.

 • Avbryt prenumeration

  Avbryt prenumeration på aviseringen.

Hantera aviseringar som huvudadministratör

Huvudadministratörer kan hantera alla aviseringar i Management Console.

 • Ta bort aviseringar.

 • Aktivera och inaktivera aviseringar.

 • Ändra ägare för en avisering.

 • Redigera scheman för aviseringar.

Information för administratörer finns i Hantera aviseringar