Gå till huvudinnehåll

Felsöka aviseringar

PÅ DEN HÄR SIDAN

Felsöka aviseringar

I det här delavsnittet beskrivs problem som kan uppstå när du använder aviseringar.

Det gick inte att generera förhandsgranskningen

Du får följande meddelande när du skapar aviseringen: Det gick inte att generera förhandsgranskningen.

Possible cause  

Du har åtkomst till appen som huvudadministratör, men du har inte åtkomst som användare.

Proposed action  

För att kunna skapa aviseringar måste du få behörighet att visa i appen, eller mer. Be appens ägare om visa-behörighet.

Ingen åtkomst till appen

Meddelandet Ingen åtkomst till appen visas under App i aviseringsöversikten.

Possible cause 1

Du har inte behörighet att visa appen.

Proposed action  

Kontakta huvudadministratören och be om minst visa-behörighet för appen.

Possible cause 2

Appen har tagits bort.

Begränsningar

Data kan omfatta högst 100 000 rader

När aviseringen utvärderas begränsas datauppsättningen till de första 100 000 raderna i den returnerade hyperkuben. Det innebär att den inte utvärderar hela datauppsättningen och inte levererar ett fullständigt resultat.

Om du har en stor datauppsättning, kan du kringgå problemet genom att skapa flera aviseringar med ett filter och på så sätt minska antalet rader i datauppsättningen som ska utvärderas.

E-postmeddelanden kan inte innehålla fler än tio datarader

Om aviseringsutvärderingens resultat innehåller fler än tio datarader visas bara de tio första raderna i e-postmeddelandet.

En CSV-fil med alla datarader bifogas i e-postmeddelandet. Öppna inte CSV-filen direkt i Excel. Eftersom fälten avgränsas med tabbtecken, och kommatecken förväntas i Excel, kommer inte filen att vara korrekt formaterad. Öppna CSV-filen så här:

  1. Hämta CSV-filen och spara den på datorn.

  2. Öppna Excel med en tom arbetsbok.

  3. Importera CSV-filen med tabbtecken som avgränsare.