Przeskocz do zawartości głównej

Kurs – Alarmy

Możesz monitorować krytyczne dane bez otwierania aplikacji Qlik Sense. Wersje SaaS Qlik Sense pozwala użytkownikom ustalać warunki oparte na miarach lub wymiarach i otrzymywać alarmy, gdy zostają one spełnione. Alarmy mogą być analizowane przy każdym załadowaniu aplikacji lub na podstawie harmonogramu. Możesz udostępniać alarmy każdemu użytkownikowi, który ma uprawnienia do odczytu w aplikacji.

Czego się nauczysz?

Ten przewodnik krok po kroku pokaże Ci, jak:

 1. Utwórz prosty alarm.

 2. Utwórz złożony alarm.

 3. Zarządzać cyklem życia alarmu.

Kto powinien ukończyć ten kurs

Ten kurs jest przeznaczony dla użytkowników, którzy potrafią pracować w hubie Qlik Sense.

Uwaga: Jeśli alarmy nie działają, skontaktuj się z administratorem Qlik Sense. Być może będzie musiał włączyć alarmy.

Co należy zrobić przed rozpoczęciem?

Pobierz aplikację kursu i dane

Pobierz plik CreatingAlertsFiles.zip. Zawiera on aplikację i pliki danych wymagane do ukończenia tego kursu:

Tworzenie plików alarmów

Przesyłanie aplikacji kursu

Rozpakuj folder i prześlij aplikację oraz pliki danych do przestrzeni w Qlik Sense. Ta aplikacja jest podobna do aplikacji w Kurs — podstawy, z wyjątkiem tego, że dodano skrypt zapewniający aktualność dat.

 1. Rozpakuj plik CreatingAlertsFiles.

 2. Otwórz hub Qlik Sense.

 3. Otwórz przestrzeń, taką jak Osobista.

  Możesz wybrać inną przestrzeń, jeśli chcesz, aby inni użytkownicy mieli dostęp do tej aplikacji i plików danych.

 4. Kliknij Dodaj nowe > Załaduj aplikację. Otworzy się okno dialogowe.

 5. Przeciągnij i upuść plik Creating alerts.qvf. Kliknij przycisk Załaduj.

 6. Kliknij Dodaj nowe > Plik danych. Otworzy się okno dialogowe.

 7. Przeciągnij i upuść pięć plików programu Microsoft Excel na okno dialogowe. Kliknij przycisk Załaduj.

Tworzenie zakładek dynamicznych

Aplikacje Qlik Sense często zawierają dane z wielu lat. Alarmy są zazwyczaj ustawiane dla bieżącego okresu czasu (bieżącego tygodnia, miesiąca lub kwartału). Aby imitować realistyczny scenariusz, musisz utworzyć zakładki dynamiczne.

 1. Otwórz aplikację i dowolny arkusz.
 2. Kliknij Selections tool.
 3. Pojawi się ekran wyborów. Wymiary aplikacji znajdują się na dole ekranu. Pole wyboru Pokaż pola musi być zaznaczone.
 4. W polu wyszukiwania po prawej stronie wpisz YearMonth.
 5. Odszukaj wymiar Date.autoCalendar.YearMonth i kliknij .
 6. W polu listy wyszukiwania wpisz następującą funkcję =Date.autoCalendar.YearMonth=Monthstart(Now()). Naciśnij klawisz Enter. Zostanie wybrany bieżący miesiąc.
 7. Zamknij narzędzie wyboru, klikając Selections tool.
 8. Kliknij Bookmark Zakładka.
 9. Kliknij opcję Utwórz nową zakładkę. Jako Tytuł wpisz Current month.

Używając tej samej procedury, utwórz następujące zakładki: Przed utworzeniem nowych wyborów wyczyść poprzednie:

 • Ostatni miesiąc: =Date.autoCalendar.YearMonth=Monthstart(Now(),-1)
 • Bieżący kwartał: =Date.autoCalendar.YearMonth>=Quarterstart(Now(),-1) and Date.autoCalendar.YearMonth<Quarterstart(Now())
 • Ostatni kwartał: =Date.autoCalendar.YearMonth>=Quarterstart(Now(),-2) and Date.autoCalendar.YearMonth<Quarterstart(Now(),-1)

Włączanie powiadomień

W swoim hubie Qlik Sense możesz dostosować powiadomienia.

 1. Otwórz hub, a następnie otwórz Ustawienia profilu.

 2. Kliknij Powiadomienia.

 3. W sekcji Alarmy możesz wybrać, czy chcesz otrzymywać alarmy przez Sieć, Push, czy E-mail.

Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie alarmami (tylko w języku angielskim).

Tworzenie prostego alarmu

Utworzysz alarm, który będzie monitorował wskaźnik marży zysku i wysyłał powiadomienie, gdy spadnie on poniżej 40%.

Tworzenie nowego alarmu

 1. Otwórz aplikację. Otwórz arkusz Dashboard w widoku Analizuj.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy wskaźnik marży zysku w prawym górnym rogu.

 3. Z menu wybierz opcję Utwórz alarm.

  Otworzy się okno dialogowe.

  Context menu showing sheet options

 4. W części szczegółów wstaw:
  1. Tytuł: Profit Margin Rate
  2. Opis: Profit Margin should never fall below 40%
 5. W sekcji Dodaj dane do alarmu kliknij przycisk Dodaj miarę. W sekcji Miary główne wybierz: Margin %.
 6. Kliknij Udoskonal swoje dane. Z menu rozwijanego Wybory wybierz Current Month jako zakładkę, która ma zostać zastosowana do danych.

  Podgląd danych pokazuje aktualną wartość miary z uwzględnieniem zastosowanej zakładki.

 7. Kliknij przycisk Dalej.
 8. Jako Warunek 1, ustaw:
  1. Miara: Margin %
  2. Operator: Mniejsze niż
  3. Porównaj z: Wartość

  4. Wartość: 0,4

   ALerts window showing the condition

 9. Kliknij przycisk Dalej.

  To okno dialogowe pokazuje planowanie alarmów. Zachowaj ustawienia domyślne.

 10. Kliknij polecenie Utwórz.

Testowanie alarmu

Ten alarm jest oceniany podczas ładowania aplikacji.

 1. W hubie kliknij swój przycisk użytkownika w prawym górnym rogu.
 2. Kliknij Ustawienia profilu.
 3. W sekcji Zarządzanie kliknij Alarmy.
 4. Znajdź utworzony przez siebie alarm Profit Margin Rate i kliknij More. Kliknij pozycję Szczegóły.
 5. Zauważ, że ten alarm nigdy nie był oceniany. Jest tak dlatego, ponieważ marże zysku nie uległy zmianie. Aby wyzwolić alarm, musimy zmienić dane.
 6. W menu kontekstowym kliknij Edytuj alarm w aplikacji. Otworzy się okno dialogowe Alarm.
 7. Zwiększ wartość Margin do 0,43 (lub wyższej niż wartość rzeczywista).

 8. Wróć do huba. Znajdź aplikację i kliknij More. W menu kontekstowym kliknij Przeładuj.

Zobaczysz powiadomienie w górnym menu. Kliknij alarm. Otworzy się okno dialogowe pokazujące, że marże zysku spadły poniżej 40 procent.

W zależności od ustawień powiadomień wiadomość e-mail może też zawierać alarm z Qlik Sense.

Tworzenie złożonego alarmu

Utworzymy miesięczny alarm, który monitoruje wartość marży typu produktu z ostatniego kwartylu w określonym zakresie sprzedaży.

Tworzenie nowego alarmu

 1. Otwórz aplikację w Qlik Sense. Otwórz arkusz Customer Details w widoku Analizuj.
 2. Znajdź tabelę przestawną „Customer KPIs” u dołu strony. Kliknij go prawym przyciskiem myszy.

 3. Z menu kontekstowego wybierz opcję Utwórz alarm > Utwórz nowy alarm.

  Otworzy się okno dialogowe.

 4. W części szczegółów wstaw:
  1. Tytuł: Low margin products last month
  2. Opis: Monthly products that need margin improvements
 5. W sekcji Dodaj dane do alarmu kliknij przycisk Dodaj miarę i wybierz:
  1. Sales
  2. Margin %
 6. Kliknij Udoskonal swoje dane. Wybierz:
  1. Pokaż według wymiaru: Product Type

  2. Wybory: Last Month jako zakładka do zastosowania do danych.
 7. Podgląd danych pokazuje rodzaj produktu według sprzedaży i procentu marży, z uwzględnieniem zastosowanej zakładki.
 8. Kliknij przycisk Dalej.
 9. Przy pozycji Warunek 1 ustaw:

  1. Miara lub wymiar: Sales
  2. Operator: Większe niż
  3. Porównaj z: Wartość
  4. Wartość: 50000
 10. Kliknij Dodaj warunek dodatkowy
 11. Przy pozycji Warunek 2 ustaw:
  1. Miara lub wymiar: Sales
  2. Operator: Mniejsze niż
  3. Porównaj z: Wartość
  4. Wartość: 100000
  5. Między tymi dwoma warunkami musi występować operator I.

   AND operator between Condition 1 and Condition 2

 12. Kliknij Dodaj warunek dodatkowy.
 13. Przy pozycji Warunek 3 ustaw:
  1. Miara lub wymiar: Margin %
  2. Operator: Mniejsze niż
  3. Porównaj z: Bieżący zestaw
  4. Agregacja: Percentyl
  5. Percentyl: 25 (oznacza to ostatni kwartyl)

   Dialogue window showing all three conditions that were made

  6. Kliknij linked między warunkiem 2 a warunkiem 3, aby je rozgrupować. Między dwoma ostatnimi warunkami musi występować operator To.

   THEN operator between Condition 1 and Condition 2

 14. Wartość Wyświetl podgląd alarmu może być pusta. W takim przypadku zwiększ wartość percentyla.

 15. Kliknij przycisk Dalej.
 16. Ustaw Oceń ten alarm na Co miesiąc.

 17. Kliknij polecenie Utwórz.

Testowanie alarmu

Ten alarm jest oceniany raz w miesiącu. Jeśli jednak jesteś właścicielem alarmu, możesz go oceniać w dowolnym momencie.

 1. W hubie kliknij swoją ikonę użytkownika w prawym górnym rogu.
 2. Kliknij Ustawienia profilu.
 3. W sekcji Zarządzanie kliknij Alarmy.
 4. Znajdź alarm Low margin products last month i kliknij More.
 5. W menu kontekstowym kliknij Oceń teraz.

Zobaczysz powiadomienie w górnym menu.

Cykl życia alarmu

W tej sekcji wyjaśniono, jak zarządzać alarmami po ich utworzeniu.

Włączanie i wyłączanie alarmów

Alarmy są tworzone na podstawie wizualizacji, ale nie są z nimi połączone. Usunięcie wykresów nie powoduje usunięcia powiązanych alarmów. Tylko administratorzy i właściciele alarmów mogą włączać i wyłączać alarmy.

Zarządzanie alarmami jako właściciel

 1. W hubie kliknij swoją ikonę użytkownika w prawym górnym rogu.
 2. Kliknij Ustawienia profilu.
 3. W sekcji Zarządzanie kliknij Alarmy.
 4. W przypadku każdego alarmu More otwiera menu kontekstowe. Tutaj możesz wyłączyć i usunąć alarmy.

Wyświetlanie szczegółów alarmu

Możesz sprawdzić szczegóły alarmu, warunki i historię uruchamiania.

 1. W hubie kliknij swój przycisk profilu w prawym górnym rogu.
 2. Kliknij Ustawienia profilu.
 3. W sekcji Zarządzanie kliknij Alarmy.
 4. Znajdź alarm Low margin products last month.
 5. Kliknij More.
 6. W menu kontekstowym kliknij Szczegóły.
 7. Menu po lewej stronie pokazuje: Szczegóły, Dane i warunki, Historię, Odbiorców i Powiadomienia.

  Tych sekcji nie można edytować.

 8. W sekcji Szczegóły kliknij Wyświetl, aby wyświetlić najnowszy alarm.

Modyfikowanie alarmu

 1. W hubie kliknij swój przycisk profilu w prawym górnym rogu.
 2. Kliknij Ustawienia profilu.
 3. W sekcji Zarządzanie kliknij Alarmy.
 4. Znajdź alarm Low margin products last month.
 5. Kliknij More.
 6. W menu kontekstowym kliknij Edytuj alarm w aplikacji. Otworzy się okno dialogowe Alarm.
 7. Pozostaw sekcję Szczegóły i dane bez zmian. Kliknij przycisk Dalej.
 8. Pozostaw sekcję Warunki bez zmian. Kliknij przycisk Dalej.
 9. W sekcji Dystrybucja zmień ustawienie Zezwól na powiadomienia na Zawsze.
 10. Kliknij przycisk Zapisz.