Ga naar hoofdinhoud

Zelfstudie - Waarschuwingen

U kunt kritische gegevens bewaken zonder uw Qlik Sense apps te openen. Met SaaS editions of Qlik Sense kunnen gebruikers ingestelde voorwaarden op basis van metingen of dimensies gebruiken en meldingen ontvangen als aan de voorwaarden is voldaan. Elke keer als de app bij het openen of op basis van een planning wordt geladen, kunnen de waarschuwingen worden geëvalueerd. U kunt waarschuwingen delen met elke gebruiker die leesmachtigingen heeft voor de app.

Wat u gaat leren

In deze stap-voor-stap handleiding wordt u het volgende getoond:

 1. Maak een simpele waarschuwing.

 2. Maak een complexe waarschuwing.

 3. De levenscyclus van een waarschuwing beheren.

Wie moet deze zelfstudie volgen

Deze zelfstudie is bedoeld voor gebruikers die graag in de Qlik Sense hub werken.

Opmerking: Als waarschuwingen niet werken, neem dan contact op met een Qlik Sense-beheerder. Het kan zijn dat ze de functie voor waarschuwingen moeten inschakelen.

Wat u eerst moet doen

Download de zelfstudie-app met zijn gegevens

Download het bestand CreatingAlertsFiles.zip. Het bevat de app en de gegevensbestanden die nodig zijn om deze zelfstudie te voltooien:

Waarschuwingsbestanden maken

De zelfstudie-app uploaden

U moet de map uitpakken en de app met de bestanden uploaden naar een ruimte in Qlik Sense. De app lijkt op de app in Zelfstudie - Beginnen met de basisprincipes, alleen is er een script toegevoegd om de datums actueel te houden.

 1. Pak het bestand CreatingAlertsFiles uit.

 2. Open de Qlik Sense hub.

 3. Open een ruimte, bijvoorbeeld Persoonlijk.

  U kunt een andere ruimte kiezen als u wilt dat andere gebruikers toegang hebben tot deze app en gegevensbestanden.

 4. Klik op Nieuwe toevoegen > App uploaden. Er wordt een dialoogvenster geopend.

 5. Versleep het bestand Creating alerts.qvf en zet het neer. Klik op Uploaden.

 6. Klik op Nieuwe toevoegen > Gegevensbestand. Er wordt een dialoogvenster geopend.

 7. Versleep de vijf Excel-bestanden van Microsoft en zet ze neer in het dialoogvenster. Klik op Uploaden.

Dynamische bladwijzers maken

Qlik Sense-apps bevatten vaak gegevens van meerdere jaren. Waarschuwingen worden meestal ingesteld voor de huidige periode (huidige week, maand of kwartaal). Om een realistisch scenario na te bootsen, moet u dynamische bladwijzers maken.

 1. Open de app en open een willekeurig werkblad.
 2. Klik op Selections tool.
 3. Het selectiescherm wordt getoond. De App-dimensies bevinden zich aan de onderkant van het scherm. Controleer of het selectievakje Velden weergeven geselecteerd is.
 4. In het zoekvak aan de rechterkant geeft u YearMonth op.
 5. Zoek de dimensie Date.autoCalendar.YearMonth en klik op .
 6. In het vak zoeklijst geeft u de volgende functie =Date.autoCalendar.YearMonth=Monthstart(Now()) op. Druk op Enter. De huidige maand is geselecteerd.
 7. Sluit de selectiefunctie door te klikken op Selections tool.
 8. Klik op Bookmark Bladwijzer.
 9. Klik op Nieuwe bladwijzer maken. Onder Titel, voert u Huidige maand in.

Met behulp van dezelfde procedure maakt u de volgende bladwijzers: Zorg dat u de vorige selecties wist voordat u nieuwe selecties maakt:

 • Vorige maand: =Date.autoCalendar.YearMonth=Monthstart(Now(),-1)
 • Huidig kwartaal: =Date.autoCalendar.YearMonth>=Quarterstart(Now(),-1) and Date.autoCalendar.YearMonth<Quarterstart(Now())
 • Vorig kwartaal: =Date.autoCalendar.YearMonth>=Quarterstart(Now(),-2) and Date.autoCalendar.YearMonth<Quarterstart(Now(),-1)

Meldingen inschakelen

U kunt de meldingen in uw Qlik Sense-hub aanpassen.

 1. Open de hub en open Profielinstellingen.

 2. Klik op Meldingen.

 3. Onder Waarschuwingen kunt u ervoor kiezen om meldingen te ontvangen via Web , Push of E-mail.

Ga voor meer informatie naar Uw waarschuwingen beheren (alleen in het Engels).

Een simpele waarschuwing maken

U gaat een waarschuwing maken die de winstmarge bewaakt en een melding stuurt als de marge lager wordt dan 40%.

Een nieuwe waarschuwing maken

 1. Open de app. Open het werkblad Dashboard in de analyseweergave.

 2. Klik met de rechtermuisknop in de rechterbovenhoek op de meter voor winstmarge.

 3. Selecteer vanuit het menu Waarschuwing maken.

  Er wordt een dialoogvenster geopend.

  Context menu showing sheet options

 4. In de detailsectie voert u het volgende in:
  1. Titel: Winstmarge
  2. Beschrijving: Winstmarge mag nooit lager zijn dan 40%
 5. In de sectie Gegevens toevoegen aan de waarschuwing klikt u op Meting toevoegen. Onder Mastermetingen selecteert u: Marge %.
 6. Klik op Uw gegevens verfijnen. Vanuit het vervolgkeuzemenu Selecties selecteert u Huidige maand als de bladwijzer die u op de gegevens wilt toepassen.

  In Voorbeeldgegevens wordt de huidige metingwaarde weergegeven waarbij de toegepaste bladwijzer wordt meegenomen.

 7. Klik op Volgende.
 8. Onder Voorwaarde 1, stelt u het volgende in:
  1. Meting: Marge %
  2. Operator: Kleiner dan
  3. Vergelijken met: Value

  4. Waarde: 0,4

   ALerts window showing the condition

 9. Klik op Volgende.

  Dit dialoogvenster toont het schema voor waarschuwingen. Behoud de standaardinstellingen.

 10. Klik op Maken.

De waarschuwing testen

Deze waarschuwing evalueert wanneer de app wordt geladen.

 1. Vanuit de hub klikt u in de rechterbovenhoek op uw gebruikersknop.
 2. Klik op Profielinstellingen.
 3. Klik onder Beheer op Waarschuwingen.
 4. Zoek de waarschuwing die u hebt gemaakt voor de winstmarge en klik op More. Klik op Details.
 5. Merk op dat deze waarschuwing nog nooit is geëvalueerd. Dit komt doordat de winstmarges niet zijn gewijzigd. We moeten de gegevens wijzigen om de waarschuwing te activeren.
 6. Klik vanuit het contextmenu op Waarschuwing in app bewerken. Het dialoogvenster Waarschuwingen wordt geopend.
 7. Verhoog de margewaarde naar 0.43 (of hoger dan de huidige waarde).

 8. Ga terug naar de hub. Zoek de app en klik op More. Vanuit het contextmenu klikt u op Opnieuw laden.

U krijgt een melding in het bovenste menu te zien. Klik op de waarschuwing. Er wordt een dialoogvenster geopend waaruit blijkt dat de winstmarges tot onder de 40 procent zijn gedaald.

Afhankelijk van uw instellingen kan uw e-mail ook een waarschuwing van Qlik Sense bevatten.

Een complexe waarschuwing maken

We gaan een maandelijkse waarschuwing maken die de winstmarge bewaakt voor het kwartiel van het producttype in een specifiek verkoopbereik.

Een nieuwe waarschuwing maken

 1. Open de app in Qlik Sense. Open het werkblad Customer Details in de analyseweergave.
 2. Zoek onderaan de pagina de draaitabel met het label "Customer KPIs". Klik hier met de rechtermuisknop op.

 3. Vanuit het contextmenu selecteert u Waarschuwing maken > Nieuwe waarschuwing maken.

  Er wordt een dialoogvenster geopend.

 4. In de detailsectie voert u het volgende in:
  1. Titel: Producten met lage marge van laatste maand
  2. Description: Maandelijkse producten waarvan de marge moet worden verbeterd
 5. In de sectie Gegevens toevoegen aan de waarschuwing klikt u op de knop Meting toevoegen en selecteert u:
  1. Sales
  2. Marge %
 6. Klik op Uw gegevens verfijnen. Selecteer:
  1. Per dimensie tonen Producttype

  2. Selecties: Laatste maand als bladwijzer die op de gegevens wordt toegepast.
 7. Voorbeeld van gegevens toont het product op basis van verkopen en marge in procenten, waarbij rekening wordt gehouden met de toegepaste bladwijzer.
 8. Klik op Volgende.
 9. Onder Voorwaarde 1 selecteert u:

  1. Meting of dimensie Sales
  2. Operator: Groter dan
  3. Vergelijken met: Value
  4. Value: 50000
 10. Klik op Aanvullende voorwaarde toevoegen
 11. Onder Voorwaarde 2 selecteert u:
  1. Meting of dimensie: Sales
  2. Operator: Kleiner dan
  3. Vergelijken met: Value
  4. Waarde: 100000
  5. Zorg dat er een And operator tussen de twee voorwaarden is geplaatst.

   AND operator between Condition 1 and Condition 2

 12. Klik op Aanvullende voorwaarde toevoegen.
 13. Onder Voorwaarde 3 selecteert u:
  1. Meting of dimensie: Marge %
  2. Operator: Kleiner dan
  3. Vergelijken met: Huidige verzameling
  4. Aggregatie: Percentiel
  5. Percentiel: 25 (dit betekent het laatste kwartiel)

   Dialogue window showing all three conditions that were made

  6. Klik op het linked tussen Voorwaarde 2 en Voorwaarde 3 om het groeperen op te heffen. Zorg dat er een Then operator tussen de laatste twee voorwaarden is geplaatst.

   THEN operator between Condition 1 and Condition 2

 14. Voorbeeld van waarschuwing tonen is mogelijk leeg. In dit geval moet u de waarde van het percentiel verhogen.

 15. Klik op Volgende.
 16. Stel Deze waarschuwing evalueren in op Maandelijks.

 17. Klik op Maken.

De waarschuwing testen

Deze waarschuwing wordt elke maand geëvalueerd. Als u echter eigenaar bent van een waarschuwing, kunt u deze op elk moment evalueren.

 1. Vanuit de hub klikt u in de rechterbovenhoek op uw gebruikerspictogram.
 2. Klik op Profielinstellingen.
 3. Onder Beheer klikt u op Waarschuwingen.
 4. Zoek de waarschuwing Producten met een lage marge van laatste maand en klik op More.
 5. Vanuit het contextmenu klikt u op Nu evalueren.

U krijgt een melding in het bovenste menu te zien.

Levenscyclus van een waarschuwing

In deze sectie wordt uitgelegd hoe u waarschuwingen beheerd nadat ze zijn gemaakt.

Waarschuwingen in en uit schakelen

Waarschuwingen zijn gemaakt op basis van visualisaties, maar ze zijn er niet aan gekoppeld. Door diagrammen te verwijderen, worden gekoppelde waarschuwingen niet verwijderd. Alleen beheerders en eigenaars van waarschuwingen kunnen waarschuwingen in- en uitschakelen.

Waarschuwingen als eigenaar beheren

 1. Vanuit de hub klikt u in de rechterbovenhoek op uw gebruikerspictogram.
 2. Klik op Profielinstellingen.
 3. Onder Beheer klikt u op Waarschuwingen.
 4. Voor elke waarschuwing klikt u op More om het contextmenu te openen. Vanuit dit menu kunt u waarschuwingen uitschakelen en verwijderen.

Gegevens van waarschuwingen

U kunt gegevens van waarschuwingen, voorwaarden en de uitvoeringsgeschiedenis bekijken.

 1. Vanuit de hub klikt u in de rechterbovenhoek op uw profielknop.
 2. Klik op Profielinstellingen.
 3. Klik onder Beheer op Waarschuwingen.
 4. Zoek de waarschuwing Producten met een lage marge van laatste maand.
 5. Klik op More.
 6. Klik vanuit het contextmenu op Details.
 7. In het linkermenu wordt getoond: Details, Gegevens en voorwaarden, Geschiedenis, Ontvangers en Meldingen.

  Deze secties kunnen niet bewerkt worden.

 8. Vanuit de sectie Details klikt u op Weergeven om de meest recente waarschuwing te bekijken.

Een waarschuwing aanpassen

 1. Vanuit de hub klikt u in de rechterbovenhoek op uw profielknop.
 2. Klik op Profielinstellingen.
 3. Klik onder Beheer op Waarschuwingen.
 4. Zoek de waarschuwing Producten met een lage marge van laatste maand.
 5. Klik op More.
 6. Vanuit het contextmenu klikt u op Waarschuwing in app bewerken. Het dialoogvenster Waarschuwingen wordt geopend.
 7. U hoeft de sectie Details en gegevens niet te wijzigen. Klik op Volgende.
 8. U hoeft de sectie Voorwaarden niet te wijzigen. Klik op Volgende.
 9. In de sectie Distributie wijzigt u Meldingen toestaan in Altijd.
 10. Klik op Opslaan.