Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Zelfstudie - Waarschuwingen

U kunt kritische gegevens bewaken zonder uw Qlik Sense-apps te openen. Met Qlik Sense SaaS kunnen gebruikers ingestelde voorwaarden op basis van metingen of dimensies gebruiken en meldingen ontvangen als aan de voorwaarden is voldaan. Elke keer als de app bij het openen of op basis van een planning wordt geladen, kunnen de waarschuwingen worden geëvalueerd. U kunt waarschuwingen delen met elke gebruiker die leesmachtigingen heeft voor de app.

Wat u gaat leren

In deze stap-voor-stap handleiding wordt u het volgende getoond:

 1. Maak een simpele waarschuwing.

 2. Maak een complexe waarschuwing.

 3. De levenscyclus van een waarschuwing beheren.

Wie moet deze zelfstudie volgen

Deze zelfstudie is bedoeld voor gebruikers die graag in de Qlik Sense-hub werken.

InformatieAls waarschuwingen niet werken, neem dan contact op met een Qlik Sense-beheerder. Het kan zijn dat ze de functie voor waarschuwingen moeten inschakelen.

Wat u eerst moet doen

Download de zelfstudie-app met zijn gegevens

Download het bestand CreatingAlertsFiles.zip. Het bevat de app en de gegevensbestanden die nodig zijn om deze zelfstudie te voltooien:

Waarschuwingsbestanden maken

De zelfstudie-app uploaden

U moet de map uitpakken en de app met de bestanden uploaden naar een ruimte in Qlik Sense. De app lijkt op de app in Zelfstudie - Beginnen met de basisprincipes, alleen is er een script toegevoegd om de datums actueel te houden.

 1. Pak het bestand CreatingAlertsFiles uit.

 2. Open de Qlik Sense-hub.

 3. Open een ruimte, bijvoorbeeld Persoonlijk.

  U kunt een andere ruimte kiezen als u wilt dat andere gebruikers toegang hebben tot deze app en gegevensbestanden.

 4. Klik op Nieuwe toevoegen > Uploaden. Er wordt een dialoogvenster geopend.

 5. Selecteer App.

 6. Versleep het bestand Creating alerts.qvf en zet het neer. Klik op Uploaden.

 7. Klik op Nieuwe toevoegen > Gegevensbestand. Er wordt een dialoogvenster geopend.

 8. Klik op Gegevensbestand uploaden.

 9. Versleep de vijf Excel-bestanden van Microsoft en zet ze neer in het dialoogvenster. Klik op Uploaden.

Dynamische bladwijzers maken

Qlik Sense-apps bevatten vaak gegevens van meerdere jaren. Waarschuwingen worden meestal ingesteld voor de huidige periode (huidige week, maand of kwartaal). Om een realistisch scenario na te bootsen, moet u dynamische bladwijzers maken.

 1. Open de app en open een willekeurig werkblad.
 2. Klik op Selectiefunctie.
 3. Het selectiescherm wordt getoond. De App-dimensies bevinden zich aan de onderkant van het scherm. Controleer of het selectievakje Velden weergeven geselecteerd is.
 4. In het zoekvak aan de rechterkant geeft u YearMonth op.
 5. Zoek de dimensie Date.autoCalendar.YearMonth en klik op .
 6. In het vak zoeklijst geeft u de volgende functie =Date.autoCalendar.YearMonth=Monthstart(Now()) op. Druk op Enter. De huidige maand is geselecteerd.
 7. Sluit de selectiefunctie door te klikken op Selectiefunctie.
 8. Klik op Bladwijzer Bladwijzer.
 9. Klik op Nieuwe bladwijzer maken. Onder Titel, voert u Huidige maand in.

Met behulp van dezelfde procedure maakt u de volgende bladwijzers: Zorg dat u de vorige selecties wist voordat u nieuwe selecties maakt:

 • Vorige maand: =Date.autoCalendar.YearMonth=Monthstart(Now(),-1)
 • Huidig kwartaal: =Date.autoCalendar.YearMonth>=Quarterstart(Now(),-1) and Date.autoCalendar.YearMonth<Quarterstart(Now())
 • Vorig kwartaal: =Date.autoCalendar.YearMonth>=Quarterstart(Now(),-2) and Date.autoCalendar.YearMonth<Quarterstart(Now(),-1)

Meldingen inschakelen

U kunt de meldingen in uw Qlik Sense-hub aanpassen.

 1. Open de hub en open Profielinstellingen.

 2. Klik op Meldingen.

 3. Onder Waarschuwingen kunt u ervoor kiezen om meldingen te ontvangen via Web , Push of E-mail.

Ga voor meer informatie naar Uw waarschuwingen beheren.

Een simpele waarschuwing maken

U gaat een waarschuwing maken die de winstmarge bewaakt en een melding stuurt als de marge lager wordt dan 40%.

Een nieuwe waarschuwing maken

 1. Open de app. Open het werkblad Dashboard in de analyseweergave.

 2. Klik met de rechtermuisknop in de rechterbovenhoek op de meter voor winstmarge.

 3. Selecteer vanuit het menu Waarschuwingen > Nieuwe waarschuwing maken.

  Er wordt een dialoogvenster geopend.

 4. In de detailsectie voert u het volgende in:
  1. Titel: Winstmarge
  2. Beschrijving: Winstmarge mag nooit lager zijn dan 40%
 5. De meting van de meter is al toegevoegd: (Sum(Sales) - Sum(Cost)) / Sum(Sales).

  Klik op Extra meting toevoegen en selecteer Marge (%) onder Mastermetingen.

 6. Vanuit het vervolgkeuzemenu Selecties selecteert u Huidige maand als de bladwijzer die u op de gegevens wilt toepassen.

  In Voorbeeldgegevens wordt de huidige metingwaarde weergegeven waarbij de toegepaste bladwijzer wordt meegenomen.

 7. Klik op Volgende.
 8. Onder Voorwaarde 1, stelt u het volgende in:
  1. Meting: Marge (%)
  2. Operator: Kleiner dan
  3. Vergelijken met: Waarde

  4. Waarde: 40

 9. Klik op Volgende.

  Dit dialoogvenster toont het schema voor waarschuwingen. Behoud de standaardinstellingen.

 10. Klik op Maken.

De waarschuwing testen

Deze waarschuwing evalueert wanneer de app wordt geladen.

 1. Klik vanuit de hub op Waarschuwingen in het linkervenster.
  U kunt ook op uw gebruikerspictogram klikken in de rechterbovenhoek van de pagina en Waarschuwingen selecteren.
 2. Zoek de waarschuwing die u hebt gemaakt voor de winstmarge en klik op Meer. Klik op Details.
 3. Merk op dat deze waarschuwing nog nooit is geëvalueerd. Dit komt doordat de winstmarges niet zijn gewijzigd. We moeten de gegevens wijzigen om de waarschuwing te activeren.
 4. Klik vanuit het contextmenu op Waarschuwing in app bewerken. Het dialoogvenster Waarschuwingen wordt geopend.
 5. Verhoog de waarde Marge (%) naar 43 (of hoger dan de huidige waarde).

 6. Ga terug naar de hub. Zoek de app en klik op Meer. Vanuit het contextmenu klikt u op Opnieuw laden.

U krijgt een melding in het bovenste menu te zien. Klik op de waarschuwing. Er wordt een dialoogvenster geopend met de winstmarges die lager zijn dan 43%.

Afhankelijk van uw instellingen kan uw postvak ook een e-mail van Qlik Sense bevatten.

Een complexe waarschuwing maken

We gaan een maandelijkse waarschuwing maken die de winstmarge bewaakt voor het kwartiel van het producttype in een specifiek verkoopbereik.

Een nieuwe waarschuwing maken

 1. Open de app in Qlik Sense. Open het werkblad Customer Details in de analyseweergave.
 2. Zoek onderaan de pagina de draaitabel met het label "Customer KPIs". Klik hier met de rechtermuisknop op.

 3. Selecteer vanuit het contextmenu Waarschuwingen > Nieuwe waarschuwing maken.

  Er wordt een dialoogvenster geopend.

 4. In de detailsectie voert u het volgende in:
  1. Titel: Producten met lage marge van laatste maand
  2. Beschrijving: Maandelijkse producten waarvan de marge moet worden verbeterd
 5. De metingen in het diagram worden automatisch toegevoegd.

 6. Selecteer Producttype in Tonen per dimensie.

 7. Vanuit het vervolgkeuzemenu Selecties selecteert u Laatste maand als de bladwijzer die u op de gegevens wilt toepassen.

 8. Voorbeeld van gegevens toont het product op basis van verkopen en marge in procenten, waarbij rekening wordt gehouden met de toegepaste bladwijzer.
 9. Klik op Volgende.
 10. Onder Voorwaarde 1 selecteert u:

  1. Meting of dimensie Sales
  2. Operator: Groter dan
  3. Vergelijken met: Waarde
  4. Waarde: 50000
 11. Klik op Aanvullende voorwaarde toevoegen.
 12. Onder Voorwaarde 2 selecteert u:
  1. Meting of dimensie: Sales
  2. Operator: Kleiner dan
  3. Vergelijken met: Waarde
  4. Waarde: 100000
  5. Zorg dat er een And operator tussen de twee voorwaarden is geplaatst.

   AND-operator tussen Voorwaarde 1 en Voorwaarde 2

 13. Klik op Aanvullende voorwaarde toevoegen.
 14. Onder Voorwaarde 3 selecteert u:
  1. Meting of dimensie: Marge (%)
  2. Operator: Kleiner dan
  3. Vergelijken met: Huidige verzameling
  4. Aggregatie: Percentiel
  5. Percentiel: 25 (dit betekent het laatste kwartiel)

   Dialoogvenster waarin wordt getoond dat alle drie voorwaarden zijn gemaakt

  6. Klik op het gekoppeld tussen Voorwaarde 2 en Voorwaarde 3 om het groeperen op te heffen. Zorg dat er een Then operator tussen de laatste twee voorwaarden is geplaatst.

   THEN-operator tussen Voorwaarde 1 en Voorwaarde 2

 15. Voorbeeld van waarschuwing tonen is mogelijk leeg. In dit geval moet u de waarde van het percentiel verhogen.

 16. Klik op Volgende.
 17. Stel De waarschuwing evalueren in op Maandelijks.

 18. Klik op Maken.

De waarschuwing testen

Deze waarschuwing wordt elke maand geëvalueerd. Als u echter eigenaar bent van een waarschuwing, kunt u deze op elk moment evalueren.

 1. Klik vanuit de hub op Waarschuwingen in het linkervenster.
  U kunt ook op uw gebruikerspictogram klikken in de rechterbovenhoek van de pagina en Waarschuwingen selecteren.
 2. Zoek de waarschuwing Producten met een lage marge van laatste maand en klik op Meer.
 3. Vanuit het contextmenu klikt u op Nu evalueren.

U krijgt een melding in het bovenste menu te zien.

Levenscyclus van een waarschuwing

In deze sectie wordt uitgelegd hoe u waarschuwingen beheerd nadat ze zijn gemaakt.

Waarschuwingen in en uit schakelen

Waarschuwingen zijn gemaakt op basis van visualisaties, maar ze zijn er niet aan gekoppeld. Door diagrammen te verwijderen, worden gekoppelde waarschuwingen niet verwijderd. Alleen beheerders en eigenaars van waarschuwingen kunnen waarschuwingen in- en uitschakelen.

Waarschuwingen als eigenaar beheren

 1. Klik vanuit de hub op Waarschuwingen in het linkervenster.
  U kunt ook op uw gebruikerspictogram klikken in de rechterbovenhoek van de pagina en Waarschuwingen selecteren.
 2. Voor elke waarschuwing klikt u op Meer om het contextmenu te openen. Vanuit dit menu kunt u waarschuwingen uitschakelen en verwijderen.

Gegevens van waarschuwingen

U kunt gegevens van waarschuwingen, voorwaarden en de uitvoeringsgeschiedenis bekijken.

 1. Klik vanuit de hub op Waarschuwingen in het linkervenster.
  U kunt ook op uw gebruikerspictogram klikken in de rechterbovenhoek van de pagina en Waarschuwingen selecteren.
 2. Zoek de waarschuwing Producten met een lage marge van laatste maand.
 3. Klik op Meer.
 4. Klik vanuit het contextmenu op Details.
 5. In het linkermenu wordt getoond: Details, Gegevens en voorwaarden, Geschiedenis, Ontvangers en Meldingen.

  Deze secties kunnen niet bewerkt worden.

 6. Vanuit de sectie Details klikt u op Weergeven om de meest recente waarschuwing te bekijken.

Een waarschuwing aanpassen

 1. Klik vanuit de hub op Waarschuwingen in het linkervenster.
  U kunt ook op uw gebruikerspictogram klikken in de rechterbovenhoek van de pagina en Waarschuwingen selecteren.
 2. Zoek de waarschuwing Producten met een lage marge van laatste maand.
 3. Klik op Meer.
 4. Vanuit het contextmenu klikt u op Waarschuwing in app bewerken. Het dialoogvenster Waarschuwingen wordt geopend.
 5. U hoeft de sectie Details en gegevens niet te wijzigen. Klik op Volgende.
 6. U hoeft de sectie Voorwaarden niet te wijzigen. Klik op Volgende.
 7. In de sectie Distributie wijzigt u Meldingen uitstellen in Uit.
 8. Klik op Opslaan.

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!