Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Praca w przestrzeniach udostępnionych

Przestrzeń udostępniona to sekcja huba Analityka Qlik Cloud używana do wspólnego opracowywania aplikacji oraz kontrolowania dostępu do aplikacji. Własne przestrzenie udostępnione można znaleźć na liście rozwijanej przestrzeni w obszarze Kataloguj.

Role w przestrzeni są przypisywane członkom, gdy oni są dodawani do przestrzeni udostępnionej. Każda rola w przestrzeni to zestaw uprawnień, które określają, co członkowie mogą zrobić w przestrzeni udostępnionej.

Następujące role w przestrzeni są dostępne w przestrzeniach udostępnionych:

 • Właściciel: pierwszy administrator, który może zarządzać przestrzenią i jej członkami, a także tworzyć zawartość w przestrzeni. Tej roli nie możesz przypisać innym członkom przestrzeni, jeżeli nie jesteś administratorem. Tej roli w przestrzeni nie można też odebrać członkowi przestrzeni bez interwencji administratora. Nie można usunąć członka z rolą Właściciel z przestrzeni, chyba że ma się dostęp do funkcji Konsola zarządzania jako administrator.
 • Może zarządzać: może zarządzać przestrzenią i jej członkami, a także tworzyć zawartość w przestrzeni.
 • Może edytować: może dodawać zawartość do aplikacji, a także edytować zawartość. Nie może zarządzać przestrzenią ani członkostwem w niej.
 • Może edytować dane w aplikacjach: Możesz dodawać i edytować zawartość w aplikacjach, a także edytować skrypt ładowania i logikę biznesową aplikacji w przestrzeni udostępnionej. Nie może zarządzać przestrzenią ani członkostwem w niej.
 • Może wyświetlać: może wyświetlać aplikacje w przestrzeni, ale nie może tworzyć zawartości ani zarządzać przestrzenią.
 • Może używać danych: Możesz wykorzystywać źródła danych, ale nie możesz tworzyć ani edytować źródeł danych. Nie może tworzyć zawartości ani zarządzać przestrzenią. Zobacz temat Zarządzanie źródłami danych w przestrzeniach, aby dowiedzieć się więcej o źródłach danych w przestrzeni.

Członkom można przypisać różne role w przestrzeni. Można ich również usunąć z przestrzeni. Informacje dotyczące zarządzania uprawnieniami w przestrzeni udostępnionej zawiera temat Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach udostępnionych.

Nowe aplikacje możesz tworzyć bezpośrednio w przestrzeni udostępnionej. Dodatkowo aplikacje można przenosić ze swojej przestrzeni prywatnej do przestrzeni udostępnionej, aby umożliwić innym członkom korzystanie z tych aplikacji. Więcej informacji dotyczących współpracy z innymi użytkownikami w przestrzeni zawiera temat Korzystanie z aplikacji w przestrzeniach udostępnionych.

Aplikacje w przestrzeni udostępnionej można udostępniać osobom niebędącym członkami tej przestrzeni, zobacz: Udostępnianie aplikacji użytkownikom, którzy nie są członkami przestrzeni.

Tworzenie przestrzeni udostępnionych

Właściciel przestrzeni to użytkownik, który utworzył tę przestrzeń. Właściciela aplikacji nie można zmienić w hubie w chmurze. Właścicieli przestrzeni można zmienić w funkcji Konsola zarządzania.

Administratorzy dzierżawy i analityki oraz użytkownicy mający rolę Twórca przestrzeni udostępnionej mogą tworzyć przestrzenie udostępnione. Wszyscy użytkownicy mający Uprawnienie profesjonalne lub Full User mają domyślnie przypisaną rolę Twórca przestrzeni udostępnionej. Więcej informacji zawiera temat Przypisywanie ról związanych z zabezpieczeniami.

Wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Dodaj nowy i wybierz pozycję Utwórz przestrzeń.

 2. Wprowadź nazwę i opis przestrzeni. Nazwa musi być niepowtarzalna.
 3. Kliknij polecenie Utwórz.

Dodawanie członków do przestrzeni udostępnionych

Członkowie mogą być dodawani do przestrzeni przez właściciela lub członków mających rolę Może zarządzać.

Jeśli w dzierżawie są dozwolone grupy, możesz dodać grupy członków do swojej przestrzeni. Jeśli użytkownik ma w przestrzeni określone uprawnienia indywidualne oraz uprawnienia dotyczące grupy, wówczas obowiązuje najwyższy poziom uprawnień. Grupy użytkowników są tworzone u dostawcy tożsamości.

Informacja Administrator dzierżawy lub administrator analityki może przypisać sobie rolę Może zarządzać w przestrzeni, aby móc udostępniać aplikacje. Administrator dzierżawy może również przejąć na własność przestrzeń w celu udostępniania aplikacji.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W przestrzeni kliknij Szczegóły przestrzeni i wybierz pozycję Członkowie.
 2. Kliknij Dodaj członków.

 3. Wyszukaj użytkowników lub grupy według nazw i wybierz członków, których chcesz dodać do przestrzeni.

 4. Wybierz uprawnienia dla nowych członków i kliknij przycisk Dodaj.

Możesz też dodać wszystkich użytkowników jako członków do przestrzeni, aby wygodnie udostępniać treść wszystkim obecnym w dzierżawie. Na przykład, jeśli masz aplikacje z informacją, która powinna być ogólnodostępna, możesz zapisać aplikacje w przestrzeni, do której każdy ma dostęp.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W przestrzeni kliknij Szczegóły przestrzeni i wybierz pozycję Członkowie.

 2. Kliknij Dodaj członków.

 3. Wybierz uprawnienia z listy rozwijanej obok pozycji Wszyscy w dzierżawie <nazwa dzierżawy>.

 4. Kliknij przycisk Gotowe.

Usuwanie członków z przestrzeni udostępnionych

Możesz usuwać członków z przestrzeni.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W przestrzeni kliknij Szczegóły przestrzeni i wybierz pozycję Członkowie.
 2. Kliknij ikonę Więcej działań Więcej działań obok członka, którego chcesz usunąć z przestrzeni.
 3. Kliknij Usuń.

Edycja nazw i opisów przestrzeni udostępnionych

Nazwę i opis przestrzeni można zmienić.

Wykonaj następujące czynności:

 1. W przestrzeni kliknij Szczegóły przestrzeni i wybierz pozycję Edytuj przestrzeń.
 2. Zmień nazwę i opis, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Usuwanie przestrzeni udostępnionych

Przestrzeń można usunąć. Tylko administrator dzierżawy, administrator analityki lub użytkownik dysponujący rolą Jest właścicielem lub Może zarządzać może usunąć przestrzeń.

 1. W przestrzeni kliknij Szczegóły przestrzeni i wybierz pozycję Usuń przestrzeń.
 2. Kliknij polecenie Usuń.

Współpraca z innymi osobami nad rozwojem aplikacji

Kiedy współtwórcy otrzymają wystarczające uprawnienia we wspólnej przestrzeni, mogą razem pracować nad tworzeniem aplikacji od początku do końca. Na wczesnych etapach tworzenia aplikacji użytkownicy z rolą Może edytować dane w aplikacjach mogą razem pracować nad skryptem ładowania, co umożliwia wspólne tworzenie bazowej architektury danych aplikacji.

Jedną z głównych zalet przestrzeni udostępnionych jest możliwość łatwego przełączania dostępu prywatnego i publicznego do zawartości. Na przykład użytkownik może zacząć od prywatnego opracowania arkusza, a następnie upublicznienia go, aby inni mogli go używać, edytować i dodawać do niego nową zawartość.

Członkowie przestrzeni mogą łatwo duplikować zawartość publiczną, tworząc dla siebie prywatną kopię, którą następnie mogą dostosowywać i dopracowywać. Skorygowane kopie zawartości można następnie ponownie upublicznić, aby inni współpracownicy mogli przejrzeć zmiany. Publiczne arkusze, zakładki i narracje mogą także ustawiać jako prywatne inni użytkownicy, którzy niekoniecznie je utworzyli. Te funkcje, w tym różnorodne role w przestrzeni, umożliwiają zespołom podejmowanie decyzji o tym, kto kontroluje jaką zawartość w aplikacji i która zawartość jest uznawana za ukończoną oraz gotową do wykonywania swoich zadań funkcjonalnych.

Więcej informacji na temat zawartości prywatnej i publicznej w aplikacji zawiera temat Udzielanie dostępu do arkuszy, zakładek i narracji.

Ponadto użytkownicy mogą tworzyć i edytować notatki w przestrzeni, aby komentować określone części aplikacji, takie jak wizualizacja lub stan zaznaczenia. Możesz wzmiankować użytkowników bezpośrednio w notatkach i śledzić rozmowy między członkami zespołu na temat specyficznych zagadnień związanych z tworzeniem aplikacji. Więcej informacji o zaletach używania notatek do współpracy zawiera temat Rejestrowanie i dzielenie się wnioskami za pomocą Notatek.

Przykładowy przepływ pracy: rozwijanie i udostępnianie aplikacji w przestrzeniach udostępnionych

Istnieją różne sposoby rozwijania aplikacji w ramach współpracy i udostępniania ich innym członkom huba w chmurze. Oto przykładowy przepływ pracy korzystania z przestrzeni udostępnionych:

 1. Tworzenie aplikacji

  Utwórz aplikację w swojej przestrzeni prywatnej. Dodaj źródła danych, utwórz model danych i utwórz harmonogram ładowania aplikacji.

  Tworzenie aplikacji i dodawanie danych

 2. Tworzenie przestrzeni udostępnionej

  Do swojego huba w chmurze dodaj przestrzeń udostępnioną, aby rozwijać aplikację w ramach współpracy.

 3. Przenoszenie aplikacji do przestrzeni

  Po przygotowaniu aplikacji do współpracy przenieś aplikację do swojej przestrzeni udostępnionej.

  Przenoszenie aplikacji między przestrzeniami

 4. Dodawanie użytkowników do przestrzeni

  Dodaj współpracujących do swojej przestrzeni i przypisz im rolę Może edytować lub Może edytować dane w aplikacjach. Współpracownicy muszą mieć Uprawnienie profesjonalne lub Full User.

 5. Dodawanie danych do przestrzeni

  Opcjonalnie można dodać dodatkowe zasoby danych do przestrzeni do wykorzystania przez innych współpracowników.

  Dodawanie danych analitycznych i zarządzanie nimi

 6. Rozwijanie aplikacji w przestrzeni w ramach współpracy

  Wszyscy użytkownicy mający rolę Może edytować mogą dodawać arkusze, narracje i zakładki do aplikacji. Ich zawartość pozostaje prywatna do momentu, gdy zdecydują się ją ustawić jako publiczną w aplikacji.

  Użytkownicy z rolą Może edytować dane w aplikacjach mogą wspólnie z właścicielami aplikacji opracowywać skrypty ładowania aplikacji.

  Korzystanie z aplikacji w przestrzeniach udostępnionych

  Udzielanie dostępu do arkuszy, zakładek i narracji

 7. Dodawanie odbiorców docelowych aplikacji do przestrzeni

  Gdy aplikacja jest gotowa dla odbiorców docelowych, można ich dodać do przestrzeni.

  Jeśli konkretna przestrzeń jest używana wyłącznie w celu programowania, wówczas można przenieść aplikację do innej przestrzeni, do której dostęp mają odbiorcy aplikacji.

  Zarządzanie uprawnieniami w przestrzeniach udostępnionych

  Przenoszenie aplikacji między przestrzeniami

 8. Aktualizowanie aplikacji

  Możliwe, że otrzymasz opinie od odbiorców Twojej aplikacji. Aplikację w przestrzeni można zaktualizować w dowolnym momencie, uwzględniając zmiany modelu danych lub zawartości w aplikacji.

 9. Wycofanie aplikacji z przestrzeni udostępnionej

  Gdy aplikacja nie jest już potrzebna, można ją usunąć z huba w chmurze.

  Usuwanie aplikacji

 10. Wycofanie przestrzeni

  Gdy przestrzeń nie jest już potrzebna, można ją usunąć z huba w chmurze.

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!