Gå till huvudinnehåll Skip to complementary content

Felsökning – Arbeta med andra i molnhubben

I det här delavsnittet beskrivs problem som kan uppstå när du arbetar tillsammans med andra i molnhubben i Qlik Sense.

Jag kan inte ändra vem jag har delat min app med

Jag har delat en app med andra användare med alternativet Dela i mitt personliga utrymme. Nu vill jag ändra vem som har åtkomst till appen, men jag kan inte hitta alternativet Dela.

Möjlig orsak  

Alternativet Dela, som används för att dela appar från ett personligt utrymme, fasades ut från och med March 2020-versionen av Qlik Sense Enterprise SaaS. Nu delas appar bara från delade utrymmen.

Om inte alternativet Dela avaktiverades innan alternativet Dela fasades ut kan du inte ändra vem din app delas med.

Föreslagen åtgärd  

Kopiera appen och ta sedan bort den ursprungliga appen. När du kopierar en app kopieras inte åtkomst som du har gett andra användare.

  1. Gå till ditt personliga utrymme.
  2. Högerklicka på en delad app och välj Kopiera.

    En kopia av appen skapas.

  3. Ta bort den delade appen.