Ga naar hoofdinhoud Ga naar aanvullende inhoud

Werken in gedeelde ruimten

Een gedeelde ruimte is een sectie van de Qlik Cloud Analyse-hub die wordt gebruikt om samen met anderen apps te ontwikkelen en de toegang tot apps te beheren. U kunt uw gedeelde ruimte vinden via de vervolgkeuzelijst in Catalogus.

Ruimterollen worden toegewezen aan leden wanneer ze worden toegevoegd aan een gedeelde ruimte. Elke ruimterol is een set machtigingen die bepalen wat leden kunnen doen in de gedeelde ruimte.

De volgende ruimterollen zijn beschikbaar in gedeelte ruimten:

 • Eigenaar: U bent de eerste beheerder die de ruimte en de leden ervan kan beheren en inhoud in de ruimte kan aanmaken. Deze rol kunt u niet toewijzen aan andere leden van de ruimte, tenzij u een beheerder bent. Deze ruimterol kan ook niet worden verwijderd van een lid van de ruimte zonder actie van de beheerder. Het is niet mogelijk om een lid met de rol Eigenaar te verwijderen van de ruimte, tenzij u als beheerder toegang hebt tot de Beheerconsole.
 • Kan beheren: U kunt de ruimte en de leden ervan beheren en inhoud in de ruimte aanmaken.
 • Kan bewerken: U kunt inhoud toevoegen en bewerken in apps. U kunt niet de ruimte en het lidmaatschap ervan beheren.
 • Kan gegevens bewerken in apps: U kunt inhoud in apps toevoegen en bewerken evenals het load-script en bedrijfslogica bewerken van apps in de gedeelde ruimte. U kunt niet de ruimte en het lidmaatschap ervan beheren.
 • Kan weergeven: U kunt apps weergeven in de ruimte, maar u kunt geen inhoud maken of de ruimte beheren.
 • Kan gegevens gebruiken: U kunt gegevensbronnen gebruiken, maar geen gegevensbronnen maken of bewerken. Zij kunnen geen inhoud maken of de ruimte beheren. Raadpleeg Gegevensbronnen beheren in gedeelde ruimten voor meer informatie over gegevensbronnen binnen een ruimte.

Aan leden kunnen andere rollen worden toegewezen in een ruimte. Deze kunnen ook worden verwijderd uit ruimtes. Voor informatie over het beheer van machtigingen in een gedeelde ruimte, zie Machtigingen in gedeelde ruimtes beheren.

U kunt apps rechtstreeks in een gedeelde ruimte maken. U kunt ook apps verplaatsen van uw persoonlijke ruimte naar een gedeelde ruimte, zodat andere leden eraan kunnen werken. Zie voor meer informatie over samenwerken met gebruikers in een ruimte Apps gebruiken in gedeelde ruimtes.

U kunt apps delen in een gedeelde ruimte met niet-leden, zie Apps delen met gebruikers die geen lid zijn van een ruimte

Gedeelde ruimten maken

De eigenaar van een ruimte is de gebruiker die de ruimte heeft gemaakt. De eigenaar van een ruimte kan niet worden gewijzigd in de cloudhub. Ruimte-eigenaren kunnen in de Beheerconsole worden gewijzigd.

Tenant- en analysebeheerders en gebruikers met de rol Maker Gedeelde Ruimte kunnen gedeelde ruimten maken. Standaard wordt aan alle gebruikers met een toewijzing van Professional- of Full User-recht de rol Maker gedeelde ruimte toegewezen. Raadpleeg Beveiligingsrollen toewijzen voor meer informatie.

Doe het volgende:

 1. Klik op Nieuwe toevoegen en selecteer Ruimte maken.

 2. Voer een naam en een beschrijving voor de ruimte in. De naam moet uniek zijn.
 3. Klik op Maken.

Leden aan gedeelde ruimten toevoegen

Leden kunnen aan de ruimte worden toegevoegd door de eigenaar of door leden met de rol Kan beheren.

Als groepen zijn toegestaan in de tenant, kunt u groepen met leden toevoegen aan uw ruimte. Als voor een lid in een ruimte individuele rechten en groepsrechten zijn toegewezen, wordt het hoogste rechtenniveau toegepast. Gebruikersgroepen worden gemaakt in de identiteitsprovider.

Informatie Een tenantbeheerder of analysebeheerder kan de rol Kan beheren aan zichzelf toewijzen in een ruimte waarin apps kunnen worden gedeeld. Een tenantbeheerder kan ook eigenaar worden van een ruimte om apps te delen.

Doe het volgende:

 1. Klik in de ruimte op Ruimtedetails en selecteer Leden.
 2. Klik op Leden toevoegen.

 3. Zoek naar gebruikers of groepen op naam en selecteer de leden die u aan de ruimte wilt toevoegen.

 4. Selecteer machtigingen voor de nieuwe leden en klik op Toevoegen.

U kunt ook alle gebruikers toevoegen als lid aan een ruimte om eenvoudig inhoud te delen met iedereen in de tenant. Als u bijvoorbeeld apps hebt met informatie die algemeen beschikbaar moet zijn, kunt u de apps opslaan in een ruimte waartoe iedereen toegang heeft.

Doe het volgende:

 1. Klik in de ruimte op Ruimtedetails en selecteer Leden.

 2. Klik op Leden toevoegen.

 3. Selecteer machtigingen in de vervolgkeuzelijst naast Iedereen in <uw tenantnaam>.

 4. Klik op Gereed.

Leden uit gedeelde ruimten verwijderen

U kunt leden uit een ruimte verwijderen.

Doe het volgende:

 1. Klik in de ruimte op Ruimtedetails en selecteer Leden.
 2. Klik op het pictogram Meer acties Meer acties naast het lid dat u uit de ruimte wilt verwijderen.
 3. Klik op Verwijderen.

Namen en beschrijvingen van gedeelde ruimtes bewerken

U kunt de naam en beschrijving van de ruimte wijzigen.

Doe het volgende:

 1. Klik in de ruimte op Ruimtedetails en selecteer Ruimte bewerken.
 2. Wijzig de naam en beschrijving en klik op Opslaan.

Gedeelde ruimten verwijderen

U kunt een ruimte verwijderen. Uitsluitend de tenantbeheerder, analysebeheerder of een gebruiker met de machtiging Is eigenaar of Kan beheren kan een ruimte verwijderen.

 1. Klik in de ruimte op Ruimtedetails en selecteer Ruimte verwijderen.
 2. Klik op Verwijderen.

Samen met anderen apps ontwikkelen

Als gebruikers die samenwerken over voldoende machtigingen beschikken in een gedeelde ruimte, kunnen ze van begin tot eind samenwerken aan de ontwikkeling van een app. In de vroege stadia van appontwikkeling, kunnen gebruikers met de rol Kan gegevens bewerken in apps samenwerken aan het load-script, zodat er gezamenlijk aan de achterliggende architectuur van de app kan worden gewerkt.

Een van de voordelen van een gedeelde ruimte is de mogelijkheid om eenvoudig te schakelen tussen privé en openbare toegang. Een gebruiker kan bijvoorbeeld privé aan een werkblad werken en het werkblad vervolgens openbaar maken zodat anderen het kunnen gebruiken, bewerken en nieuwe inhoud kunnen toevoegen.

Leden van een ruimte kunnen openbare inhoud eenvoudig dupliceren om zo een kopie voor eigen gebruik te maken die ze naar wens kunnen aanpassen. Herziene kopieën van inhoud kunnen vervolgens weer openbaar worden gemaakt zodat de andere gebruikers de wijzigingen kunnen controleren. Openbare werkbladen, bladwijzers en presentaties kunnen ook privé gemaakt worden door andere gebruikers die ze niet hebben gemaakt. Met deze functies, met inbegrip van de verschillende ruimterollen die beschikbaar zijn, kunnen teams beslissen welke gebruiker welke inhoud in de app beheert en welke inhoud voltooid en klaar voor gebruik is.

Voor meer informatie over privé- en openbare inhoud in een app gaat u naar Toegang verlenen tot werkbladen, bladwijzers en presentaties.

Daarnaast kunnen gebruikers opmerkingen over specifieke onderdelen van een app in de ruimte maken en bewerken, zoals een visualisatie of selectiestatus. U kunt gebruikers direct vermelden in opmerkingen en gesprekken tussen teamleden volgen over de ontwikkeling van de app. Voor meer informatie over alle voordelen van opmerkingen raadpleegt u Inzichten vastleggen en delen met behulp van opmerkingen.

Voorbeeldwerkstroom: apps ontwikkelen en delen met gedeelde ruimten

Er zijn meerdere manieren om apps te ontwikkelen en deze met andere leden van uw cloudhub te delen. Dit is een voorbeeldworkflow voor het gebruik van gedeelde ruimten:

 1. Een app maken

  Een app in uw persoonlijke ruimte maken. Gegevensbronnen toevoegen, een gegevensmodel maken en ladingen voor de app plannen.

  Apps maken en gegevens toevoegen

 2. Een gedeelde ruimte maken

  Voeg een gedeelde ruimte toe aan uw cloudhub om samen met andere gebruikers uw app te ontwikkelen.

 3. Uw app naar de ruimte verplaatsen

  Wanneer de app gereed is voor samenwerking, moet u de app naar uw gedeelde ruimte verplaatsen.

  Apps tussen ruimtes verplaatsen

 4. Gebruikers aan de ruimte toevoegen

  Voeg deelnemers toe aan uw ruimte en wijs de rollen Kan bewerken of Kan gegevens bewerken in apps aan hen toe. Mensen die samenwerken moeten Professional- of Full User-recht hebben.

 5. Gegevens toevoegen aan de ruimte

  U kunt ook extra gegevensbronnen aan de ruimte toevoegen, zodat andere collega's ze kunnen gebruiken.

  Uw analysegegevens toevoegen en beheren

 6. Apps samen in de ruimte ontwikkelen

  Alle gebruikers met de rol Kan bewerken kunnen werkbladen, presentaties en bladwijzers aan de app toevoegen. Hun inhoud is privé totdat ze ervoor kiezen deze te publiceren in de app.

  Gebruikers met de rol Kan gegevens bewerken in apps kunnen samen met app-eigenaren load-scripts voor apps ontwikkelen.

  Apps gebruiken in gedeelde ruimtes

  Toegang verlenen tot werkbladen, bladwijzers en presentaties

 7. De doelgroep voor de app aan de ruimte toevoegen

  Wanneer de app gereed is voor de doelgroep, kunt u deze aan uw ruimte toevoegen.

  Als deze ruimte uitsluitend voor ontwikkeling wordt gebruikt, kunt u de app verplaatsen naar een andere ruimte waar de doelgroep van de app toegang toe heeft.

  Machtigingen in gedeelde ruimtes beheren

  Apps tussen ruimtes verplaatsen

 8. Uw app bijwerken

  U kunt feedback ontvangen van de doelgroep van uw app. Een app in een ruimte kan op elk moment worden bijgewerkt met wijzigingen in het gegevensmodel of de inhoud van de app.

 9. Een app in de gedeelde ruimte buiten gebruik stellen

  Wanneer de app niet meer nodig is, kunt u deze uit de cloudhub verwijderen.

  Apps verwijderen

 10. De ruimte buiten gebruik stellen

  Wanneer de ruimte niet meer nodig is, kunt u deze uit de cloudhub verwijderen.

Meer informatie

Was deze pagina nuttig?

Als u problemen ervaart op deze pagina of de inhoud onjuist is – een typfout, een ontbrekende stap of een technische fout – laat het ons weten zodat we dit kunnen verbeteren!