Gå till huvudinnehåll Gå till ytterligare innehåll

Använda appar i delade utrymmen

Appar kan skapas, utvecklas och delas med andra medlemmar i Qlik Cloud-analys-hubben i ett delat utrymme.

Appar kan skapas och utvecklas på ett liknande sätt som när de skapas och delas i ett personligt utrymme. Beroende på vilka utrymmesbehörigheter och vilka användarrättigheter du har kan du skapa och utveckla appar i utrymmet. Om du har Kan visa-behörighet kan du endast visa appar i utrymmet.

En detaljerad översikt över vad du kan göra med appar baserat på din behörighet och dina användarrättigheter finns här: Hantera behörigheter i delade utrymmen.

Skapa appar i ett delat utrymme

Användare kan skapa eller ladda upp appar i ett delat utrymme genom att klicka på Lägg till ny och välja Ny analysapp eller Ladda upp. Du kan inte kopiera appar till ett utrymme, men du kan flytta appar till ett utrymme.

Taggar som du lägger till i en app delas med andra medlemmar i molnhubben, men endast om de har åtkomst till appen.

Datakopplingar och datafiler kan skapas, ändras och tas bort av användare som har behörigheten Kan redigera och Kan redigera data i appar i ett delat utrymme.

Appägare med behörigheten Kan redigera och Kan redigera data i appar kan läsa och skriva samt ladda datakopplingar och laddningsskript i Datahanteraren eller Skriptredigeraren i sina egna appar. De kan även skapa datakopplingar till externa källor och ladda data från dessa kopplingar. Användare med behörigheten Kan redigera data i appar kan även redigera laddningsskript i andra användares appar.

DataFiles-kopplingen för ett delat utrymme skapas automatiskt och kan inte tas bort så länge utrymmet är tillgängligt för en användare.

Du kan skapa on-demand-urvalsappar i ett delat utrymme. Urvalsappar och mallappar måste vara placerade i samma utrymme. Mer information finns i Skapa en on-demand-urvalsapp.

Mer information om att skapa appar finns i Skapa appar och lägga till data.

Lägga till datakällor i delade utrymmen

Användare med behörigheterna Kan redigera, Kan redigera data i appar eller Kan hantera kan lägga till datakällor i delade utrymmen. Datakällor kan användas av andra medlemmar i utrymmet.

Se Lägga till och hantera dina analysdata för information.

Lägga till innehåll i appar i delade utrymmen

Användare med behörigheterna Kan redigera, Kan redigera data i appar eller Kan hantera kan lägga till ark, berättelser och bokmärken i appar i det delade utrymmet. Ark, berättelser och bokmärken som läggs till i appen är privata. Endast den som skapat det privata innehållet kan se det i appen. När de är redo att delas gör den som skapat dem dem offentliga.

Mer information finns i Ge åtkomst till ark, bokmärken och berättelser.

Endast utrymmets ägare kan redigera data i appen, men andra medlemmar i det delade utrymmet kan skapa, redigera och ta bort:

 • Original
 • Variabler
 • Mediebiblioteksinnehåll
Anteckning om information

Ögonblicksbilder tagna för berättelser delas inte med andra användare.

Medlemmar i delade utrymmen med behörigheterna Ägare, Kan redigera, Kan redigera data i appar eller Kan hantera kan ändra följande appegenskaper:

 • Valt tema
 • Aktivera läsriktning höger till vänster
 • Ställa in ett bokmärke som appstandard
 • Utseende på arkrubriken

Ladda appar i ett delat utrymme

Användare med behörigheterna Ägare, Kan hantera, Kan redigera eller Kan redigera data i appar kan ladda appar manuellt och skapa schemalagda laddningar för appar i utrymmet.

Flytta appar mellan utrymmen

Du kan flytta appar mellan delade utrymmen liksom mellan ett delat utrymme och ett personligt utrymme.

Om du skapar en app i ett delat utrymme, kommer datakopplingarna som är relaterade till den att vara kvar där även om appen flyttas. Anta till exempel att du skapar en app med namnet Kvartalsanalys i det delade utrymmet Datagruppen. Om du flyttar Kvartalsanalys till ett annat delat utrymme kommer datakopplingarna att vara kvar i det delade utrymmet Datagruppen. Om data ska redigeras eller läsas in måste detta göras av en användare som har rollen Kan redigera eller Kan redigera data i appar i det delade utrymmet för datateam. Samma sak gäller om du skapar en app i ett personligt utrymme och flyttar den till ett delat utrymme.

Om du flyttar en app med ett laddningsschema mellan utrymmena raderas laddningsschemat. Återskapa schemat i det nya utrymmet om det behövs.

 1. Klicka på Flytta på appen och välj Flytta.
 2. Välj det nya utrymmet från Utrymme.
 3. Öppna det nya utrymmet genom att välja Navigera till utrymme.
 4. Klicka på Flytta.

Flytta datakopplingar

När en datakoppling skapats i ett utrymme går det inte att flytta kopplingen till något annat utrymme såvida inte du har åtkomst till Hanteringskonsol som klientorganisationsadministratör, analysadministratör eller dataadministratör. För att flytta en befintlig datakoppling till ett annat utrymme ska du kontakta en administratör eller skapa en ny koppling i önskat utrymme med samma inställningar som den befintliga kopplingen.

Dokumentation om hur en administratör kan flytta en koppling finns i Flytta datakopplingar.

Kopiera appar i ett delat utrymme

Du kan kopiera appar i ett delat utrymme.

Anteckning om information

Om en app använder avsnittsåtkomst för data kan du inte kopiera den appen.

 • Klicka på Mer på appen och välj Kopiera.

Exportera appar från delade utrymmen

Du kan exportera en app från ett delat utrymme som en .qvf-fil. Exporterade appar innehåller inga privata ark i appen.

Anteckning om information

Om en app använder Section Access för data kan du inte exportera den appen.

 • Klicka på Mer på appen och välj Exportera med data eller Exportera utan data.

Dela appar från delade utrymmen

Du kan lägga till medlemmar i ett utrymme och ge dem Kan visa-behörighet så att de kan visa apparna i utrymmet. Du kan inte dela individuella appar från ett utrymme. Om du inte vill dela ett utrymme med någon som kan visa det kan du flytta appen till ett utrymme du har skapat för användare som kan visa appen.

Mer information om att lägga till medlemmar i delade utrymmen finns i Hantera behörigheter i delade utrymmen.

Mer information

Var den här sidan till hjälp för dig?

Om du hittar några fel på denna sida eller i innehållet – ett stavfel, ett steg som saknas eller ett tekniskt fel – berätta för oss så att vi kan blir bättre!