Gå till huvudinnehåll
Lägga till data i appen från kopplingar och nya filer

PÅ DEN HÄR SIDAN

RELATERAD INFORMATION

Lägga till data i appen från kopplingar och nya filer

Du kan snabbt lägga till data i appen. Öppna Datahanterare och klicka sedan på Lägg till Lägg till dataFiler och andra källor. Du kan även klicka på Lägg till data i Navigering i det övre fältet. Du blir också uppmanad att lägga till data när du skapar en ny app.När du redigerar ett ark kan du även lägga till data genom att klicka på Lägg till i panelen Fält.

Anteckning om informationVilka alternativ för att lägga till data och vilka datakällor som är tillgängliga för dig beror på din Qlik Sense-plattform och din konfiguration.
Vyn Lägg till data

Vyn Lägg till data

I appen

Manuell inmatning. Klicka för att skapa en tabell i appen och lägga till data i appen.

Nuvarande kopplingar

Du kan visa befintliga kopplingar och filplatser efter utrymme. Använd listrutan för att välja vilket utrymme du vill lägga till data från.

Filplatser

Datafiler: Klicka här för att ladda upp en datafil eller för att lägga till data från en fil som redan har laddats upp.

Dataanslutningar

Visar kopplingar som har skapats till en extern datakälla. Kopplingen visas efter att den har skapats under Koppla till ny datakälla.

Klicka på en koppling för att lägga till data i appen.

Lägg till data

Klicka för att lägga till data i en app. Knappen aktiveras när du har skapat en koppling och valt de data som ska laddas. Du kan lägga till data med profilering aktiverat eller inaktiverat. Dataprofilering rekommenderas och är aktiverat som standard. Klicka på Mer för att inaktivera dataprofilering.

RELATERAD INFORMATION: