Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Analiz verilerinizi ekleme ve yönetme

Qlik Cloud Analizleri hub'ındaki alanlarınıza veri kaynaklarınızdan veri dosyaları ve bağlantılar ekleyebilirsiniz. Siz veya başka kullanıcılar daha sonra bunları uygulamalara ve komut dosyalarına veri eklemek için kullanabilir.

Uygulamalar ve komut dosyaları veri kaynakları gerektirir. Qlik Cloud Analizleri iki veri kaynağını destekler:

 • Veri kümeleri: Qlik Cloud'te saklanan Qlik Sense bulutuna veri dosyaları yükleyebilirsiniz. Qlik Sense, karşıya yüklenen veri dosyalarına otomatik olarak ek bir meta veri katmanı ekleyerek veri kümeleri oluşturur. Ayrıca hub'daki mevcut veri bağlantılarından tablolar için de veri kümeleri oluşturabilirsiniz.

  Veri kümesine eklenen meta veriler, hub'da verilerinizi yönetmek için, katalog araçları ve diğer kaynaklar da dahilQlik Sense araçları kullanmanızı sağlar. Katalog kullanma hakkında daha fazla bilgi için bk. Katalog araçlarıyla verilerinizi anlama.

  Qlik Sense aşağıdaki dosya türlerini destekler:

  • Metin dosyaları: Alanlardaki veriler, virgül, sekme veya noktalı virgül gibi sınırlayıcılarla ayrılmalıdır. Örneğin: virgülle ayrılmış değişken (CSV) dosyaları.

  • HTML tabloları
  • Excel dosyaları

   Bilgi notuParola korumalı Excel dosyalarından veya Excel Binary Workbook dosyalarından (.xlsb) veri yükleyemezsiniz.

   Microsoft Excel elektronik tablolarından veri yükleme

  • XML dosyaları

  • Qlik yerel QVD ve QVX dosyaları

   Daha fazla bilgi için bkz. QVD dosyalarıyla çalışma.

  • Apache Parquet dosyaları

   Daha fazla bilgi için bkz. Apache Parquet dosyalarıyla çalışma.

  • Sabit kayıt uzunluğu dosyaları
  • Data Interchange Format (DIF) dosyaları: DIF dosyaları yalnızca veri yükleme düzenleyicisi ile yüklenebilir.

  • Coğrafi veri dosyaları: 

   • GEOJSON

   • ESRIJSON

   • GML

   • KML

   • SHPZIP

   • DXF

  • QlikView komut dosyaları (QVS)

  Qlik Cloud içinde farklı dosya türlerini veri kümesi olarak ekleyebileceğiniz yerlerin bir özeti için bk. Qlik Cloud içinde veri kümesi desteği.

  Veri dosyaları en fazla 100 GB olabilir. Ancak çok büyük dosyaları (6 GB üzeri) karşıya yüklerken altyapı kapasitesi ile ilgili kısıtlamalar yaşayabilirsiniz. QVD dosyalarını altyapıya yüklemek için gereken bellek kullanımı nedeniyle QVD veri dosyaları ile bu kısıtlamalarla karşılaşılması daha olasıdır. Mevcut kapasiteyi artırma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Büyük uygulama desteği.

 • Veri bağlantıları: Bağlantılar, veritabanı veya uzakta saklanan dosyalar gibi harici veri kaynaklarından uygulamalara veri getirmenize izin verir. Bağlantılardan veri kümeleri oluşturabilirsiniz. Desteklenen veri kaynakları hakkında daha fazlası için bk. Qlik Sense SaaS içindeki veri kaynakları.

Yeni ekle'ye tıklayıp Veri kümesi veya Veriye bağlan'ı seçerek hub'da veri kümeleri ve veri kaynakları ekleyebilirsiniz. Eklendikten sonra bunlar kendi alanlarında Veri kaynakları'ndan yönetilebilir. Daha fazla bilgi için bk. Alanlarda veri kaynaklarını yönetme.

Veri kümeleri ve bağlantılar uygulamalarda Veri yöneticisi, Veri yükleme düzenleyicisi, veya veri kataloğu ile kullanılabilir. Veri kümeleri veya veri kaynaklarına bağlantılar ayrıca Veri yöneticisi veya Veri yükleme düzenleyicisi ile bir uygulamanın içinde de eklenebilir. Veri yöneticisi, Veri yükleme düzenleyicisi veya veri kataloğu ile veri kümeleri ve bağlantılar üzerinde çalışma hakkında bilgi için bkz:

Veri kümeleri ve bağlantılar, Kod düzenleyici ile komut dosyalarında kullanılabilir. Veri kümeleri veya veri kaynaklarına bağlantılar ayrıca Düzenleyici'de bir komut dosyasının içinde de eklenebilir. Komut dosyalarıyla çalışma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Kod düzenleyici kullanma.

Veri kümeleri ve veri kaynaklarına bağlantılar ayrıca Veri yöneticisi ve Veri yükleme düzenleyicisi içinde, bir uygulama üzerinde çalışılırken de eklenebilir. Daha fazla bilgi için bkz:

Veri ve alanlar

Veri kümeleri ve bağlantılar eklerken bir hedef alan seçmelisiniz. Alanlar; kişisel alanınız gibi özel veya paylaşılan veya yönetilen alanlar gibi başka kullanıcıların da olduğu toplu alanlar olabilir. Paylaşılan veya yönetilen alanlara veri kaynakları eklemek, başka kullanıcıların verilerinize erişmesine ve bu verileri kendi uygulamalarında kullanmasına izin verir. Veriye erişim, farklı alan kullanıcıları için alan izinleri aracılığıyla kontrol edilebilir. Alanlar hakkında daha fazla bilgi için bk. Alanlarda çalışma.

Bir alandaki veri kümelerini veya bağlantıları Alan ayrıntıları öğesine tıklayıp Veri kaynakları'nı seçerek yönetebilirsiniz.

Bilgi notuQlik Cloud Analiz Hizmetleri ile veri alanları desteklenmez. Bunlar yalnızca Qlik Cloud Veri Entegrasyonu Hizmetleri ile desteklenir.

Kiracınızda kullanmak istediğiniz şirket içi veri kaynaklarınız varsa Qlik DataTransfer kullanarak bunları alanlara yükleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bk. Qlik DataTransfer ile şirket içi verileri yükleme.

Yerel dosyalardan veri kümeleri ekleme

Desteklenen dosya türleri için bk. Dosyalardan veri yükleme.

Veri dosyaları 6 GB veya daha az olmalıdır.

 1. Yeni ekle'ye tıklayıp Veri kümesi'ni seçin.
 2. Veri dosyası yükle'ye tıklayın.
 3. Veri dosyalarınızı, Dosya ekle diyalog penceresine sürükleyip bırakın.

  Alternatif olarak, Göz at'a tıklayın ve veri dosyalarınıza gidin.

 4. Dosyalar için hedef alanı seçin.
 5. Karşıya yükle'ye tıklayın.

  Alternatif olarak, veri kümenizden hemen bir uygulama oluşturmak için Yükle ve analiz et'e tıklayın.

Bilgi notu

Bir Qlik Sense uygulamasına veya alanına Veri yöneticisi ile (sürükle ve bırak veya diğer doğrudan karşıya yüklemeler) bir veri setini içe aktarırken yüklenebilecek alanların üst sınırı 5000'dir.

Mevcut bağlantılardan veri kümeleri ekleme

Mevcut ODBC bağlantılarından veri kümeleri oluşturun. Bir veri kümesi oluştururken veri kaynağındaki bir veritabanını, sonra da bu veritabanındaki tabloları seçersiniz. Seçtiğiniz her tablo için bir veri kümesi oluşturulur. Bu şekilde oluşturulan veri kümeleri, her açıldıklarında verilerini yenilerler.

Bağlantılardan veri kümeleri oluşturmak, harici veri kaynaklarından verilerle kataloglama ve köken seçenekleri kullanmanıza izin verir.

Bilgi notu

Bir bağlantıdan oluşturulan veri kümeleri, o veri kaynağının bağlantısı ile aynı alanda durmalıdır. Veri kümesi bir alana bağlantı olmadan taşınırsa, veri kümesinden yalnızca veri kümesinin adı ve sınırlı miktarda meta veri kullanılabilir.

 1. Yeni ekle'ye tıklayıp Veri kümesi'ni seçin.

 2. Kullanılabilen bağlantılardan bir veri kaynağına bir bağlantı seçin ve İleri'ye tıklayın.

 3. Veritabanı'nın altından veri kümelerini oluşturmak istediğiniz tabloları içeren veritabanını seçin.

 4. Tablolar altında, veri kümelerini oluşturacağınız tabloları seçin. Her tablo yeni bir veri kümesi oluşturur.

 5. İleri'ye tıklayın.

 6. Alan seç altında, veri kümesi için bir hedef alan seçin.

  Alanın seçili bağlantınıza erişimi yoksa, <alan adı> içinde yeni bağlantı oluştur'u seçmeniz gerekir.

 7. Veri kümeleri oluştur'a tıklayın.

Yeni bağlantılardan veri kümeleri ekleme

Yeni bir ODBC bağlantısı ekleyin ve bundan bir veri kümesi oluşturun.

Bilgi notu

Bir bağlantıdan oluşturulan veri kümeleri, o veri kaynağının bağlantısı ile aynı alanda durmalıdır. Veri kümesi bir alana bağlantı olmadan taşınırsa, veri kümesinden yalnızca veri kümesinin adı ve sınırlı miktarda meta veri kullanılabilir.

 1. Yeni ekle'ye tıklayıp Veri kümesi'ni seçin.

 2. Bağlantı oluştur'a tıklayın.

 3. Bağlantı için hedef alanı seçin.

 4. Veri kaynakları'nın altından veri kaynağını seçin.

 5. Bağlantının ayrıntılarını ekleyin.

 6. Veri kaynağı için bağlantı ayarlarını girin.

  Desteklenen bağlantılar hakkında bilgi için bk. Analiz verilerini yükleme.

 7. Oluştur'a tıklayın.

 8. Mevcut bağlantılardan bağlantıyı seçin ve İleri'ye tıklayın.

 9. Veritabanı'nın altından veri kümelerini oluşturmak istediğiniz tabloları içeren veritabanını seçin.

 10. Tablolar altında, veri kümelerini oluşturacağınız tabloları seçin. Her tablo yeni bir veri kümesi oluşturur.

 11. İleri'ye tıklayın.

 12. Alan seç altında, veri kümesi için bir hedef alan seçin.

  Alanın seçili bağlantınıza erişimi yoksa, <alan adı> içinde yeni bağlantı oluştur'u seçmeniz gerekir.

 13. Veri kümeleri oluştur'a tıklayın.

Yeni bağlantılar ekleme

Desteklenen bağlantılar hakkında bilgi için bk. Analiz verilerini yükleme.

 1. Yeni ekle'ye tıklayın ve Veri bağlantısı'nı seçin.
 2. Veri bağlantısını seçin.

  Seçtiğiniz veri kaynağının türüne özgü ayarlar diyalog penceresi açılır.

 3. Bağlantı için bir hedef alan seçin.
 4. Veri kaynağı için bağlantı ayarlarını girin.
 5. İsteğe bağlı olarak, ayarlarınızı onaylamak için Bağlantıyı test et üzerine tıklayın.
 6. Şunlardan birini yapın:
  • Veri kaynağı oluşturmak için Oluştur'a tıklayın.

  • Veri kaynağı oluşturmak ve bundan verileri yeni bir uygulamaya yüklemek için Oluştur ve analiz et'e tıklayın.

   Bağlantı ile aynı ada sahip yeni bir uygulama oluşturulur ve Veri yöneticisi'ne açılır.

   Veri yöneticisi'ni kullanma hakkında daha fazla bilgi için bk. Veri Yöneticisi ile veri yükleme ve yönetme.

Alanlarda veri kaynaklarını yönetme

Bir alanda bulunan veri kümelerini ve veri kaynaklarını Alan ayrıntıları öğesine tıklayıp Veri kaynakları'nı seçerek görüntüleyebilirsiniz.

Veri kaynakları'nda şunları yapabilirsiniz: 

 • Veri kümeleri ve veri bağlantıları ekleme

 • Veri kümelerini çoğaltma

 • Veri kümelerini taşıma

 • Veri kümelerini ve veri bağlantılarını silme

Sahip, Yönetebilir, Düzenleyebilir ve Uygulamalarda verileri düzenleyebilir rollerine sahip olan paylaşılan alan üyeleri o alanda veri kaynaklarını yönetebilir. Sahip veya Yönetebilir iznine sahip olan yönetilen alan üyeleri, bu alanda veri kaynaklarını yönetebilir. Veri tüketebilir rolüne sahip alan üyeleri alandaki veri kaynaklarını görüntüleyebilir ve uygulama oluşturma iznine sahip oldukları yerlerde veri kaynaklarını tüketebilir.

Bilgi notuVerileri tüketebilir rolü, bir alanın üyelerine o alanda depolanan veri kaynaklarını görüntüleme ve tüketme izni veren alan düzeyinde bir roldür. Bu rolün yararı, kullanıcıların bir alan içindeki veri kaynaklarına erişmek için normalde ihtiyaç duyacakları yükseltilmiş izinleri vermeden, alanınızdaki veri dosyalarına ve veri bağlantılarına erişmelerine izin verebilmenizdir.

Alanlara veri dosyaları ekleme

Veri dosyalarını Veri kaynakları'nda veri kümeleri olarak ekleyebilirsiniz.

Veri dosyaları en fazla 100 GB olabilir. Ancak çok büyük dosyaları (6 GB üzeri) karşıya yüklerken altyapı kapasitesi ile ilgili kısıtlamalar yaşayabilirsiniz. QVD dosyalarını altyapıya yüklemek için gereken bellek kullanımı nedeniyle QVD veri dosyaları ile bu kısıtlamalarla karşılaşılması daha olasıdır. Mevcut kapasiteyi artırma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Büyük uygulama desteği.

 1. Bir alanda Alan ayrıntıları öğesine tıklayın ve Veri kaynakları'nı seçin.
 2. Dosya ekle'ye tıklayın.
 3. Veri dosyalarınızı, Dosya ekle diyalog penceresine sürükleyip bırakın.

  Alternatif olarak, Göz at'a tıklayın ve veri dosyalarınıza gidin.

 4. Karşıya yükle'ye tıklayın.

Bağlantıları alanlara ekleme

Veri kaynakları içinde veri kaynaklarına bağlantılar ekleyebilirsiniz. Ağ Dosya Sistemi (NFS) bağlantıları bir alana doğrudan eklenemez; bir uygulama içinde eklenmelidir.

Desteklenen bağlantılar hakkında bilgi için bk. Analiz verilerini yükleme.

 1. Bir alanda Alan ayrıntıları öğesine tıklayın ve Veri kaynakları'nı seçin.
 2. Bağlantı ekle'ye tıklayın.
 3. Veri bağlantısını seçin.

  Seçtiğiniz veri kaynağının türüne özgü ayarlar diyalog penceresi açılır.

 4. Veri kaynağı için bağlantı ayarlarını girin.
 5. İsteğe bağlı olarak, ayarlarınızı kontrol etmek için Bağlantıyı test et'e tıklayın.
 6. Oluştur'a tıklayın.

Veri kaynaklarını düzenleme

Veri kaynakları'nda veri bağlantılarını düzenleyin. Bir bağlantıyı her düzenlediğinizde kullanıcı kimlik bilgileri temizlenir.

 1. Eylemler sütununda, düzenlemek istediğiniz veri bağlantısının satırında Daha fazla öğesine tıklayın ve Düzenle'yi seçin.

  Veri bağlantısı türüne özgü ayarlar diyalog penceresi açılır.

 2. Veri kaynağı için bağlantı ayarlarını düzenleyin.
 3. Kaydet düğmesine tıklayın.

Veri dosyalarını çoğaltma

 • Eylemler sütununda, veri dosyasının satırında Daha fazla öğesine tıklayın ve Çoğalt'ı seçin.

Veri dosyalarını taşıma

 1. Eylemler sütununda, veri dosyasının satırında Daha fazla öğesine tıklayın ve Taşı'yı seçin.

 2. Alan'dan yeni alanı seçin.
 3. Veri dosyasını taşıdıktan sonra yeni alana açmak için Alana git seçeneğini belirleyin.
 4. Taşı üzerine tıklayın.

Veri bağlantılarını taşıma

Bir alanda veri bağlantısı oluşturulduktan sonra, kiracı yöneticisi, analiz yöneticisi veya veri yöneticisi olarak Yönetim Konsolu öğesine erişiminiz olmadığı sürece bağlantıyı başka bir alana taşıyamazsınız. Mevcut veri bağlantısını başka bir alana taşımak için yöneticiyle iletişime geçin veya istediğiniz alanda mevcut bağlantıyla aynı ayarlara sahip yeni bir bağlantı oluşturun.

Yöneticinin bağlantıyı nasıl taşıyabileceğine ilişkin belgeler için bk. Veri bağlantılarını taşıma.

Veri kaynaklarını silme

Bir alandan veri kaynağını silebilirsiniz.

 1. Eylemler sütununda, silmek istediğiniz veri kaynağının satırında Daha fazla öğesine tıklayın ve Sil'i seçin.

 2. Sil'e tıklayın.

Daha fazla bilgi

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!