Ana içeriğe geç
Alanlardaki veri kaynaklarını ekleme ve yönetme

BU SAYFADA

Alanlardaki veri kaynaklarını ekleme ve yönetme

Alanlardan doğrudan veri dosyaları ve veri bağlantıları ekleyebilirsiniz. Uygulamalara eklenen veri kaynakları, bulut hub'ındaki alanlardan da yönetilebilir.

Veri kaynaklarını yeni içerik olarak bulut hub'ına ekleyebilirsiniz. Ayrıca alanları yönetirken de veri kaynakları ekleyebilirsiniz. Veri kaynağı bulut hub'ına eklendiğinde, Veri yöneticisini ya da Veri yükleme düzenleyicisini kullanarak bunlardan verileri uygulamalarınıza yükleyebilirsiniz.

Ayrıca veri kaynakları bir uygulamaya, Veri yöneticisi veya Veri yükleme düzenleyicisi kullanılarak eklenebilir ya da yönetilebilir. Daha fazla bilgi için bkz. Veri Yöneticisi ile veri yükleme ve yönetme ve Kodlarla veri yükleme ve dönüştürme

Kiracınızda kullanmak istediğiniz şirket içi veri kaynaklarınız varsa Qlik DataTransfer kullanarak bunları alanlara yükleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Qlik DataTransfer ile şirket içi verileri yükleme.

Alanlara yeni veri kaynakları ekleme

Bir alana veri dosyaları ve bağlantılar ekleyebilirsiniz. Bağlantıları eklerken, bağlantıyı veri kaynağı olarak kullanan yeni bir uygulama da oluşturabilirsiniz. Bulut hub'ına eklenen veri kaynakları, kendi hedef alanlarında görüntülenebilir.

Yeni veri dosyaları ekleme

Desteklenen dosya türleri için bkz. Dosyalardan veri yükleme.

 1. Yeni ekle'ye tıklayın ve Veri dosyası'nı seçin.
 2. Veri dosyalarınızı, Dosya ekle diyalog penceresine sürükleyip bırakın.

  Alternatif olarak, Göz at'a tıklayın ve veri dosyalarınıza gidin.

 3. Dosyalar için hedef alanı seçin.
 4. Karşıya yükle'ye tıklayın.

Veri dosyalarınız artık hedef alandaki uygulamalarda kullanılabilir.

Yeni bağlantılar ekleme

NFS bağlantıları doğrudan bir alana eklenemez, bir uygulamaya eklenmesi gerekir.

Desteklenen bağlantılar hakkında bilgi için bkz. Analiz verilerini yükleme.

 1. Yeni ekle'ye tıklayın ve Verilere bağlan'ı seçin.
 2. Veri bağlantısını seçin.

  Seçtiğiniz veri kaynağının türüne özgü ayarlar diyalog penceresi açılır.

 3. Dosyalar için hedef alanı seçin.
 4. Veri kaynağı için bağlantı ayarlarını girin.
 5. İsteğe bağlı olarak, ayarlarınızı onaylamak için Bağlantıyı test et üzerine tıklayın.
 6. Şunlardan birini yapın:
  • Veri kaynağı oluşturmak için Oluştur'a tıklayın.

  • Veri kaynağı oluşturmak ve bundan verileri yeni bir uygulamaya yüklemek için Oluştur ve analiz et'e tıklayın.

   Bağlantı ile aynı ada sahip yeni bir uygulama oluşturulur ve Veri yöneticisi'ne açılır.

   Veri yöneticisi'ni kullanma hakkında daha fazla bilgi için bkz. Veri Yöneticisi ile veri yükleme ve yönetme.

Bağlantınız artık hedef alandaki uygulamalarda kullanılabilir.

Alanlarda veri kaynaklarını yönetme

Bulut hub'ından bir alana, Veri kaynakları içinde veya alandaki bir uygulamadan eklenen veri kaynakları, Veri kaynakları'nda görülebilir. Bir alanın veri kaynaklarını görüntülemek için alanda Ayarlar öğesine tıklayın Veri kaynakları'nı seçin.

Veri kaynakları'nda, veri dosyalarını ekleyebilir, çoğaltabilir, taşıyabilir ve silebilirsiniz. Bağlantı ekleyebilir ve silebilirsiniz. Sahip, Yönetebilir ve Düzenleyebilir iznine sahip olan paylaşılan alan üyeleri o alanda veri kaynaklarını yönetebilir. Sahip veya Yönetebilir iznine sahip olan yönetilen alan üyeleri, bu alanda veri kaynaklarını yönetebilir. Veri tüketebilir rolüne sahip alan üyeleri alandaki veri kaynaklarını görüntüleyebilir ve uygulama oluşturma iznine sahip oldukları yerlerde veri kaynaklarını tüketebilir.

Bilgi notuVerileri tüketebilir rolü, bir alanın üyelerine o alanda depolanan veri kaynaklarını görüntüleme ve tüketme izni veren alan düzeyinde bir roldür. Bu rolün yararı, kullanıcıların bir alan içindeki veri kaynaklarına erişmek için normalde ihtiyaç duyacakları yükseltilmiş izinleri vermeden, alanınızdaki veri dosyalarına ve veri bağlantılarına erişmelerine izin verebilmenizdir.

Alanlara veri dosyaları ekleme

Veri dosyalarını, veri kaynakları olarak alanlarınıza ekleyebilirsiniz. Tek seferde birden fazla dosya ekleyebilirsiniz.

Veri dosyaları 6 GB veya daha az olmalıdır.

 1. Kişisel veya paylaşılan bir alanda öğesine tıklayın ve Veri kaynakları'nı seçin.
 2. Dosya ekle'ye tıklayın.
 3. Veri dosyalarınızı, Dosya ekle diyalog penceresine sürükleyip bırakın.

  Alternatif olarak, Göz at'a tıklayın ve veri dosyalarınıza gidin.

 4. Karşıya yükle'ye tıklayın.

Bağlantıları alanlara ekleme

Bağlantılar doğrudan alanlara eklenebilir. NFS bağlantıları doğrudan bir alana eklenemez, bir uygulamaya eklenmesi gerekir.

Desteklenen bağlantılar hakkında bilgi için bkz. Analiz verilerini yükleme.

 1. Bir alanda öğesine tıklayın ve Veri kaynakları'nı seçin.
 2. Bağlantı ekle'ye tıklayın.
 3. Veri bağlantısını seçin.

  Seçtiğiniz veri kaynağının türüne özgü ayarlar diyalog penceresi açılır.

 4. Veri kaynağı için bağlantı ayarlarını girin.
 5. İsteğe bağlı olarak, ayarlarınızı kontrol etmek için Bağlantıyı test et'e tıklayın.
 6. Oluştur'a tıklayın.

Veri kaynaklarını düzenleme

Alanlarda veri bağlantılarını düzenleyebilirsiniz. Bir bağlantıyı her düzenlediğinizde kullanıcı kimlik bilgileri temizlenir.

 1. Eylemler sütununda, düzenlemek istediğiniz veri bağlantısının satırında Daha fazla öğesine tıklayın ve Düzenle'yi seçin.

  Veri bağlantısı türüne özgü ayarlar diyalog penceresi açılır.

 2. Veri kaynağı için bağlantı ayarlarını düzenleyin.
 3. Kaydet düğmesine tıklayın.

Veri dosyalarını çoğaltma

 • Eylemler sütununda, veri dosyasının satırında Daha fazla öğesine tıklayın ve Çoğalt'ı seçin.

Veri dosyalarını taşıma

 1. Eylemler sütununda, veri dosyasının satırında Daha fazla öğesine tıklayın ve Taşı'yı seçin.

 2. Alan'dan yeni alanı seçin.
 3. Veri dosyasını taşıdıktan sonra yeni alana açmak için Alana git seçeneğini belirleyin.
 4. Taşı üzerine tıklayın.

Veri kaynaklarını silme

Bir alandan veri kaynağını silebilirsiniz.

 1. Eylemler sütununda, silmek istediğiniz veri kaynağının satırında Daha fazla öğesine tıklayın ve Sil'i seçin.

 2. Sil'e tıklayın.