Ga naar hoofdinhoud

Het vijfde en zesde werkblad: Insights en Manager dashboard

Deze werkbladen gaan over alternatieve manieren voor het maken van visualisaties met behulp van Insight Advisor. U genereert automatisch drie visualisaties en een nieuw werkblad door Insight Advisor vragen te stellen.

Insight Advisor helpt u om snel nieuwe diagrammen te genereren of om bestaande diagrammen in een app te vinden. Als u een analist bent, kunt u de analyse in een app uitbreiden naar diagrammen die momenteel niet in een app aanwezig zijn. Als u een app-ontwikkelaar bent, helpt Insight Advisor u bij het snel maken van nieuwe diagrammen en visualisaties op basis van uw specificaties.

Werkblad Insights

Werkblad Insights

Insight Advisor kan ook volledige werkbladen met meerdere visualisaties maken.

Werkblad Manager dashboard

Werkblad Managerdashboard

Een staafdiagram maken op basis van een zoekopdracht

In het werkblad bevindt zich een zoekveld met de naam Vraag het aan Insight Advisor. U kunt hier een vraag opgeven en Insight Advisor Zoeken doorzoekt uw gegevens en genereert diagrammen die uw vraag kunnen beantwoorden.

TipZoekopdrachten in natuurlijke taal werken het beste als u namen van velden en masteritems gebruikt.
Informatie

Qlik Cloud ondersteunt verschillende talen in Insight Advisor Zoeken. Voor meer informatie over ondersteunde talen in Insight Advisor Zoeken gaat u naar Ondersteunde talen.

Als uw browser niet op een van de ondersteunde talen is ingesteld, wordt Engels gebruikt. U kunt de taal voor Insight Advisor wijzigen door een taal te selecteren met behulp van de knop Taal.

 1. In het zoekvak van Vraag het aan Insight Advisor voert u Who are the top five Manager for Sales in en klikt u op Vraag verzenden.

 2. In de gegenereerde staafdiagram klikt u op Toevoegen aan werkblad en selecteert u Insights.

 3. Klik op Insight Advisor om terug te gaan naar het werkblad.

 4. Klik op Werkblad bewerken.

 5. Selecteer het staafdiagram.

 6. Voeg boven aan de visualisatie de titel Top 5 Managers for Sales toe.

 7. Klik op Werkblad bewerken om het bewerken te beëindigen.

Multi-KPI maken op basis van een zoekopdracht

U kunt eigenschappen van gegenereerde inzichten aanpassen om het diagramtype te wijzigen. In dit geval maken we een staafdiagram die de laagste 3 productgroepen voor verkopen van de afgelopen maand toont in vergelijking met de vorige maand.

 1. In het zoekvak van Vraag het aan Insight Advisor voert u what are the lowest 3 product groups for sales in en klikt u op Vraag verzenden.

 2. Selecteer het staafdiagram.

 3. In het venster Analyse-eigenschappen klikt u op Staafdiagram (gegroepeerd) en selecteert u Multi-KPI.

 4. Onder Analyseperiode selecteert u YearMonth-last sorted value.

 5. Klik op Toevoegen aan werkblad en selecteer Insights.

 6. Klik op Insight Advisor om terug te gaan naar het werkblad.

 7. Klik op Werkblad bewerken.

 8. Schakel in de rechterbovenhoek Geavanceerde opties in.

 9. Selecteer de multi-KPI.

 10. In het eigenschappenvenster selecteert u de meting Sales 2014-Jun.

 11. Onder Getalnotatie selecteert u Geld.

 12. Selecteer de meting Sales 2014-May.

 13. Onder Getalnotatie selecteert u Geld.

 14. Voeg boven aan de visualisatie de titel Bottom 3 product groups for sales toe.

 15. Klik op Werkblad bewerken om het bewerken te beëindigen.

Diagrammen maken op basis van analysetypen

Met Analysetypen van Insight Advisor selecteert u het type analyse en de velden die u wilt gebruiken. Insight Advisor genereert vervolgens diagrammen voor deze analyse. Analysetypen lopen uiteen van standaardanalyses, zoals uitsplitsingen of trends binnen periode, naar meer geavanceerde analyses zoals het berekenen van de wederzijdse informatie tussen gegevensverzamelingen of k-means clustering. Dit helpt u om snel visualisaties, contextuele interpretaties en volledige dashboards te genereren.

 1. Klik op Insight Advisor.

 2. Klik op Een analyse maken.

 3. Selecteer Clustering (k-means).

 4. Selecteer Sales en wijzig de aggregratie in avg.

 5. Selecteer Cost en wijzig de aggregratie in avg.

 6. Selecteer Customer.

 7. In de gegenereerde spreidingsplot klikt u op Toevoegen aan werkblad en selecteert u Insights.

 8. Klik op Insight Advisor.

Voel u vrij om de visualisaties te verplaatsen en het formaat ervan aan te passen zodat ze overeenkomen met de bovenstaande schermafbeelding.

Een werkblad maken op basis van analysetypen

Sommige analysetypen van Insight Advisor, die ook wel slimme werkbladen worden genoemd, genereren hele werkbladen met visualisaties. Met slimme werkbladen kunt u snel dashboards voor analyse maken. Bij sommige slimme werkbladen moet u tijdsperioden definieren in het load-script van uw app, logische model of automatische kalender. Voor meer informatie over de invloed van logische modellen van een app op Insight Advisor gaat u naar Zelfstudie – aanpassen hoe Insight Advisor gegevens interpreteert.

 1. Klik op Insight Advisor.

 2. Klik op Een analyse maken.

 3. SelecteerWijzigingen per periode (gedetailleerd):

 4. Selecteer GrossSales.

 5. Selecteer Manager.

 6. Selecteer Date.

 7. Klik op Analyse openen.

 8. In het eigenschappenvenster van analyses, onder Parameters, wijzigt u het limiet voor bijna in 100 en het limiet voor voldaan in 105.

 9. Klik op Toevoegen aan nieuw werkblad.

 10. Klik op Insight Advisor.

 11. Klik op Werkbladen en selecteer Mijn nieuwe werkblad.

 12. Klik op Werkblad bewerken.

 13. Geef het werkblad de naam Manager dashboard.

 14. Klik op Werkblad bewerken om het bewerken te beëindigen.

U bent klaar met het maken van visualisaties. Nu gaat u de app uitbreiden met gegevenspresentatie.