Ana içeriğe geç Tamamlayıcı içeriğe geç

Concatenate

Concatenate, veri kümesinin zaten mevcut olan bir bellek içi tablosuna eklenmesini sağlayan bir komut dosyası ön ekidir. Çoğunlukla farklı işlem verileri kümelerini tek bir merkezi değer tablosuna eklemek veya belirli bir türde birden fazla kaynaktan gelen veri kümeleriyle ortak bir referans veri kümesi oluşturmak için kullanılır. Bu, SQL UNION işlecinin işlevselliğine benzer.

concatenate işleminden sonuçta elde edilen tablo, orijinal veri kümesini ve bu tablonun sonuna eklenmiş yeni veri satırlarını içerir. Kaynak tabloyla hedef tabloda farklı alanlar mevcut olabilir. Alanlar farklı olduğundan, sonuçta elde edilen tablo hem kaynak hem de hedef tabloda mevcut olan tüm alanların birleştirilmiş sonucunu temsil eder.

Söz Dizimi:  

Concatenate[ (tablename ) ] ( loadstatement | selectstatement )

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
tablename Mevcut tablonun adı. Adlandırılmış tablo Concatenate işleminin hedefi olur ve yüklenen tüm veri kayıtları o tablonun sonuna eklenir. tablename parametresi kullanılmazsa, hedef tablo bu deyimden önce yüklenen son tablo olur.
loadstatement/selectstatement tablename bağımsız değişkeninden sonra gelen loadstatement/selectstatement bağımsız değişkeni belirtilen tabloyla birleştirilir.

Bölgesel ayarlar

Aksi belirtilmedikçe bu konudaki örneklerde aşağıdaki tarih formatı kullanılır: AA/GG/YYYY. Tarih formatı, veri yükleme kodunuzda SET DateFormat deyiminde belirtilir. Varsayılan tarih formatı, bölgesel ayarlarınız ve diğer unsurlar nedeniyle sisteminizde farklı olabilir. Aşağıdaki örneklerdeki formatları ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Dilerseniz yükleme kodunuzdaki formatları aşağıdaki örneklere uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Uygulamalar ve komut dosyaları için bölgesel ayarları değiştirme.

Uygulamalardaki varsayılan bölgesel ayarlarda kullanıcı profili temel alınır. Bu bölgesel format ayarları, Qlik Cloud kullanıcı arayüzünde görüntülenen dil ayarlarıyla ilgili değildir. Qlik Cloud, kullandığınız tarayıcıyla aynı dilde görüntülenir.

Bir uygulama oluşturucuysanız, oluşturduğunuz uygulamanın varsayılan bölgesini ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Qlik Cloud Analizleri içinde uygulama ve komut dosyası oluşturmak için tercih ettiğiniz bölgesel ayarları belirleme.

Fonksiyon örneği
Örnek Sonuç
Concatenate(Transactions) Load …. ; Concatenate ön ekinin altındaki LOAD deyiminde yüklenen veriler Transactions adlı mevcut bellek içi tablosunun sonuna eklenir (komut dosyasında bu noktadan önce Transactions adlı tablonun yüklenmiş olduğu varsayılır).

Örnek 1 – Concatenate LOAD ön ekiyle birden fazla veri kümesini hedef tabloya ekleme

Örnek 2 – Örtük birleştirme kullanarak birden fazla veri kümesini hedef tabloya ekleme

Bu sayfa size yardımcı oldu mu?

Bu sayfa veya içeriği ile ilgili bir sorun; bir yazım hatası, eksik bir adım veya teknik bir hata bulursanız, bize bildirin, düzeltelim!