Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Concatenate

Concatenate to prefiks ładowania skryptu, który umożliwia dołączenie zestawu danych do tabeli znajdującej się w pamięci. Często używa się go w celu dołączania różnych zestawów danych transakcyjnych do jednej centralnej tabeli faktów lub do budowy wspólnych zestawów danych odniesienia określonego typu, które pochodzą z wielu źródeł. Jego funkcjonalność jest podobna do sposobu działania operatora SQL UNION.

Tabela wyników operacji concatenate będzie zawierała oryginalny zestaw danych z nowymi wierszami danych dołączonymi na końcu. Tabele źródłowa i docelowa mogą zawierać różne pola. Tam, gdzie pola się różnią, tabela wynikowa zostanie rozszerzona w celu zaprezentowania połączonego wyniku wszystkich pól obecnych zarówno w tabeli źródłowej, jak i docelowej.

Składnia:  

Concatenate[ (tablename ) ] ( loadstatement | selectstatement )

Argumenty
Argument Opis
tablename Nazwa istniejącej tabeli. Wymieniona tabela będzie tabelą docelową operacji Concatenate i wszystkie rekordy załadowanych danych zostaną dodane do tej tabeli. Jeśli parametr tablename nie zostanie użyty, tabela docelowa będzie ostatnią załadowaną tabelą przed tym poleceniem.
loadstatement/selectstatement Argument loadstatement/selectstatement znajdujący się za argumentem tablename zostanie dołączony do określonej tabeli.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów. Więcej informacji można znaleźć w temacie Modyfikowanie ustawień regionalnych na potrzeby aplikacji i skryptów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na profilu użytkownika. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Cloud. Interfejs Qlik Cloud będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Jeżeli jesteś twórcą aplikacji, możesz wybrać domyślny region dla tworzonych przez siebie aplikacji. Więcej informacji zawiera temat Ustawianie preferowanych ustawień regionalnych do tworzenia aplikacji i skryptów w Analityka Qlik Cloud.

Przykład funkcji
Przykład Wynik
Concatenate(Transactions) Load …. ; Dane załadowane w instrukcji LOAD pod przedrostkiem Concatenate zostaną dodane do istniejącej w pamięci tabeli o nazwie Transactions (przy założeniu, że tabela o nazwie Transactions została wcześniej załadowana w skrypcie ładowania).

Przykład 1 – Dołączanie kilku zestawów danych do tabeli docelowej za pomocą przedrostka ładowania Concatenate

Przykład 2 – Dołączanie kilku zestawów danych do tabeli docelowej za pomocą konkatenacji niejawnej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!