Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

First

Prefiks First w instrukcji LOAD lub SELECT (SQL) służy do ładowania z tabeli źródła danych ustalonej maksymalnej liczby rekordów. Typowym zastosowaniem prefiksu First jest pobranie małego podzbioru rekordów na etapie dużego lub powolnego ładowania danych. Po załadowaniu zdefiniowanej liczby rekordów „n” etap ładowania kończy się przedwcześnie, a reszta wykonywania skryptu jest kontynuowana normalnie.

Składnia:  

First n ( loadstatement | selectstatement )

Argumenty
Argument Opis
n Dowolne wyrażenie, którego wynik oceny jest liczbą całkowitą wskazującą maksymalną liczbę rekordów do odczytania. n można też zamknąć w nawiasie: (n).
loadstatement | selectstatement load statement/select statement po argumencie n zdefiniuje określoną tabelę, którą należy załadować z ustawioną maksymalną liczbą rekordów.

Ustawienia regionalne

Jeżeli nie podano inaczej, w przykładach w tym temacie stosowany jest następujący format daty: MM/DD/RRRR. Format daty jest określony w instrukcji SET DateFormat w skrypcie ładowania danych. Domyślny format daty w Twoim systemie może być inny ze względu na ustawienia regionalne i inne czynniki. Formaty zastosowane w przykładach można zmienić, aby dostosować je do własnych wymagań. Zamiast tego można też zmienić formaty w skrypcie ładowania, aby pasowały do tych przykładów. Więcej informacji można znaleźć w temacie Modyfikowanie ustawień regionalnych na potrzeby aplikacji i skryptów.

Domyślne ustawienia regionalne w aplikacjach są oparte na profilu użytkownika. Te ustawienia regionalne nie są związane z językiem wyświetlanym w interfejsie użytkownika Qlik Cloud. Interfejs Qlik Cloud będzie wyświetlany w tym samym języku co używana przeglądarka.

Jeżeli jesteś twórcą aplikacji, możesz wybrać domyślny region dla tworzonych przez siebie aplikacji. Więcej informacji zawiera temat Ustawianie preferowanych ustawień regionalnych do tworzenia aplikacji i skryptów w Analityka Qlik Cloud.

Przykłady funkcji
Przykład Wynik
FIRST 10 LOAD * from abc.csv; Ten przykład pobierze pierwsze dziesięć wierszy z pliku programu Excel.
FIRST (1) SQL SELECT * from Orders; Ten przykład pobierze pierwszy wybrany wiersz z zestawu danych Orders.

Przykład – Ładowanie pierwszych pięciu wierszy

Dowiedz się więcej

 

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!