Ana içeriğe geç

First

Bir First veya LOAD (SQL) deyiminde bir SELECT ön eki, bir veri kaynağı tablosundan en fazla belirli bir sayıda kayıt yüklemek için kullanılır. First ön ekini kullanmanın tipik bir örneği, büyük ve/veya yavaş bir veri yükleme adımından küçük bir kayıt alt kümesi almak istediğiniz zamandır. Tanımlı "n" adet kayıt yüklendikten hemen sonra yükleme adımı erkenden sonlandırılır ve kodun geri kalanı normal olarak yürütülmeye devam eder.

Söz Dizimi:  

First n ( loadstatement | selectstatement )

Bağımsız Değişkenler
Bağımsız Değişken Açıklama
n Okunacak en yüksek kayıt sayısını gösteren bir tam sayı değerini veren rastgele bir ifade. n parantez içine de alınabilir: (n).
loadstatement | selectstatement n bağımsız değişkeninin ardından gelen load statement/select statement, en fazla belirli bir sayıda kayıt ile yüklenmesi gereken belirtilen tabloyu tanımlar.

Bölgesel ayarlar

Aksi belirtilmedikçe bu konudaki örneklerde aşağıdaki tarih formatı kullanılır: AA/GG/YYYY. Tarih formatı, veri yükleme kodunuzda SET DateFormat deyiminde belirtilir. Varsayılan tarih formatı, bölgesel ayarlarınız ve diğer unsurlar nedeniyle sisteminizde farklı olabilir. Aşağıdaki örneklerdeki formatları ihtiyaçlarınıza uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Dilerseniz yükleme kodunuzdaki formatları aşağıdaki örneklere uyacak şekilde değiştirebilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Uygulama bölge ayarlarını değiştirme.

Uygulamalardaki varsayılan bölgesel ayarlar kimlik sağlayıcı ayarlarının, sistem ayarlarının ve tarayıcı ayarlarının bir bileşimini temel alır. Bu bölgesel format ayarları, Qlik Cloud kullanıcı arayüzünde görüntülenen dil ayarlarıyla ilgili değildir. Qlik Cloud, kullandığınız tarayıcıyla aynı dilde görüntülenir.

Bir uygulama oluşturucuysanız, oluşturduğunuz uygulamanın varsayılan bölgesini ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için bkz. Uygulama oluşturmak için tercih ettiğiniz bölgesel ayarları belirleme.

Fonksiyon örnekleri
Örnek Sonuç
FIRST 10 LOAD * from abc.csv; Bu örnek, bir Excel dosyasından ilk on satırı alır.
FIRST (1) SQL SELECT * from Orders; Bu örnek Orders veri kümesinden ilk seçili satırı alır.

Örnek – İlk beş satırı yükleme

Ayrıca bkz.