Przeskocz do zawartości głównej

Dodawanie danych

Drugim krokiem w kierunku kompletnej aplikacji jest skojarzenie, a następnie załadowanie danych.

Należy załadować następujące pliki:

 • Sales.xlsx

 • Item master.xlsx

 • Cities.xlsx

 • Sales rep.csv

 • Customers.xlsx

Tworzenie asocjacji danych

W widoku Asocjacje w menedżerze danych dane są przedstawiane w postaci bąbelków — każdy bąbelek reprezentuje tabelę danych, a rozmiar bąbelka odpowiada ilości danych w tabeli. Bąbelki oznaczone znakiem * wskazują nową lub zaktualizowaną tabelę. Powinno być pięć tabel danych.

5 bubbles that are not associated.

Teraz należy utworzyć asocjację między polami w tabelach Sales i Sales rep.

 1. Przeciągnij bąbelek Sales rep w kierunku bąbelka Sales.

  Program Qlik Sense wykrywa wówczas zdecydowanie rekomendowaną asocjację z tabelą Sales, której bąbelek zostaje oznaczony kolorem pomarańczowym.

 2. Upuść bąbelek Sales rep na bąbelek Sales.

  W tym momencie zostaje utworzone łącze między tymi bąbelkami i powstaje między tymi tabelami asocjacja korzystająca z rekomendowanych pól.

 3. Kliknij łącze między bąbelkami Sales rep i Sales.

  W panelu asocjacji u dołu ekranu wyświetlany jest podgląd danych w poddanych asocjacji polach.

 4. Na panelu asocjacji kliknij asocjację Sales rep ID-Sales Rep Number i zmień jej nazwę na Sales Rep Number.
 5. Asocjacja ta ma obecnie nazwę Sales Rep Number.

Utworzono asocjację między pierwszymi dwoma tabelami. Następnym krokiem jest skojarzenie większej ilości tabel.

Dodawanie i tworzenie asocjacji w przypadku większej ilości danych

Asocjacja tabel Sales i Sales rep została już utworzona. Program Qlik Sense ułatwia identyfikację szczególnie rekomendowanych asocjacji — poniżej zostanie to omówione szczegółowo.

W widoku Asocjacje wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij i przytrzymaj bąbelek Customer.

  Bąbelki Sales i Cities są oznaczone kolorem zielonym, ponieważ program Qlik Sense zdecydowanie sugeruje utworzenie asocjacji tych dwóch tabel z wymiarem Customers.

 2. Kliknij i przytrzymaj bąbelek Cities.

  Bąbelek Customer jest oznaczony kolorem zielonym. Bąbelek Sales jest oznaczony kolorem pomarańczowym, co oznacza, że jest to asocjacja średnio rekomendowana.

 3. Kliknij i przytrzymaj bąbelek Item master.

  Bąbelek Sales jest oznaczony kolorem zielonym.

Po zidentyfikowaniu rekomendowanych asocjacji między wszystkimi tabelami w programie Qlik Sense tworzone są asocjacje dla użytkownika.

  1. Sprawdź, czy karta Zalecane skojarzenia jest otwarta, klikając Effects.

  2. Kliknij przycisk Zastosuj wszystko.

   Tworzone są asocjacje tabel zgodnie z rekomendacjami programu Qlik Sense.

   Asocjacje między pięcioma tabelami wskazane poprzez łącza między ich odpowiednimi bąbelkami
   Data that has been associated.

Po utworzeniu asocjacji między wszystkimi tabelami następuje ładowanie danych.

Ładowanie danych

Teraz wszystkie pliki danych zostały dodane i powiązano ich tabele. Przed utworzeniem aplikacji należy teraz załadować skrypt.

 1. Kliknij polecenie Ładuj dane.

  Podczas ładowania danych będzie widoczne okno postępu. Gdy ładowanie danych zostanie zakończone, możesz wykonać dalsze czynności.

 2. Kliknij polecenie Zamknij.

Wyświetlanie modelu danych

Można już rozpocząć tworzenie aplikacji. Zanim to nastąpi, warto przyjrzeć się modelowi danych.

 1. Na pasku narzędzi kliknij podmenu Przygotuj i wybierz Przeglądarkę modelu danych.
 2. Aby rozwinąć tabele, kliknij przycisk expand na pasku narzędzi przeglądarki modelu danych.

Wszystkie tabele są obecnie połączone, a w przeglądarce modelu danych powinna być wyświetlana poniższa zawartość. Pole łączące co najmniej jedną tabelę nazywane jest kluczem.

Przeglądarka modelu danych z tabelami połączonymi za pomocą pól kluczowych

Dodawanie danych zostało zakończone i można rozpocząć tworzenie aplikacji.