Przeskocz do zawartości głównej Przejdź do treści uzupełniającej

Dodawanie danych

Drugim krokiem w kierunku kompletnej aplikacji jest powiązanie, a następnie załadowanie danych.

Powiążesz następujące pliki:

 • Cities.xlsx

 • Customers.xlsx

 • Item master.xlsx

 • Sales rep.csv

 • Sales.xlsx

Tworzenie asocjacji danych

W widoku Asocjacje w Menedżer danych dane są przedstawiane w postaci bąbelków — każdy bąbelek reprezentuje tabelę danych. Rozmiar bąbelka odpowiada ilości danych w tabeli. Bąbelki oznaczone znakiem * wskazują nową lub zaktualizowaną tabelę. Powinno być pięć tabel danych.

Pięć tabel danych, które nie zostały powiązane

5 bąbelków, które nie są powiązane.

Teraz należy utworzyć asocjację między polami w tabelach Sales i Sales rep.

 1. Przeciągnij bąbelek Sales rep w kierunku bąbelka Sales.

  Program Menedżer danych wykrywa wówczas stosunkowo rekomendowaną asocjację z tabelą Sales. Ten bąbelek jest oznaczony kolorem pomarańczowym.

 2. Upuść bąbelek Sales rep na bąbelek Sales.

  W tym momencie zostaje utworzone łącze między tymi bąbelkami i powstaje między tymi tabelami asocjacja korzystająca z rekomendowanych pól.

 3. Kliknij łącze między bąbelkami Sales rep i Sales.

  W panelu asocjacji u dołu ekranu wyświetlany jest podgląd danych w poddanych asocjacji polach.

 4. Na panelu asocjacji kliknij asocjację Sales rep ID-Sales Rep Number i zmień jej nazwę na Sales Rep Number.
 5. Asocjacja ta ma obecnie nazwę Sales Rep Number.

Dodawanie i tworzenie asocjacji w przypadku większej ilości danych

Asocjacja tabel Sales i Sales rep została już utworzona. Menedżer danych ułatwia identyfikację rekomendowanych asocjacji.

 1. Kliknij i przytrzymaj bąbelek Customer.

  Bąbelki Sales i Cities są oznaczone kolorem zielonym, ponieważ program Menedżer danych zdecydowanie sugeruje utworzenie asocjacji tych dwóch tabel z wymiarem Customers.

 2. Kliknij i przytrzymaj bąbelek Cities.

  Bąbelek Customer jest oznaczony kolorem zielonym. Bąbelek Sales jest oznaczony kolorem pomarańczowym, co oznacza, że jest to asocjacja średnio rekomendowana.

 3. Kliknij i przytrzymaj bąbelek Item master.

  Bąbelek Sales jest oznaczony kolorem zielonym.

Zalecane asocjacje są identyfikowane między wszystkimi tabelami. Teraz pozwolisz funkcji Menedżer danych utworzyć asocjacje za Ciebie.

  1. Upewnij się, że okienko Rekomendowane asocjacje jest otwarte po prawej stronie. Jeśli jest zamknięte, możesz je otworzyć, klikając Efekty.

  2. Kliknij przycisk Zastosuj wszystkie.

   Tworzone są asocjacje tabel zgodnie z tymi rekomendacjami. Wszystkie pięć tabel jest połączonych.

   Dane, które zostały powiązane.

Teraz możesz załadować dane.

Ładowanie danych

Teraz wszystkie pliki danych zostały dodane i powiązano ich tabele. Przed utworzeniem aplikacji należy teraz załadować skrypt.

 1. Kliknij polecenie Ładuj dane.

  Podczas ładowania danych będzie widoczne okno postępu. Gdy ładowanie danych zostanie zakończone, możesz wykonać dalsze czynności.

 2. Kliknij polecenie Zamknij.

Wyświetlanie modelu danych

Można już rozpocząć tworzenie aplikacji. Najpierw jednak należy się przyjrzeć modelowi danych.

 1. Na pasku narzędzi kliknij podmenu Przygotuj i wybierz Przeglądarkę modelu danych.
 2. Na pasku narzędzi w Przeglądarka modelu danych kliknij Rozwiń, aby rozwinąć tabele.

Wszystkie tabele są obecnie połączone, a Przeglądarka modelu danych powinna wyświetlać poniższą zawartość. Pole łączące co najmniej jedną tabelę nazywane jest kluczem.

Przeglądarka modelu danych z tabelami połączonymi za pomocą pól kluczowych

Dodawanie danych zostało zakończone i można rozpocząć tworzenie aplikacji.

POWIĄZANE MATERIAŁY EDUKACYJNE:

Dowiedz się więcej

Czy ta strona była pomocna?

Jeżeli natkniesz się na problemy z tą stroną lub jej zawartością — literówkę, brakujący krok lub błąd techniczny — daj nam znać, co możemy poprawić!